Tropski rastlinjak

Letošnjega januarja je Mestna občina Ljubljana začela s prenovo Ižanske ceste. To nam je v vmesnem obdobju povzročalo kar nekaj težav, ker se je marsikdo zaradi prenove vrtu izognil, a kljub temu smo bili potem veseli, ko so v poletnem času številni tujci kljub prenovi obiskovali vrt. Prenova se v zgornjem delu počasi bliža koncu. V tem zgornjem delu Ižanke je prav ograja Botaničnega vrta najdaljša, ki meji na cesto. Iz arhiva je razvidno, da je bila narejena let 1959 ob tedanji širitvi ceste. Prej je Botanični vrt segal še bolj v cesto, kar se je pokazalo tudi ob prenovi, kjer smo dobili še prvotne temelje zida. Ob tedanji prenovi je bila sicer po načrtu predvidena ograja, ki jo je izrisal mojster Plečnik, a žal do njene izvedbe, kot prenove stavb po njegovem načrtu ni prišlo. Narejena je bila cenejša industrijska rešitev. Ograja je bila leta 1995, ko sem prevzel vodenje vrta v tako slabem stanju, da je resnično zelo kazila izgled vrta. Po nekaj prošnjah na tedanjo občino Center, je tedanji Oddelek za kulturo v akciji v letu 1996 financiral obnovo tedaj obstoječe ograje. To je bil prvi tak viden poseg v obnovo vrta po dolgih letih. Vrt se ni obnavljalo, ker je leta 1974 ob posegu železnice vanj padla odločitev, da bo novi vrt na Večni poti 111. Leta 1991 pa je tedanja občina Vič Rudnik z odlokom vrt zavarovala kot kulturni spomenik. Kljub temu pa se tedaj za obnovo ni poskrbelo. Zato smo bili tedaj zelo veseli prvega pozitivnega posega v vrt. Obnovljeno ograjo smo potem ob vsaki poškodbi, teh v vseh teh letih ni bilo malo, redno popravljali. Z zaključkom parkirišč v letu 2014 smo omenjeno ograjo samo nadvišali z žico, ker se je v vrtu po zaprtju pojavljalo vedno več vandalizma. Ograja je z izvedbo pločnika namreč postala nižja, zato je bil to nujen ukrep. Kasneje po letu 2016 smo v ograjo dodali še slike botaničnega vrta, ki so ostale od razstave vrta na Plečnikovi promenadi v Tivoliju. Prvotna ograja popravljena in samo nadvišana je tako služila vse od leta od leta 1959 do leta 2023.

Pri prenovi Ižanske ceste, pločnikov in parkirišča pa se je pokazala njena dotrajanost. Kopalo se je ob temeljih ograje, tam so vozili težki stroji in ograja je bila zares po tej obsežni prenovi precej v slabem stanju. Po naši prošnji naslovljeni na g. župana Zorana Jankovića in MOL smo dobili pritrdilen odgovor, da bo MOL financirala ograjo. Podžupan MOL arhitekt, doc. Rok Žnidaršič je naredil arhitekturno rešitev, ki jo je potem izvedbeno izdelal LUZ.

Tukaj pa je bilo potem še polno problemov, ki so se pokazali pri sami izvedbi. Ograje podobnega tipa kot so bile narejene v sklopu prenove Ižanke, ko se je po celi dolžni postavilo že izdelane elemente tukaj niso prišle v upoštev. Ob ograji so namreč drevesa, ki so že častitljive starosti, v zgornjem delu že okrog 200 let v spodnjem pa so drevesa iz petdesetih let prejšnjega stoletja. To pa je pomenilo, da ni mogoče izvajati takega načina globokega pasovnega izkopa za temelje. Zato smo se zedinili, da se dela točkovne temelje, kot so bili pri prvotni ograji in se na to potem naredi zid, ki sloni na točkovnih temeljih in samo podložnem betonu. Ta najbolj občutljiv del se sedaj bliža koncu.

Pazili smo, da drevesom nismo žagali vej, veje in dele smo odstranjevali samo grmovnim vrstam, ki se zarastejo. Zaradi zavarovanja vrta smo provizorično varovalno ograjo potegnili v notranjost, kar je pri obiskovalcih vzpodbudilo strah, da gre za poseg v vrt. V tem času smo bili res zasedeni z delom na nadstrešnicah, z obiski iz tujine, nato s prevozom rastlin v rastlinjake v Koper, zato smo morda z obvestili za obiskovalce res malo zamujali. Na to so nas opozorili novinarji, ki so jih zaskrbljeni obiskovalci klicali. Skratka, če bi se na nivoju Fakultete ali na nivoju države lahko tako hitro dogovarjali, kot se res vsa leta dogovarjamo z MOL, bi za Botanični vrt lahko rešil vse probleme, ki ga pestijo vsa leta samostojne države. Res je potrebno pohvaliti tako župana in podžupana in službe MOL, ki so tako hitro reagirale z rešitvijo problema in potem še izvajalce LUZ d.d., ki je zadolženo za izvedbeno pripravo rešitev in Prenovo d.d., ki izvaja vsa prenovitvena dela. Te dni nosilni zid ograje dobiva zaključno podobo.

Z Mestno občino Ljubljana Botanični vrt Univerze v Ljubljani vsa leta dobro sodeluje. Res smo veseli, da bo ob prenovi Ižanske ceste tudi Botanični vrt dobil novo ograjo. V spodnjem delu ograje bo ohranjala podobo novih ograjnih zidov postavljenih ob prenovi na celotni Ižanski cesti, nad tem zidom pa bo ograja v drugačni izvedbi, kar kaže na pomen Botaničnega vrta za mesto Ljubljana.

Nova ograja ob IžankiNova ograja ob Ižanki

Nova ograja ob IžankiNova ograja ob Ižanki

Nova ograja ob IžankiNova ograja ob Ižanki

Nova ograja ob IžankiNova ograja ob Ižanki

Nova ograja ob IžankiNova ograja ob Ižanki

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!