Torek, 6. februar - torek, 15. april 2018 v parku Tivoli
Fotografska razstava

Ljubljana ima v mestu in v bližnji okolici dve botanični ustanovi, ki sta hkrati privlačni parkovni površini. To sta Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Arboretum Volčji Potok. Na razstavi se predstavljata vsak s po 60 fotografijami, ki bodo v tivolski park prinesle cvetje še preden se bo pomlad zares začela.

jakopicevo sprehajalisceBotanični vrt Univerze v Ljubljani je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1810, v času Ilirskih provinc kot “Vrt domovinske flore” v okviru Visokih šol. Danes je v njem predstavljenih okrog 5.000 različnih rastlinskih vrst z različnih koncev sveta.

Arboretum Volčji Potok je kulturni spomenik oblikovane narave, ki na leto pritegne do 200.000 obiskovalcev. Letni cvetni lok se začne z obiljem narcis in tulipanov ter nadaljuje s cvetočimi sleči in z razkošjem vrtnic v obeh rožnih vrtovih. Ta del leta je tudi predstavljen na fotografijah.

Leto 2018 je Evropsko leto kulturne dediščine, na seznam pa sta uvrščena tako Arboretum Volčji Potok kot Botanični vrt.

Razstava je na ogled v parku Tivoli.

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/prireditve/arboretum-volcji-potok-in-botanicni-vrt-v-tivoliju/

jakopicevo sprehajalisce 2662jakopicevo sprehajalisce 2662

Foto: Dunja Wedam

University Botanic Gardens Ljubljana / Botanični vrt Univerze v Ljubljani

The University Botanic Gardens Ljubljana is the oldest Slovenian cultural, scientific and educational institution. It was founded in 1810, at the time of the Illyrian Provinces, as a “Garden of native flora”, which belonged to the Central School (École Centrale). It was designed by Franc Hladnik, who was also its first director. Since 1920, the Garden has been a part of the University of Ljubljana founded in 1919. The garden covers around 3 ha area and is divided in different sections: rocky garden, pool and pond section with aquatic and wetland plants, arboretum, plant system, glasshouse, Mediterranean plants and ‘’Garden of flowering carpet’’ with bee house. The Ljubljana Botanic Garden, which contains around 5000 plant species from all around the world, is an institution open to the general public.

The principal activities of University Botanic Gardens Ljubljana are research, pedagogical-didactic activities, ex-situ and in-situ plant conservation, promotion of plant biodiversity, ethnobotany and horticulture. The garden has also the biggest wild plants seed bank in Slovenia. Since 1995 the Garden is a member of international organization of botanic gardens – Botanic Gardens Conservation International (BGCI) and since 2003 a member of international association of alpine botanic gardens – Associazione Internazionale Giardini Botanici Alpini (AIGBA).

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1810, v času Ilirskih provinc kot ‘’Vrt domovinske flore v okviru Visokih šol (École Centrale). Ustanovil ga je Franc Hladnik, ki je bil tudi njegov prvi ravnatelj. Od leta 1920 vrt spada pod Univerzo v Ljubljani, ustanovljeno leta 1919. Vrt obsega območje veliko okrog 3 ha in je razdeljen v različne sekcije: skalnjak, ribnik, bazene z vodnimi in močvirskimi rastlinami, arboretum, rastlinski sistem, tropski rastlinjak, del z mediteranskimi rastlinami in v ‘’Vrt cvetočih preprog’’ s čebelnjakom. V ljubljanskem botaničnem vrtu je predstavljeni okrog 5000 različnih rastlinskih vrst z različnih koncev sveta. Vrt je odprt za najširšo javnost.

Glavne aktivnosti Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani so raziskovalna in pedagoška dejavnost, ex-situ in in-situ varovanje rastlinskih vrst, promocija rastlinske biodiverzitete, etnobotanika, in hortikultura. V vrtu je tudi največja semenska banka v Sloveniji, ki hrani semena naravnih rastlinskih vrst. Od leta 1995 je Botanični vrt Univerze v Ljubljani član mednarodne organizacije botaničnih vrtov - Botanic Gardens Conservation International (BGCI), od leta 2003 pa še član mednarodne zveze alpskih botaničnih vrtov - Associazione Internazionale Giardini Botanici Alpini (AIGBA).

Botanični vrt Univerze v Ljubljani
University Botanic Gardens Ljubljana
Fotografije / Photo: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak

Zadnja sprememba: Petek 31. Maj 2019, 19:58.
© 2019 BOTANIČNI VRT