Vodja botaničnega vrta: dr. Jože Bavcon


Strokovni kader:

Janja Makše univ. dipl. ing. agr.

Katja Malovrh, mag.prof.pouč.bio in kem

dr. Blanka Ravnjak

Eva Šajn

BOTANIČNI VRT
UNIVERZA V LJUBLJANI (UL) BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (BF) 038  - BIOLOGIJA Jamnikarjeva 101
1001 Ljubljana
Davčna številka: 94761795

Matična številka: 5085063007 
Podračun Urad UJP Ljubljana
01100-6030707410

Zadnja sprememba: Torek 26. Maj 2020, 20:36.
© 2020 BOTANIČNI VRT