Tropski rastlinjak

Zdi se kot, da je Botanični vrt v Ljubljani vedno deloval po smernicah sodobnih vrtov. Nekatere rastline iz različnih nahajališč so v vrtu že 210 let. Celo več, na nekaterih nahajališčih, kjer so tedaj rastle, jih danes ni več. V vrtu pa so se ohranile iz tedanjih dni. To je pomembno zaradi morebitne ponovne naselitve na nekdanja rastišča. Tak primer ponovne uspešne naselitve (reintrodukcije) je naselitev vrste Fleischmannovega rebrinca na grajsko dvorišče - torej na Ljubljanski Grad, kjer je rastlina nekoč rastla.

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je tako že 210 let varuh domače flore. V knjigi skozi zgodovino spoznamo varovanje različnih vrst in kam vse so rastline iz Ljubljane potovale po Evropi. Poleg tega pa knjiga prikazuje tudi naravovarstvena prizadevanja vodij vrtov in današnje delo na področju varovanja rastlinskih vrst.


Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-76-3

Cena: 25 €

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete


KAZALO VSEBINE
POSVETILO ... 10
UVOD ... 12
ZAČETKI VAROVANJA SLOVENSKE FLORE V BOTANIČNEM VRTU ... 18
Primeri varovanja nekaterih rastlinskih vrst ... 26
Chamaecytisus purpureus Scop. – rdeča relika ... 28
Primula carniolica Jacq. (Primula foliis integerrimis glabris oblongis Scopoli, P. integrifolia Scopoli) – kranjski jeglič ... 40
Scopolia carniolica Jacq f. hladnikiana (Biatz. & Fleischm.) E. Mayer. – (Scopolia hladnikiana Biatz.) – Hladnikov volčič ... 50
Hladnikia pastinacifolia Rchb. – rebrinčevolistna hladnikija ... 54
Primula x venusta Host (P. carniolica Jacq. x P. auricula L.) – idrijski jeglič ... 58
Daphne blagayana Freyer – Blagajev volčin ... 66
Genista holopetala Fleischm. – primorska ali celovenčna košeničica ... 74
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. (Helleborus Hyemalis L.) – jarica ... 78
Paradisea liliastrum (L.) Bertol. – paradiževka ... 82
Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat – Fleischmannov rebrinec ... 88
Acer tataricum L. – tatarski javor ... 96
Helleborus x carniolicus Paulin (H. atrorubens Waldst. & Kit. x H. odorus Waldst. & Kit.) – kranjski teloh ... 102
Viola cornuta L. – rogata vijolica ... 104
Iris pallida Lam. subsp. cengialti (Ambrosi) Foster (I. cengialti Ambrosi, incl. I. cengialti Ambrosi f. vochinensis Paulin) – bohinjska ali južnoalpska perunika ... 112
Centaurea dichroantha A. Kerner (Centaurea dichroantha A. Kerner var. julica Hayek (Centaurea alpigena Paulin) Centaurea alpigena Paulin f. dichroantha (Paulin) E. Mayer – Paulinov ali dvobarvni glavinec ... 116
Viola tricolor L. subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang (V. tricolor L. subsp. subalpina Gaudin V. alpestris Jord. subsp. paulinii Hayek) – Paulinova vijolica ... 120
Crocus biflorus subsp. weldenii, Hoppe & Fürnrohor ex Baker Mathew – Weldenov žafran ... 124
Rhododendron luteum Sweet – rumeni sleč ... 128
Degenia velebitica (Degen) Hayek – velebitska degenija ... 130
Sempervivum juvanii Strgar – Juvanov netresk ... 134
Ruscus aculeatus L. in Ruscus hypoglossum L. – bodeča lobodika in širokolistna lobodika ... 138
Gladiolus palustris Gaudin – močvirski meček ... 146
Aktivnosti varovanja slovenske flore v širšem pomenu ... 150
Fran Jesenko ... 152
Varstvo rastlin ... 156
Dejavnost Alfonza Paulina pri varstvu narave ... 158
Alfonz Paulin, Juliana in Albert Bois de Chesne ... 164
VAROVANJE ENDEMITOV IN VRST S KLASIČNIM NAHAJALIŠČEM ... 168
EX-SITU VARSTVO POSEBNOSTI NAŠE FLORE ... 176
LITERATURA ... 182
STVARNO KAZALO ... 200
KAZALO SLIK ... 204

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!