Tropski rastlinjak

PROGRAM VODENIH OGLEDOV IN NARAVOSLOVNIH DNI ZA 4. in 5. RAZRED
Programi se navezujejo na učni načrt predmeta Naravoslovje in tehnika v 4. in 5. Razredu.

Program za 6. razred je v programu 3. Triade.

Učenci se na naših vodenjih rastlin dotaknejo, povohajo, lahko tudi poskusijo in poslušajo ter sami izdelajo ali sodelujejo pri delu. Priporočamo ogled od 2 šolskih ur dalje. Ogledamo si zunanji del vrta. V nekaterih programih je tropski rastlinjak vključen, ne pa v vseh. Če želite tudi ogled tropskega rastlinjaka nam to povejte pri naročanju, cena ostane enaka.

Za prijave in informacije glejte prijave in informacije.

Naši programi so razdeljeni po letnih časih, vendar je včasih zaradi vremenskih pogojev izvedba možna tudi v drugem letnem času. Ker smo prilagodljivi se lahko za program še dodatno zmenimo in kombiniramo različne programe.

Izbirate lahko med naslednjimi programi:

CELOLETNI PROGRAM
Splošni ogled
Razmnoževanje rastlin - semena in potaknjenci
Rastlinski organi
Prst in rastline
Življenjska okolja in prilagoditve rastlin
Prehranjevalne verige in spleti
Zdravilne in uporabne rastline
Rastlinski detektivi
Drevesa in grmi

POMLAD
Rastline in opraševalci
Medovite rastline/Čebelja pot
Suhi travnik in travniške rastline
Ekskurzija na Ljubljansko barje
Mesojede rastline in njihovo okolje
Drevesa in grmi

POLETJE
Rastline in opraševalci
Medovite rastline/Čebelja pot
Suhi travnik in travniške rastline
Ekskurzija na Ljubljansko barje
Drevesa in grmi

JESEN
Plodovi in razširjanje rastlin

ZIMA
Vednozelena drevesa in grmi
Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve

1. Splošni ogled s tropskim rastlinjakom
Sprehodimo se skozi vse dele Botaničnega vrta: arboretum, skalnjak, tropski rastlinjak, močvirje, rastlinski sistem in si ogledamo nekaj najbolj izstopajočih rastlin. Opazujete lahko ogrožene, redke ali že skoraj izumrle rastline, vidite rastline z vseh predelov Slovenije in drugih delov sveta in vidite živali, ki so si našle zatočišče v podobnih pogojih kot v naravi. Obiščemo tudi tropski rastlinjak, kjer si ogledamo najbolj zanimive rastline.

2. Razmnoževanje rastlin - semena in potaknjenci
Na sprehodu po vrtu se pogovarjamo o tem, kako se razmnožuje določena rastlina. Pogovarjamo se, kaj so semena in kaj rastline potrebujejo za rast, kako jih pravilno posadimo in kako moramo skrbeti zanje ter kako bo iz semena zrasla nova rastlina. Ogledamo posebne rastline, ki za razmnoževanje ne potrebujejo semen in se naučimo kaj so potaknjenci, ki jih tudi posadimo. Spoznamo kaj so sorte in se pogovarjamo o tem ali se različne vrste med seboj lahko razmnožujejo.

3. Plodovi in razširjanje rastlin
Rastline naših krajev in rastline tujih dežel jeseni dokončujejo rastno sezono z zorenjem plodov. Ogledali si bomo različne plodove, opisali njihovo zgradbo, razmišljali kdo jih razširja, jih razdelili na sočne in suhe plodove, se naučili kaj je seme, kaj plod in kaj soplodje. Pogovorili se bomo o tem kakšen pomen ima oblika plodu za njihove raznašalce. Na delavnici učenci izdelajo svoj model ploda in poskusijo kako deluje.

4. Rastline in opraševalci
Zakaj rastline potrebujejo opraševalce? Katere živali oprašujejo rastline in na kakšen način jih rastline privabljajo? Ogledali si bomo različne cvetove, njihovo obliko, barvo, jih povohali in se pogovarjali o njihovih opraševalcih.

5. Čebelja pot/medovite rastline
Na sprehodu po Botaničnem vrtu si bomo ogledali rastline, na katerih lahko čebele nabirajo medičino, mano in cvetni prah, izvedeli kakšne barve cvetov so za čebele najbolj privlačne ter zakaj so čebele tako pomembne za človeka in ohranjanje ravnovesja v naravi. Ogledali si bomo učni čebelnjak in se pogovarjali o čebelah. Jeseni je več poudarka na čebelnjaku, zato lahko poskusimo različne okuse medu. Na delavnici učenci lahko izdelajo panjsko končnico.

6. Rastlinski organi
Učenci si ogledajo več različnih rastlin in vidijo kako različnih oblik so določeni organi Na rastlinah se naučijo kaj so korenine, steblo, listi, cvet in plod ter si ogledajo njihovo pestrost. Spoznamo razliko z rastlino s cvetovi in z rastlino brez cvetov. Ogledamo si tudi nekaj predstavnikov praproti in mahov ter se pogovarjamo o njihovih razlikah.

7. Prst in rastline
Učenci si ogledajo prst iz različnih delov našega vrta. Različne prsti povohajo, primejo in si ogledajo. Preizkusijo katera prst je bolj vpojna in bolj prepustna. Ogledamo si različna gnojila, se pogovorimo zakaj jih potrebujemo. Pogovorimo se o tem kaj je kompostnik, čemu služi in si ga ogledamo. Na delavnici ločimo prst in si z lupo pogledamo kaj vse sestavlja prst in kako to vpliva na rast rastlin.

8. Življenjska okolja in prilagoditve rastlin
Sprehodimo se skozi različna dele vrta, kjer učenci spoznavajo različne življenjske združbe, za katere so značilne svojevrstne rastline. Na travniku in v rastlinskem sistemu spoznavajo travniške rastline, v mlaki in bazenčkih vodne, močvirske in barjanske rastline ter opazujejo vodne živali. V skalnjaku spoznajo gorske in kraške rastline. V arboretumu spoznavajo domorodne in tujerodne lesne vrste, spomladi in poleti spoznavajo kaktuse ter sredozemske rastline, ogledajo si tudi tropski rastlinjak. Na delavnici učenci sami izdelajo svojo domišljijsko rastlino, ki je prilagojena na določeno okolje.

9. Prehranjevalne verige in spleti
Na sprehodu si ogledamo različna okolja in opazujemo kaj se v njih nahaja. Kako so povezani lešnik, veverica in deževnik. So rastline zmeraj pojedene ali tudi one lahko koga pojedo? Komu pravimo proizvajalec in komu potrošnik? Kako si rastline izdelajo hrano? Kakšen pomen ima voda? Učenci skozi igro otroci spoznajo, na kakšen način se med seboj povezujejo živi in neživi dejavniki okolja in kaj se zgodi, če je porušeno naravno ravnovesje ter kaj so verige in spleti.

10. Zdravilne in uporabne rastline
Rastline lahko uporabljamo za marsikaj. Za hrano, obleke, celo gradnjo hiš. Včasih pa ne skrbimo dobro za svoje zdravje in zbolimo. Takrat nam pomagajo čaji. Katere rastline in kateri deli rastlin so zdravilni? So zdravilne rastline lahko tudi strupene? Med rastlinami v Botaničnem vrtu bomo poiskali tiste, ki so zdravilne, na delavnici pa po vonju eteričnih olj in okusu čajev prepoznali zdravilne rastline. Zdravilno rastlino si bodo otroci lahko tudi posadili in odnesli domov.

11. Rastlinski detektivi
Po skupnem ogledu vrta, otroci dobijo učni list z raziskovalnimi nalogami na drugi strani. V manjših skupinah se s pomočjo zemljevida odpravijo in rešijo zastavljene naloge: opazujejo ali povonjajo rastline, prilepijo list, naredijo poskus, rišejo, iščejo rastline z določenimi lastnostmi in zapisujejo svoje ugotovitve. Tovrsten učni list je odličen orientacijsko-raziskovalni pripomoček, ki spodbuja terensko orientacijo, opazovanje, skiciranje…

12. Drevesa in grmi
Kakšno steblo ima drevo? Koliko dreves spoznamo, ko se sprehajamo po gozdu? Bukev, hrast, smreka? Kaj pa kostanj, javor in breza? Kakšna je razlika med lipo in lesko? Kaj je grm in kaj drevo? Spoznamo tudi drevesne posebneže: drevo iz časa dinozavrov in najvišja drevesa na svetu. Na delavnici otroci spoznavajo različne storže in plodove ter se naučijo določiti starost drevesa.

13. Suhi travnik in travniške rastline
V Šentvidu se nahaja suhi travnik. Poleti je travnik poln pisanih cvetočih rastlin. Brez pisanih cvetov so trave, ki jih oprašuje veter, ljudje pa smo iz njih vzgojili žita. Nad pisanimi cvetovi letijo žuželke, med rastlinjem in v zemlji se skrivajo še številni drugi organizmi. Primerjamo raznolikost rastlin na travniku in v gozdu. Pogovarjamo se o pomenu pravilne skrbi za travnike za ohranjanje rastlin in živali ter o problemih gnojenja in pestrosti vrst na tem travniku. Program se izvaja v Šentvidu, dobimo se na zbirni točki po dogovoru.

14. Vednozelena drevesa in grmi
Ko je večina listavcev že brez listja izstopajo iglavci. Ogledali si bomo različne iglavce, si pogledali njihove storže, se pogovorili o njihovi uporabnosti in jih primerjali z listavci. Ugotovili bomo zakaj imajo iglavci smolo in kateri iglavec je pozimi brez iglic. Na delavnici bomo razvrščali storže in plodove k njihovim iglavcem.

15. Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
Ko je zunaj zima in mraz, začnemo pogrešati poletje. Pri nas lahko obiščete Tropski rastlinjak, ki je prijetno topel, rastline bujno rastejo in vas spomni na poletje. Ker je pozimi manj skupin, lahko večina programa poteka v rastlinjaku. Spoznali bomo rastline iz Južne Amerike, Azije, Avstralije in Afrike, med drugim okusno vanilijo, pekoči ingver, arašide, rastline iz časa dinozavrov, papirus, izvedeli, katere liste so uporabljali za knjižne kazalke, poiskali rastline, v katere tropske drevesne žabe odložijo mrest in sami preizkusili kakšen mora biti list, da se na njem ne zadržuje voda. Pogovarjali se bomo o tropskem podnebju in si ogledali različne prilagoditve rastlin. Na delavnici učenci lahko izdelujejo izdelke iz bambusa.

16. Ekskurzija na Ljubljansko barje
Na kratko predstavimo Botanični vrt, kjer si pogledamo predvsem barjanske rastline, ki so na Ljubljanskem barju praktično že izumrle. Na Barju si pogledamo ostanek šotnega barja Mali Plac, kjer lahko vidimo močvirsko in barjansko rastlinstvo in Jurčevo šotišče, kjer si ogledamo ostanke šote in opazujemo zaraščanje barja na Jurčevem šotišču. Na poti opazujemo in spoznavamo tudi rastlinstvo in živalstvo na travnikih, njivah in v gozdu. Spoznavamo nastanek in zgodovinski razvoj Ljubljanskega barja, se pogovarjamo o koliščarjih. Če se za ekskurzijo odločite v času, ko cveti močvirska logarica, si pogledamo še mokrotne travnike v Bevkah in opazujemo rastlino v njenem naravnem okolju.

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 210 LET VARUH BIODIVERZITETE!

Zadnja sprememba: Petek 7. Maj 2021, 19:11.
© 2021 BOTANIČNI VRT