Tropski rastlinjak

Vabilo na praznovanje 300-letnice rojstva polihistorja Joannesa Antoniusa Scopolija

Spoštovani strokovnjaki, raziskovalci in ljubitelji narave!

V letu 2023 praznujemo 300 let od rojstva vsestranskega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija (1723–1788), ki je med letoma 1754 in 1769 kot prvi rudniški zdravnik delal v Idriji. Poleg tega, da je preučeval bolezni in socialno stanje idrijskih rudarjev, je veliko svojega časa posvetil raziskovanju narave Kranjske. Popisoval je rastline, glive in živali ter objavil dela, s katerimi je Kranjska (in s tem Slovenija) postala poznana po svetu. Vrste je poimenoval v skladu z načeli, ki so še danes uveljavljena v moderni naravoslovni znanosti. Bil je pravi polihistor, saj se je ukvarjal tudi z mineralogijo in paleontologijo, agronomijo, veterino, medicino, farmacijo, kemijo in gozdarstvom.


ČETRTEK, 1. 6. 2023, ob 12.00, Prirodoslovni muzej Slovenije
Tiskovna konferenca ob začetku praznovanja 300-letnice rojstva Joannesa Antoniusa Scopolija in slavnostno odkritje doprsnega kipa Joannesa Antoniusa Scopolija
Na tiskovni konferenci bo predstavljen program tridnevnega praznovanja Scopolijevega jubileja in spremljevalni dogodki, ki bodo potekali med letom. Prirodoslovni muzej Slovenije bo izdal priložnostno osebno znamko, Filatelistično društvo Ljubljana pa bo v muzeju pripravilo manjšo razstavo. Na večernem dogodku bo v prvem nadstropju muzeja odkrit Scopolijev doprsni kip. Več o dogodkih: www.pms-lj.si


PETEK, 2. 6. 2023, ob 10.00, Galerija Magazin v Idriji
Mednarodni strokovni posvet ob 300-letnici rojstva polihistorja Joannesa Antoniusa Scopolija
Strokovnjaki z različnih področij bodo predstavili Scopolijevo delo in življenje. Dogodek bo popestril kratek kulturni program. Posvetu bo sledil voden sprehod po Scopolijevih poteh v okolici Idrije.

2. 6.–9. 6. 2023, Galerija Magazin Idrija
Gimnazija Jurija Vege Idrija, Prirodoslovni muzej Slovenije, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
Likovna razstava Scopolijeve naravoslovne dediščine
Maja Šubic, Akvarelni herbariji razsvetljenskih botanikov; Likovni izdelki dijakov, nastali v okviru Kulturnih maratonov na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, posvečenih Scopoliju: Življenje A. J. Scopolija v stripu, mentor Martin Ramoveš; freske na lehnjaku, mentorica Maja Šubic; portreti v glini, mentorica Tamara Bregar.

SOBOTA, 3. 6. 2023, ob 17.00, Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Slavnostno odkritje doprsnega kipa Joannesa Antoniusa Scopolija
Vodenje po Scopolijevi učni poti ter predstavitev monografije o njem. Več o dogodku: www.botanicni-vrt.si

 


PROGRAM mednarodnega strokovnega posveta ob 300-letnici rojstva polihistorja Joannesa Antoniusa Scopolija
Petek, 2. 6. 2023, ob 10.00, Galerija Magazin v Idriji (Ulica sv. Barbare 5, Idrija; https://www.idr.sik.si/si/menu/111/galerija-magazin)

9.00–10.00  Prihod in registracija gostov
Glasbeni uvod: Marta Močnik Pirc (sopran), Janez Jocif (čembalo);
Henry Purcel - Music for a while, Claudio Monteverdi - Si dolce e l'tormento 
10.10–10.25 Pozdravni nagovori:
Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija
Prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta in član SAZU
Organizatorji: dr. Jože Bavcon (Botanični vrt Univerze v Ljubljani), dr. Miha Jeršek (Prirodoslovni muzej Slovenije) in Martina Peljhan (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija)
Prihod Scopolija v Idrijo, kratek skeč, Gimnazija Jurija Vega Idrija

10.30–10.45 dr. Janez Šumrada (veleposlanik): Scopoli na Kranjskem / Scopoli in Carniola
10.45–11.00 dr. Jože Čar (Muzejsko društvo Idrija): Idrijski rudnik v času Scopolija / The Idrian Mercury Mine in Scopoli’s time
11.00–11.15 prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani): Idrijski rudniški zdravnik Giovanni Antonio Scopoli in njegovo zdravniško delo / Giovanni Antonio Scopoli – physician of the miners in Idrija
11.15-11.30 Peter Konečný, PhD. (Slovak Mining Archive in Banská Štiavnica): Giovanni Antonio Scopoli as Professor of Chemistry and Mineralogy at the Mining Academy Schemnitz (Banská Štiavnica), 1769-1777

11.30–12.00 ODMOR, predstavitev razstave dijakov Gimnazije Jurija Vege

12.00–12.15 dr. Nada Praprotnik, dr. Jože Bavcon, dr. Blanka Ravnjak (Botanični vrt Univerze v Ljubljani): Botanično delovanje J. A. Scopolija na Kranjskem / Botanical work of J. A. Scopoli in Carniola
12.15–12.30 prof. dr. Jernej Jogan (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani): Kako brati Scopolijevo floro danes? / How to interpret Scopoli's flora today?
12.30–12.45 prof. Marianne Klemun, PhD, (Department for History,  University of Vienna): Competition versus cooperation: career paths of naturalists in the Habsburg monarchy of the 18th century. A story between J. A. Scopoli and N. J. Jacquin
12.45–13.00 dr. Nada Praprotnik, dr. Blanka Ravnjak, dr. Jože Bavcon (Botanični vrt Univerze v Ljubljani): Prenos znanja od Scopolia preko Wulfena do Hladnika / The transfer of knowledge from Scopoli via Wulfen to Hladnik
13.00–13.15 dott. Mariacristina Villani, PhD (Botanični vrt Univerze v Padovi / Botanic Garden of the University in Padova): From big to small: Scopolian plant species in the world and in the Botanical garden of Padua
13.15–13.30 prof. Fabrizio Martini, PhD, Francesco Boscutti, PhD, prof. Valentino Casolo, PhD (University of Udine): The contribution of. G. A. Scopoli (1723-1788) to the knowledge of the flora in Friuli Venezia Giulia
13.30-13.45 Andrej Piltaver (Inštitut za sistematiko višjih gliv): Dva bisera Scopolijeve dediščine / Two perls of Scopoli's heritage

13.45–14.30 KOSILO

14.30–14.45 doc. dr. Al Vrezec (Prirodoslovni muzej Slovenije in Nacionalni inštitut za biologijo): Ornitološko delo Joannesa Antoniusa Scopolija / Ornithological work of Joannes Antonius Scopoli
14.45–15.00 Gregor Aljančič (Jamski laboratorij Tular): Scopoli in človeška ribica (Proteus anguinus) / Scopoli and the olm (Proteus anguinus)
15.00–15.15 prof. dr. Boris Kryštufek (Prirodoslovni muzej Slovenije in Znanstveno-raziskovalno središče Koper): Scopolijeva sled v mamologiji / Scopoli’s legacy in mammalogy
15.15–15.30  Janez Gregori (upokojeni sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije): J. A. Scopoli in njegov prispevek na čebelarskem področju / G. A. Scopoli and his contribution to beekeeping
15.30–15.45 mag. Matija Križnar (Prirodoslovni muzej Slovenije): Scopolijev pogled na geološko dediščino Kranjske / Scopoli's view of the geological heritage of Carniola
15.45–16.00 prof. dr. Franc Perdih (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani): Delovanje Joannesa Antoniusa Scopolija na področju kemije in njegov pomen za Slovenijo / The work of Joannes Antonius Scopoli in the field of chemistry and his importance for Slovenia

16.00—16.15 ODMOR

16.15–16.30 Maja Justin Jerman (Gimnazija Jurija Vega): Kako med dijake zasejati zanimanje za lokalno dediščino, natančneje za Scopolija / How to plant the seeds of interest in local heritage, specifically Scopoli, among students
16.30–16.45 dr. Ali Žerdin (Časopisna hiša Delo): Scopoli, državljan Republike pisem / Scopoli, a citizen of the Republic of letters
16.45–17.00 Mira Hodnik (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Idriji): Scopoli v arhivskem gradivu Rudnika živega srebra Idrija / Scopoli in the documents of the Idrija Mercury Mine
17.00–17.15 Ivana Leskovec (Mestni muzej Idrija): Scopoli v Idrijskih razgledih / Scopoli in the Idrijski razgledi journal

17.30-19.00 Po Scopolijevih poteh od Švice do Scopolijevega vrta: Ogled botanične razstave akademskega slikarja Rafaela Terpina, Scopolijevega spominskega vrta in Kamšti.

Za udeležbo na simpoziju so obvezne prijave do 30. maja 2023 na: Martina Peljhan, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vabljeni, da se v slovenskih botaničnih Atenah spomnimo velikega naravoslovca!

Sodelujoči pri organizaciji:
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Muzejsko društvo Idrija, Občina Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Mestni muzej Idrija

 Seznam avtorjev:
Znan. svet. in doc. dr. Jože Bavcon; vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani,
Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani. / Scient. Coun. and Asst Prof, head
of the University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty, University of
Ljubljana
Prof. dr. Jože Čar; upokojeni profesor za sedimentologijo in tektoniko na
Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani in raziskovalec idrijskega
rudišča. / Retired professor of Sedimentology and Tectonics at Faculty of Science
and Technology, University of Ljubljana and researcher at the Idrija mine.
Akademik prof. dr. Matija Gogala; biolog, zoofiziolog. Redni član Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. / Academician, biologist, zoophysiologist.
Regular member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.
Janez Gregori prof. biol.; ornitolog v pokoju. / High school professor,
ornithologist in retirement.
Mira Hodnik, arhivska svetnica, Zgodovinski arhiv Ljubljana Vodja enote v
Idriji / Archivist, Historical Archive Ljubljana, Head of the unit in Idrija.
Prof. dr. Jože Jurca; upokojeni prof. Veterinarske fakultete, Univerza v Ljubljani.
/ Retired professor at Faculty of Veterinary Medicine, University of Ljubljana.
Maja Justin; prof., Gimnazija Idrija. / High schollteacher, Gymnasium Idrija.
Ivica Kavčič univ. dipl. ing. kem.; vsestransko družbenopolitično aktivna, častna
občanka občine Idrija. / Bsc Chem, An all-around socially active, honorary
citizen of the Municipality of Idrija
Prof. dr. Marianne Klemun; Secretary General of the INHIGEO, Department
for History, University of Vienna
Ivana Leskovec univ. dipl. etno. in prof. zgodovine; etnologinja, dolgoletna
direktorica Muzeja v Idriji - Muzeja za Idrijsko in Cerkljansko. / Bsc of ethnology
and high school professor for history, ethnologist, long-time director of the
Museum in Idrija - the Museum of Idrija and Cerkno.
Prof. dr. Franc Perdih; Katedra za anorgansko kemijo, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, odgovorni urednik revije Acta
Chimica Slovenica. / professor Department of Inorganic Chemistry, Faculty
of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, responsible
editor for Acta Chimica Slovenica.
Andrej Piltaver; mikolog raziskovalec v pokoju, Inštitut za sistematiko višjih
gliv. / mycologist in the retirement, Institut for Systematics of Higher Fungi.
Muzejska svetnica dr. Nada Praprotnik; botaničarka, raziskovalka zgodovine
botanike na Slovenskem v pokoju, ki še vedno neutrudno dela na svojem
področju. / Museum councillor, botanist, researcher of the botany history in
Slovenia, in retirement.
Doc. dr. Blanka Ravnjak; raziskovalka in namestnica vodje Botaničnega vrta
Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. / Asst Prof,
researcher and deputy of the head of University Botanic Gardens Ljubljana,
Biotechnical Faculty, University of Ljubljana.
Mag. Gabrijel Seljak; agronom, vsestranski raziskovalec v pokoju. / MSc,
agronomist, versatile researcher in retirement.
Doc. dr. Al Vrezec; Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov
Nacionalnega inštituta za biologijo ter Prirodoslovni muzej Slovenije. / Asst
Prof, Department for Organisms and Ecosystems Research at National Institute
of Biology, Slovenian Museum of Natural History.
† Prof. dr. Tone Wraber; nekdanji profesor sistematske botanike na Oddelku
za biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani. / Former professor of
systematic botany at the Department of Biology, Biotehnical Faculty, University
of Ljubljana.
Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec; predstojnica Inštituta za zgodovino medicine,
redna profesorica na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani. / Head of the
Institute for the History of Medicine, Full Professor at the Faculty of Medicine,
University of Ljubljana.
Dr. Ali Žerdin; sociolog, novinar in urednik sobotne priloge Dela / PhD,
sociologist, journalist and editor of the Saturday supplement of Delo newspaper.

Vabilo

Vabilo na odprtje kipa

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!