Tropski rastlinjak

 strokovna vodstva

V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani vodeni ogledi in delavnice skupaj trajajo od ene do več šolskih ur (naravoslovni dan). Prijave in informacije na vodenja.

Pripravljen imamo obširen program vodenih ogledov po Botaničnem vrtu in delavnic za predšolske skupine, osnovne in srednje šole ter višje šole. Naši programi so razdeljeni po letnih časih, tako da si lahko ogledate kateri program je najprimernejši za čas, ko nas želite obiskati. Ker smo prilagodljivi se lahko za program še dodatno zmenimo in kombiniramo različne programe. Za skupine otrok s posebnimi potrebami programe prilagodimo do te mere, da lahko otroci še zmeraj sodelujejo.

Programi za predšolske otroke so predvsem izkustveni. Otroke navajamo opazovanje neposredne okolice - poudarjamo pomen čutnega spoznavanja organizmov. V kolikor bi želeli obiskati vrt tudi otroci prvega starostnega obdobja, vam lahko program prilagodimo tudi za njih. Obširen izbor tem vam omogoča večkraten obisk v istem mesecu ali v različnih letnih časih, ne da bi se teme ponavljale. Priporočamo 1 uro ogleda, lahko tudi 2, če se odločite še za sajenje ali delavnice.

Programi za osnovne šole so obširni, držijo se učnega načrta in se delijo na sklope glede na predmet v šoli. Spoznavanje okolja v 1. triadi, Naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu, Naravoslovje v 6. in 7. razredu ter Biologija v 8. in 9. razredu. Na voljo so tudi programi, ki pridejo v poštev za naravoslovne izbirne predmete v zadnji triadi. Programe izvajamo v Botaničnem vrtu, na Ljubljanskem barju in na poti do Ljubljanskega gradu. Po dogovoru organiziramo tudi posebna vodenja kot priprave na tekmovanja. Za prvo triado je priporočen čas ogleda 1 uro ali 2 uri, za ostale vsaj 2 uri.

Programi za srednje šole so narejeni po učnih načrtih biologije in drugih strokovnih predmetov na srednjih šolah. Programe izvajamo v Botaničnem vrtu, na Ljubljanskem barju in na poti do Ljubljanskega gradu. Glede na smer vašega izobraževanja (vzgojitelji, kozmetika, živilstvo, kmetijstvo, gimnazija…) vodenja tudi prilagodimo in obravnavamo teme, ki pridejo v poštev vašim dijakom. Izvajamo tudi večurne programe s poglobljenimi tematikami (sistematika rastlin, rastlinski organi, razmnoževanje rastlin ...), ki so primerni tudi kot del priprav na maturo ali tekmovanja iz poznavanja rastlin.

 

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!