Tropski rastlinjak

MEDOVITI VRT NA SKB
Svoj dom so medonosne čebele našle tudi na strehi poslovne stavbe SKB banke. Za prijetnejše okolje in vir hrane, smo jim skupaj z uslužbenci SKB, v bližini panjev uredili medoviti vrt. V 18 visokih gred, ki skupaj oblikujejo novi logotip SKB smo zasadili avtohtone medovite rastline. Izbor vrst je temeljil na tistih, ki rastejo na močnem soncu, ne potrebujejo dodatnega zalivanja, so odporne na sušo in so trajnice. Vrste smo kombinirali tudi glede na sezono cvetenja, saj smo želeli zagotoviti čebelam pašo vse od najzgodnejše pomladi do jeseni.

Ljubljanski vrtovi

Foto: M. Marolt

TERAPEVTSKI VRT
Že od nekdaj je znano,da bližina rastlin blagodejno vpliva na počutje bolnikov in uspešno pomaga pri rehabilitaciji. S tem namenom smo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča uredili terapevtski vrt. V visoke grede, primerne za dostop z invalidskim vozičkom, smo zasadili rastlinske vrste, ki bodo pomagale pri rehabilitacijskem procesu. Ključni kriterij za izbor vrst so bile različne oblike senzorične zaznave. Tako smo izbrali vrste, ki imajo različno strukturirane liste in listno površino ter vsebujejo eterična olja. Na ta način se pri pacientih lahko testira napredek v rehabilitaciji pri zaznavanju tipa in vonja. Prav tako gre za rastline, ki se lahko uporabljajo v delovni terapiji, saj jih bodo lahko pacienti odvisno od svojih zmožnosti tudi oskrbovali (obrezovali, nabirali semena, razmnoževali,…). Zaradi lažjega vzdrževanja in manjših stroškov smo se odločili za vrste, ki so trajnice, so odporne na sušo in na močno sončno sevanje.

Ljubljanski vrtoviLjubljanski vrtovi

GIMNAZIJA LEDINA
Šola je prostor, ki naj bi poleg znanja učencem nudila kolikor toliko prijetno okolje, saj učenci tam preživijo skoraj polovico svojega časa. Prav rastline pa so tiste, ki v prostor vnašajo harmonijo, pogled nanje sprošča a hkrati omogoča večjo koncentracijo. Vodstvo Gimnazije Ledina se zelo dobro zaveda pomena rastlin v učnem procesu zato skupaj z našim Botaničnim vrtov vedno znova snuje zanimive zasaditve v, na, ali ob objektu šole. Naš prvi skupni projekt je bila zasaditev strešnih betonskih ''kanalov'' ob dveh učilnicah in knjižnici. Ob knjižnici smo zasadili rastlinske vrste značilne za gozdno podrast, v kanalu najbolj izpostavljenem sončnemu sevanju pa kraške rastlinske vrste. V tretjem kanalu, ki je deloma sončen in deloma polsenčen pa smo zasadili vrste prilagojene na omenjene razmere. Izven šole, smo ob na novo urejenem amfiteatru namenjenemu druženju učencev zasadili senčne rastlinske vrste. Na parkirišču pa smo zasejali cvetoč travnik, ki smo ga popestrili z ruji in malimi jeseni. V notranjih prostorih šole smo celo ustvaril rajski vrt, saj smo ozelenili steno enega izmed hodnikov. Za zeleno steno smo izbrali hitro rastoče tropske rastline. Zasaditve na Gimnaziji Ledina ne le lepšajo učno okolje ampak lahko služijo tudi kot didaktični pripomoček. Rastlinske vrste predstavljajo namreč živ material pri poučevanju botanike, hkrati pa so lahko s svojimi zgodbami učni pripomoček tudi pri drugih šolskih predmetih.

Ljubljanski vrtoviLjubljanski vrtovi

Ljubljanski vrtovi

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!