Tropski rastlinjak

PROGRAM VODENJ IN NARAVOSLOVNIH DNI ZA SREDNJEŠOLCE IN VIŠJE ŠOLE

Ponujamo pestro izbiro vodenih ogledov in naravoslovnih dni za gimnazije, srednje in višje šole. Program prilagodimo znanju vaših dijakov oziroma študentov. Poleg ponujenih programov ponujamo tudi posebne programe za smer turizma, hortikulture, kmetijstva, poučevanja, fotografije, itd. Po dogovoru tudi kombiniramo programe in nudimo priprave na maturo.

Priporočamo ogled od 2 šolskih ur dalje. Ogledamo si zunanji del vrta. V nekaterih programih je tropski rastlinjak vključen, ne pa v vseh. Če želite tudi ogled tropskega rastlinjaka nam to povejte pri naročanju, cena ostane enaka. Možne so tudi kombinacije programov.

Za prijave in informacije glejte prijave in informacije.

Izbirate lahko med naslednjimi programi:
Splošni ogled s tropskim rastlinjakom
Zgradba in delovanje rastlin
Ekologija, ekosistemi in ekološki pogoji življenja rastlin
Evolucija rastlin
Sistematika
Izolacija DNK
Spolno in nespolno razmnoževanje rastlin, raznašanje semen
Lesne rastline
Suhi travnik in travniške rastline
Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
Rastline, njihova uporaba in pomen za človeka
Medovite rastline / Čebelja pot
Strupene rastline
Tujerodne vrste ter redke, ogrožene vrste in endemiti
Ekskurzija na Ljubljansko barje
Vodeni ogled Po poti Fleischmannovega rebrinca

1. Splošni ogled s tropskim rastlinjakom
Sprehodimo se skozi vse dele Botaničnega vrta in spoznavamo značilne rastline in njihove posebnosti. V samem centru Ljubljane tako lahko opazujete ogrožene, redke ali že skoraj izumrle rastline, spoznavate vrstno pestrost - biodiverziteto Slovenije in sveta in vidite živali, ki so si našle zatočišče v podobnih pogojih kot v naravi. Še posebno zanimivo je vrt obiskati v različnih letnih časih, tudi pozimi.

2. Zgradba in delovanje rastlin
Na sprehodu po parku si ogledamo različne oziroma preobražene rastlinske organe pri različnih rastlinah. Ogledamo si kakšni so organi na določenih rastlinah v določenem habitatu. Na delavnici z mikroskopskimi lupami gledamo prereze različnih stebel in semen ter cvetove in liste. Semena obarvamo z jodovico in preverimo, kje se nahaja založno tkivo..

3. Ekologija, ekosistemi in ekološki pogoji življenja rastlin
Za vsako življenjsko združbo so značilne svojevrstne rastline. Na travniku in v rastlinskem sistemu spoznavamo travniške rastline, v mlaki in bazenčkih si pogledamo vodne, močvirske in barjanske rastline. V skalnjaku spoznamo gorske in kraške rastline, med njimi številne ogrožene in zavarovane. V arboretumu spoznavamo lesne vrste, ekologijo rastlin v podrasti, ovijalk in pomen gozda ter v tropskem rastlinjaku spoznamo tropske in subtropske rastline. Med ogledom se pogovorimo o odzivih rastlin na določene dejavnike.

4. Evolucija rastlin
Kako so sploh nastale rastline? Pogovorimo se o nastanku rastlin in njihovem evolucijskem razvoju. Na sprehodu si ogledamo evolucijske prilagoditve rastlin na biotske in abiotske dejavnike. Pogovorimo se kako rastline preživijo neugodne razmere in kaj je naravni izbor. Predstavimo vam nekaj naših živih fosilov.

5. Sistematika
V vrtu opazujemo rastline in dobimo občutek kako velik je v resnici prispevek Linnéja k poznavanju rastlinskega sveta. Spoznamo kraljestvo rastlin in nekaj rastlin tudi predstavimo. Sprehodimo se med gredicami v rastlinskem sistemu in spoznavamo pestrost rastlinskih vrst znotraj iste družine. S pomočjo določevalnih ključev se učenci lahko tudi sami spoznajo z določanjem rastlin in razporejanjem le-teh v sistem. V zimskem času določamo lesne vrste po lubju.

6. Izolacija DNK
Kaj je DNK in kakšen je njen pomen za življenje? Ali DNK lahko vidimo, otipamo? Na delavnici bomo iz celic zelenjave ali sadja na enostaven način izolirali DNK in si jo lahko tako tudi predstavljali. Pogovarjali se bomo o tej pomembni molekuli ter vlogi molekularne genetike v današnjem svetu.

7. Spolno in nespolno razmnoževanje rastlin, raznašanje semen
Pokažemo vam različne načine spolnega in nespolnega razmnoževanja naših rastlin. Pogovorimo se kakšna vrsta razmnoževanja je primernejša. Kaj sploh je vloga cveta? Kako pride do oprašitve in oploditve? Spoznamo različne opraševalce in različne načine raznašanja rastlin. Dijaki se na koncu spoznajo še s preprostim načinom kloniranja rastlin – s potaknjenci, ki jih lahko tudi posadijo in odnesejo domov.

8. Lesne rastline
Naš sprehod po vrtu ima poudarek na lesnih rastlinah. Ponovimo dele lesnih rastlin, kakšno steblo imajo, kako se razlikujeta drevo in grm. Ogledamo si listavce in iglavce in poskusimo prepoznati tiste najpogostejše vrste. Na delavnici se dijaki preizkusijo v razvrščanju dreves in njihovih delov. Za dijake in študente smeri gozdarstva in lesarstva se osredotočimo na različne tipe lesa. Pozimi je poudarek na iglavcih.

9. Suhi travnik in travniške rastline
V Šentvidu se nahaja suhi travnik. Poleti je travnik poln cvetočih rastlin, različnih trav, … Ogledamo si tam rastoče rastline, se pogovorimo o tem kakšna je razlika med oskrbovanimi in neoskrbovanimi površinami. Primerjamo raznolikost rastlin na travniku in v gozdu, strategije preživetja enoletnic in trajnic, ugotavljamo kako so rastline prilagojene na pašo in košnjo. Učenci določijo vrste rastlin na kvadratnem metru in izračunajo diverzitetni index. Program se izvaja v Šentvidu, dobimo se na zbirni točki po dogovoru.

10. Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
Tropski rastlinjak je prijetno topel, rastline bujno rastejo in nas spominjajo na poletje. Spoznali bomo rastline iz Južne Amerike, Azije, Avstralije in Afrike, med drugim okusno vanilijo, pekoči ingver, arašide, žive fosile, papirus, … Pogovarjali se bomo o tropskem podnebju in si ogledali različne prilagoditve rastlin. V zimskem času je možno večino programa izvesti v rastlinjaku.

11. Rastline, njihova uporaba in pomen za človeka
Ogledamo si rastline, ki so uporabne za človeka. Glede na smer iz katere prihajate prilagodimo ogled vašim potrebam. Za živilske programe si ogledamo užitne in v prehrani uporabne rastline, za kozmetičarke rastline uporabne v kozmetiki, za farmacevte zdravilne rastline, za tekstilno smer rastline, ki jih uporabljamo za izdelavo oblek, itd.

12. Medovite rastline / Čebelja pot
Na sprehodu po Botaničnem vrtu si ogledamo medovite rastline. Pri teh se dotaknemo problema invazivnih rastlin in poudarimo pomen avtohtonih rastlin in biotske pestrosti. Ogledamo si učni čebelnjak, se pogovarjamo o pomenu čebel kot opraševalcev za rastline, problemu ekstenzivnega kmetovanja, pomenu varovanja okolja za ohranjanje čebel ter o čebelah na podeželju in v mestu.

13. Strupene rastline
V zadnjih letih prihaja do zastrupitev z nabranimi rastlini tudi pri starejših ljudeh. Razlog v tem je nepoznavanje strupenih rastlin. Na sprehodu si bomo ogledali strupene rastline in vam pokazali užitne rastline, ki so jim precej podobne.

14. Tujerodne vrste ter redke, ogrožene vrste in endemiti
Kaj je tujerodna vrsta in ali so vse invazivne? Ogledali si bomo nekaj tujerodnih rastlinskih in tudi živalskih vrst ter povedali kako so sploh zašle v naše okolje in kako lahko ljudje pomagamo pri zmanjšanju vnosa. Pogledali si bomo tudi naše endemite, ter redke in ogrožene rastline.

15. Ekskurzija na Ljubljansko barje
Na kratko predstavimo Botanični vrt, kjer si pogledamo predvsem barjanske rastline, ki so na Ljubljanskem barju praktično že izumrle. Na samem Barju pa si pogledamo ostanek šotnega barja Mali Plac, kjer lahko vidimo močvirsko in barjansko rastlinstvo in Jurčevo šotišče, kjer si ogledamo ostanke šote in opazujemo zaraščanje barja na Jurčevem šotišču. Če se za ekskurzijo odločite v času ko cveti močvirska logarica, si pogledamo še mokrotne travnike v Bevkah in rastlino opazujemo v njenem naravnem okolju.

16. Vodeni ogled Po poti Fleischmannovega rebrinca
Med ogledom se skupina pod našim vodstvom seznani s pestrostjo rastlinskih vrst v botaničnem vrtu in v različnih življenjskih okoljih Grajskega griča, kjer se odpre pogled na sezonsko barvitost rastlinskega sveta. Pot pelje vse do Ljubljanskega gradu – do mesta ponovnega rastišča Fleischmannovega rebrinca, kjer skupino prevzame vodnik Ljubljanskega gradu in jo popelje po pestri in zanimivi preteklosti te poznosrednjeveške trdnjave.
Po poti Fleischmannovega rebrinca - e-brošura (pdf)

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 210 LET VARUH BIODIVERZITETE!

Zadnja sprememba: Torek 11. Maj 2021, 4:01.
© 2021 BOTANIČNI VRT