Tropski rastlinjak

LIFE SEEDFORCEBiodiverziteta je ogrožena

LIFE SEEDFORCE na štartni črti
Varovanje italijanskih avtohtonih rastlin pred izumrtjem z uporabo semenskih bank

MUSE, Znanstveni muzej Trento je začel evropski projekt ki vključuje 15 partnerjev iz Italije, Francije, Malte in Slovenije.

Italija gosti številne rastline v interesu skupnosti, 104 rastlinske vrste so vključene v Direktivo o habitatih, od katerih jih veliko najdemo le v naših regijah. Glede na zadnje poročilo o izvajanju Direktive o habitatih jih je 58 v slabem stanju ohranjenosti, med drugimi gre za vrste kot so zmajeglavec,  ligurski svišč, Saxifraga tombeanensis iz Alp, Primula palinuri iz Sredozemlja, Linaria pseudolaxiflora, Cytisus aeolicus s Sicilije in sardinski ribez. Trenutni trendi kažejo na jasne negativne obete za njihove populacije. Projekt LIFE SEEDFORCE pa je bil zasnovan tako, da ta trend obrne in sicer z uporabo semenskih bank za obnovo in okrepitev ogroženih avtohtonih rastlin Italije in držav partneric (LIFE20 NAT/IT/001468). Projekt financira Evropska komisija preko programa LIFE, s skupnim proračunom 7.790.685 evrov. Njegov cilj je obnoviti in okrepiti ogroženo populacijo italijanskih avtohtonih rastlin kot tudi nekaterih vrst držav partneric, s pomočjo semenskih bank.

Projekt, ki se je uradno začel 1. oktobra in se bo nadaljeval do konca leta 2026 in se bo izvajal v 10 italijanskih regijah (Abruzzo, Kampanija, Emilia-Romagna, Furlanija-Julijska krajina, Ligurija, Lombardija, Sardinija, Sicilija, Trentino- Alto Adige, Benečija), v Franciji (Provansa-Alpe-Azurna obala), na Malti in v Sloveniji. Veliko partnerstvo, ki ga vodi MUSE (Znanstveni muzej Trento), vključuje Oddelek okoljske biologije - Univerza Sapienza v Rimu, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Francija, park Monte Barro, Legambiente, narodni park Maiella, Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto- Botanični vrt, Slovenija, Univerzo na Malti, Univerzo v Cagliariju, Univerzo v Catanii, Univerzo v Genovi, Univerzo v Palermu, Univerzo v Padovi, Univerzo v Tuscii in Univerzo v Vidmu. Projekt sofinancirata tudi Ministrstvo za okolje, podnebne spremembe in načrtovanje (MECP) Malte in Italijanska mreža bank zarodne plazme za ex-situ ohranjanje italijanske avtohtone flore.

Natančneje, LIFE SEEDFORCE bo bistveno izboljšal stanje ohranjenosti 29 vrst rastlin, ki so v interesu Skupnosti in je zanje znano precej slabo naravovarstveno stanje, s konkretnimi ukrepi na 76 območjih SCI/SAC, ki se nahajajo v 3 italijanskih biogeografskih regijah (alpski, sredozemski in celinski) in v obmejni regiji v Franciji, Sloveniji in na Malti. Predvsem je 17 od teh 29 vrst endemičnih za Italijo in 10 jih je prednostnih (tj. vrst, za katere ima Evropska unija posebno odgovornost zaradi njihove razširjenosti. Cilj prednostnega statusa je spodbuditi hitro izvajanje ukrepov za zagotovitev njihovega ohranjanja) .

"To je prvič, da projekt Life uporabi nacionalni pristop za sprejem ukrepov za reševanje najpomembnejših vrst v Italiji," – je komentiral g. Costantino Bonomi, kustos botanike pri MUSE in koordinator projekta. SEEDFORCE bo izvedel obsežno reševalno akcijo, s poudarkom na 29 rastlinskih vrstah, od katerih je 28 italijanskih, še posebej redkih in ogroženih, ki so prisotne na 76 vročih točkah biotske raznovrstnosti, od tega 59 v Italiji (vsa okrožja od Alp do Padske nižine, Apeninov, Sicilije in Sardinije). Zahvaljujoč celostnemu pristopu bodo grožnje, ki grozijo 139 populacijam (107 v Italiji), odpravljene ali omiljene. Več kot 25.000 osebkov teh redkih vrst (20.000 v Italiji) bo prenesenih, množično razmnoženih v rastlinjakih in v laboratorijih, da bi prekinili izolacijo posameznih populacij, ki jih trenutno obsoja na izumrtje.

Redke rastline, naj bodo na voljo vsem: projekt LIFE SEEDFORCE se bo približal trgu in prodal presežne pridelave rastlin z vrtno vrednostjo, s čimer bodo te vrste bolj poznane v naših mestih.
Tveganje izumrtja za te vrste je povezano z notranjimi dejavniki kot so izolacija populacij, spremembe habitatov, ki jih povzroči človek (npr. prekinjena tradicionalna kmetijska praksa: paša, prezgodnja košnja, baliranje), invazivne rastlinske vrste, močan vpliv rekreacijske dejavnosti in turizem.

LIFE SEEDFORCE bo z integriranim pristopom ex-situ/in-situ pomagal ublažiti ali odstraniti te grožnje z izboljšanjem kakovosti habitatov in krepitvijo ciljnih populacij na 76 izbranih območjih (SCI/SAC), kjer teh 29 vrst še raste ali so nedavno izginile. Načrtovane aktivnosti vključujejo nadzor revegetacije (odstranjevanje grmovnic in dreves, spravilo sena), zaščito pred prekomerno pašo in teptanjem živine ter izkoreninjenje invazivnih tujerodnih vrst. Za intrinzične grožnje, povezane z majhnimi in razdrobljenimi populacijami, bo SEEDFORCE povečal velikost populacije s skrbno izbrano mešanico genotipov, ki posnema naravni pretok genov, prekine izolacijo populacij in odpravi razdrobljenost habitata.

Cilji bodo doseženi s strokovnim znanjem in sodelovanjem vseh partnerjev, ki bodo izboljšali kakovost habitatov v 76 SCI/SAC, ki skupaj pokrivajo 450.250 hektarjev. Partnerji bodo zagotovili, da lahko vsako območje podpira vitalno populacijo ciljne vrste, zbirali bodo zarodno plazmo ciljnih cvetov in rastlin, ne da bi to vplivalo na naravni reproduktivni potencial vrste. Semena in drug razmnoževalni material bo dolgoročno ohranjen; uporabljal se bo za razmnoževanje, za vzgojo najmanj 50.000 osebkov. Pri čemer bo uporabljena vsa zmogljivost partnerjev, vključno z laboratoriji za kalitev semen in prostori za rast in vzgojo rastlin. 139 populacij 29 ciljnih vrst bo ponovno reintroduciranih in okrepljenih na 76 območjih omrežja Natura2000; nenehno jih bomo spremljali v sodelovanju z organi upravljanja, da bi dosegli čim boljše rezultate in državi zagotovili učinkovito orodje, ki bo pripomoglo k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (2015/2163).

Projekt ne bo nagovarjal le deležnikov, ves čas njegovega trajanja se bodo izvajale kampanje obveščanja in ozaveščanja, namenjene širši javnosti in specifični publiki. Problematika ohranjanja rastlin in biotske raznovrstnosti bo predstavljena s potujočimi razstavami in tiskovinami, ki poudarjajo vrednost edinstvene naravne dediščine endemičnih in redkih vrst. Digitalna orodja, kot so spletna mesta, družbeni in ostali mediji, bodo usmerjena na zainteresirano javnost, medtem ko bodo posebni akcije dosegli mlade in učence.


Ciljne vrste: 1. Astragalus verrucosus - 2. Bassia saxicola - 3. Campanula sabatia - 4. Cytisus aeolicus - 5. Galium litorale - 6. Limonium strictissimum - 7. Linum muelleri - 8. Ribes sardoum - 9. Silene hicesiae - 10. Adenophora liliifolia - 11. Botrychium simplex - 12. Centranthus amazonum - 13. Crepis pusilla - 14. Dracocephalum austriacum - 15. Elatine gussonei - 16. Eleocharis carniolica - 17. Eryngium alpinum - 18. Gentiana ligustica - 19. Gladiolus palustris - 20. Himantoglossum adriaticum -21. Kosteletzkya pentacarpos - 22. Leucojum nicaeense - 23. Linaria flava - 24. Linaria pseudolaxiflora - 25. Liparis loeselii - 26. Marsilea quadrifolia - 27. Primula palinuri - 28. Saxifraga tombeanensis - 29. Woodwardia radicans

Trajanje projekta:

1.10.2021 - 31.12.2026

Prijavitelj projekta:

MUSE (Znanstveni muzej Trento)

Partnerji:
Oddelek okoljske biologije - Univerza Sapienza v Rimu, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Francija, park Monte Barro, Legambiente, narodni park Maiella, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Botanični vrt, Slovenija, Univerza na Malti, Univerza v Cagliariju, Univerza v Catanii, Univerza v Genovi, Univerza v Palermu, Univerza v Padovi, Univerza v Tuscii in Univerza v Vidmu

Uradna spletna stran:

https://lifeseedforce.eu/

Novica o belkastem G. palustris, ki smo ga mi zadnjič našli.

Novica na LIFE SEEDFORCE.

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!