ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAVCON, Jože. Conservation in the University botanic garden Ljubljana. Biul. Ogrod. Bot. Muz. Zbior., 2008, letn. 17, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 25756633]

2. BAVCON, Jože. Snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its phenotypic diversity in Slovenia = Fenotipska raznolikost malega zvončka (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji. Acta biol. slov.. [Tiskana izd.], 2007, vol. 50, št. 1, str. 53-58. [COBISS.SI-ID 1866319]

3. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Lectures and workshops as a source of instruction and education on the world of plants. Scr. Bot. Belg., 2004, letn. 29, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 18480601]

4. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. A dry meadow as a live seed bank and an object of research. Scr. Bot. Belg., 2004, letn. 29, str. 131-134. [COBISS.SI-ID 18480857]

5. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of UV-B radiation on growth and mitotic activity in the norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) = Vpliv UV-B sevanja na rast in mitotsko aktivnost pri smreki (Picea abies (L.) Karst.). Acta biol. slov.. [Tiskana izd.], 1999, letn. 42, št. 2, str. 9-16. [COBISS.SI-ID 10578649]

6. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, GABERŠČIK, Alenka. Influence of UV-B radiation on Norway spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst.) = Vpliv UV-B sevanja na sejanke smreke (Picea abies (L.) Karst.). Radiol. oncol. (Ljubl.), 1998, let. 32, št. 1, str. 83-87. [COBISS.SI-ID 7680217]

7. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada. The influence of UV-B irradiation on the mitotic activity in Picea abies (L.) Karst. Phyton (Horn), 1996, 36, št. 3 Suppl, str. 47-50. [COBISS.SI-ID 888399]

8. BAVCON, Jože, GABERŠČIK, Alenka, BATIČ, Franc. Influence of UV-B radiation on photosynthetic activity and chlorophyll fluorescence kinetics in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings. Trees (Berl. West), 1996, let. 10, str. 172-176. [COBISS.SI-ID 103385]

9. BAVCON, Jože, GABERŠČIK, Alenka, GOGALA, Nada. Influence of low temperatures and UV-B radiation on chlorophyll flourescence kinetic in Picea abies (L.) Karst. Acta pharm. (Zagreb), 1995, št. 2, suppl. 1, str. 359-362. [COBISS.SI-ID 27097]

10. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, PAPEŠ, Dražena. Germination of seeds and cytogenetic analysis of the spruce in differently polluted areas of Slovenia. Phyton (Horn), 1994, let. 33, št. 2, str. 267-277. [COBISS.SI-ID 158425]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani - 200 let = University botanic gardens Ljubljana - 200 years. Acta biol. slov.. [Tiskana izd.], 2010, vol. 53, no. 1, str. 3-34. [COBISS.SI-ID 2298703]

12. GERM, Mateja, GABERŠČIK, Alenka, TROŠT SEDEJ, Tadeja, MAZEJ, Zdenka, BAVCON, Jože. The effects of UV-B radiation on aquatic and terrestrial primary producers. Ann, Ser. hist. nat., 2003, letn. 13, št. 2, str. 281-288, graf. prik. [COBISS.SI-ID 674003]

13. BAVCON, Jože. The Ljubljana botanical garden - biodiversity of plants = Ljubljanski botanični vrt - biodiverziteta rastlinskega sveta. Acta biol. slov.. [Tiskana izd.], 2000, letn. 43, št. 3, str. 33-39. [COBISS.SI-ID 825167]

 

1.04 Strokovni članek

14. BAVCON, Jože. Rastline iz Botaničnega vrta Ljubljana = Flora from the Ljubljana Botanical gardens = Pflanzen aus dem Botanischen Garten in Ljubljana. Bilten, 2012, št. 90, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 30429401]

15. BAVCON, Jože. Navadni mali zvončki. Gaia (Ljubl.), feb. 2012, letn. 18, št. 173[i.e. 174], str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 3961243]

16. BAVCON, Jože. Galanthus Gala : največja razstava zvončkov na svetu. Rože & vrt, 2012, letn. 11, št. 4, str. 42-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 30038233]

17. BAVCON, Jože. Žafrani v Sloveniji. Flos, 2011, letn. 1, št. 1, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 29752537]

18. BAVCON, Jože. Očarljivo cvetenje še pred olistanjem. Gaia (Ljubl.), feb. 2011, letn. 17, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 29143769]

19. BAVCON, Jože. Rastline so lahko tudi droge. Gaia (Ljubl.), jul. 2011, letn. 17, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 30421465]

20. BAVCON, Jože. Kako prezimimo občutljive rastline. Gaia (Ljubl.), okt., nov. 2011, letn. 17, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 29143257]

21. BAVCON, Jože. Orjaški lokvanj. Gea, avg. 2011, letn. 21, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 29141977]

22. BAVCON, Jože, BOŽIČ, Gregor, KUTNAR, Lado, KOŠIČEK, Boštjan. Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov : maklen, trokrpi javor in tatarski javor : Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer tataricum : Slovenija. Gozd. vestn., 2011, letn. 69, št. 9, str. [417-424], ilustr. [COBISS.SI-ID 3258022]

23. BAVCON, Jože. Kaj je novega v Botaničnem vrtu v Ljubljani?. Rože & vrt, sep. 2011, letn. 10, št. 9, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 29145049]

24. BAVCON, Jože. Vrt mnogih generacij : 200 let Ljubljanskega botaničnega vrta. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 7, str. 43-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764441]

25. BAVCON, Jože. Nimajo jih vsi v takem izobilju : dober dan, pomlad. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 10, str. 102-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764185]

26. BAVCON, Jože. April prinese prebujenje : botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 13, str. 45-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 27763929]

27. BAVCON, Jože. Maj v kraljestvu cvetov : botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 17, str. 79-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 27760601]

28. BAVCON, Jože. Junija v znamenju travniških lepotic: botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 22, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 27763673]

29. BAVCON, Jože. Julij, mesec slavja : Botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 26, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 27868633]

30. BAVCON, Jože. Lepotice visokega poletja : botanični vrt praznuje - avgusta vas pričakuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 31, str. 39-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764953]

31. BAVCON, Jože. Septembra modrina prinaša jesen : botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 34, str. 53, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765209]

32. BAVCON, Jože. Sončnice za užitek in sanjarjenje. Gaia (Ljubl.), 2010, letn. 16, št. 157, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765977]

33. BAVCON, Jože. Mokra poletja škodijo cvetovom. Gaia (Ljubl.), 2010, letn. 16, št. 160, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 27460057]

34. BAVCON, Jože. Zakladi pred domačim pragom : senožeti, dragoceni vrt za vsakogar. Delo & dom, 2009, letn. 17, št. 26, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764697]

35. BAVCON, Jože. Cvetje v jeseni : ciklame. Delo & dom, avg. 2009, letn. 17, št. 32, str. 35-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653657]

36. BAVCON, Jože. Vse o sredozemskih rastlinah v loncih, ki potrebujejo posebno nego. Gaia (Ljubl.), jul. 2009, letn. 15, št. 149, str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653401]

37. BAVCON, Jože. Stari botanični vrt v Jeni. Svet & ljudje, apr. 2009, letn. 12, št. 4, str. 77-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 26652377]

38. BAVCON, Jože. Wakehurst Place v jesenski podobi. Svet & ljudje, okt. 2009, letn. 12, št. 10, str. 71-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653145]

39. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Zagrebu. Svet & ljudje, nov. 2009, letn. 12, št. 11, str. 71-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 26652889]

40. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Barceloni. Svet & ljudje, dec. 2009, letn. 12, št. 12, str. 69-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 26652633]

41. BAVCON, Jože. Mit, da čebulnice sadimo le jeseni, ne velja!. Gaia (Ljubl.), feb. 2008, letn. 14, št. 2, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 24178905]

42. BAVCON, Jože. Skalnjak tudi na okenski polici. Gaia (Ljubl.), 2008, letn. 14, št. 136, str. 8. [COBISS.SI-ID 24895705]

43. BAVCON, Jože. [Vse o] ... okrasnih zdravilnih rastlinah. Gaia (Ljubl.), 2008, letn. 14, št. 140, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 24895193]

44. BAVCON, Jože. Parazitske cvetnice. Gaia (Ljubl.), 2008, letn. 14, št. 141, str. 13. [COBISS.SI-ID 24894937]

45. BAVCON, Jože. Z bukvijo v vrtu popestrimo letne čase. Gaia (Ljubl.), nov. 2008, letn. 14, št. 142, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 25039577]

46. BAVCON, Jože. Novozelandsko božično drevo. Moj mali svet, feb. 2008, letn. 40, št. 2, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 24174041]

47. BAVCON, Jože. Kaliandra. Moj mali svet, 2008, letn. 40, št. 4, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 24173785]

48. BAVCON, Jože. Zvezdasti jasmin. Moj mali svet, 2008, letn. 40, št. 5, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 24894681]

49. BAVCON, Jože. Vrt v Padovi: prvi botanični vrt nove dobe. Svet & ljudje, 2008, letn. 11, št. 1-2, str. 125-128. [COBISS.SI-ID 24893401]

50. BAVCON, Jože. Vrt v Padovi : prvi botanični vrt nove dobe. Svet & ljudje, jan.-feb. 2008, letn. 11, št. 1-2, str. 125-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 24174553]

51. BAVCON, Jože. Bogastvo velikega vrta v Berlinu. Svet & ljudje, 2008, letn. 11, št. 3, str. 82-84. [COBISS.SI-ID 24893657]

52. BAVCON, Jože. Bogastvo velikega vrta v Berlinu. Svet & ljudje, mar. 2008, letn. 11, št. 3, str. 82-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 24174297]

53. BAVCON, Jože. Lepa stara Chelsa. Svet & ljudje, 2008, letn. 11, št. 4, str. 78-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 24893913]

54. BAVCON, Jože. Glasnevin - vrt v Dublinu. Svet & ljudje, 2008, letn. 11, št. 5, str. 80-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 24894169]

55. BAVCON, Jože. Dunajski botanični vrt. Svet & ljudje, 2008, letn. 11, št. 6, str. 80-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 24894425]

56. BAVCON, Jože. Genij iz Upsale : pred 300 leti se je rodil Carl Linné. Delo (Ljubl.), 13. sep. 2007, leto 49, št. 211, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 235376128]

57. BAVCON, Jože. [Vse o] --- praktičnih rešitvah za zeleni kotiček. Gaia (Ljubl.), maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 23567321]

58. BAVCON, Jože. [Vse o] --- vodnih motivih v vrtu. Gaia (Ljubl.), jun. 2007, letn. 13, št. 128, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 23566553]

59. BAVCON, Jože. [Vse o] --- varovanju rastlin pred vročino. Gaia (Ljubl.), jul. 2007, letn. 13, št. 129, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 23567065]

60. BAVCON, Jože. Poliški šopek. Idrij. razgl., 2007, letn. 52, št. 1, str. 72-74. [COBISS.SI-ID 23566297]

61. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože. Seznam popisanih praprotnic in semenk v okolici Polic na Cerkljanskem. Idrij. razgl., 2007, letn. 52, št. 1, str. 122-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 26879789]

62. BAVCON, Jože. Zakaj ne koprive, pa čeprav mrtve?. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 5, str. 71, ilustr. [COBISS.SI-ID 23561177]

63. BAVCON, Jože. Ko zacveti lan, se nebo spusti na zemljo. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 6, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 23559641]

64. BAVCON, Jože. Zaobljena bodičavost. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 9, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 23558617]

65. BAVCON, Jože. Guava. Svet & ljudje, 2007, letn. 10, št. 11, str. 93-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 23555801]

66. BAVCON, Jože. Citrusi. Svet & ljudje, dec. 2007, letn. 10, št. 12, str. 92-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 24175065]

67. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. 80 years of Alpinum "Juliana" = 80 let alpinuma Juliana. Index seminum (Ljubl.), 2006, str. 1-40. [COBISS.SI-ID 22843097]

68. BAVCON, Jože. Strupen lepotec. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 10, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22383321]

69. BAVCON, Jože. Kjer se meja med kopnim in morjem zabriše. Delo (Ljubl.), 2005, letn. 47, št. 124. [COBISS.SI-ID 20179417]

70. BAVCON, Jože. Vi sprašujete - strokovnjaki odgovarjajo. Moj mali svet, 2005, letn. 37, št. 12, str. 23. [COBISS.SI-ID 20169689]

71. BAVCON, Jože. Konzorcij botaničnih vrtov Evropski[!] unije v razširjeni sestavi. Proteus, maj 2005, letn. 67, št. 9/10, str. 454, ilustr. [COBISS.SI-ID 24083501]

72. BAVCON, Jože. Dediščina, raziskovanje, izobraževanje : današnja vloga botaničnih vrtov. Delo (Ljubl.), 23. sep. 2004, leto 46, št. 223, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 216158208]

73. BAVCON, Jože. Drevo iz dobe dinozavrov : volemija v Evropi. Delo (Ljubl.), 2. dec. 2004, leto 46, št. 280, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 217269504]

74. BAVCON, Jože. Kijasti lisičjak in uadla. Idrij. razgl., 2004, letn. 19, št. 1, str. 120. [COBISS.SI-ID 18485209]

75. BAVCON, Jože. Renovation of the Ljubljana botanical garden. IFPRA bull., 2004, sept. [COBISS.SI-ID 20173785]

76. BAVCON, Jože. Kot dodatna soba s pogledom v nebo in na morje. Nedelo (Ljubl.), 16. maja 2004, letn. 9, št. 20, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 18235097]

77. BAVCON, Jože. Z alpskimi botaničnimi vrtovi v Primorskih Alpah. Proteus, jan. 2004, letn. 66, št. 5, str. 220-221, ilustr. [COBISS.SI-ID 21935917]

78. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 48. [COBISS.SI-ID 17436633]

79. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 8, str. 68. [COBISS.SI-ID 18483673]

80. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 10, str. 68. [COBISS.SI-ID 18482905]

81. BAVCON, Jože. Legoland : po svetu. Svet & ljudje, 2004, letn. 7, št. 7/8, str. 97-105. [COBISS.SI-ID 18235353]

82. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Optimističen, a odgovoren pogled na svet : projekt Eden. Delo (Ljubl.), 2. jun. 2003, leto 45, št. 125, ilustr. [COBISS.SI-ID 124630528]

83. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. Hladnikia (Ljubl.), december 2003, št. 15-16, str. 93-94. [COBISS.SI-ID 18041561]

84. BAVCON, Jože. Symphoricarpus albus (L.) blake. Hladnikia (Ljubl.), 2003, št. 15-16, str. 99. [COBISS.SI-ID 18137817]

85. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, februar 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 48. [COBISS.SI-ID 16258521]

86. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja : Že dve leti .... Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 3, str. 64-65. [COBISS.SI-ID 16186329]

87. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 4, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 16348889]

88. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 5, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 16187865]

89. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 8, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 16789209]

90. BAVCON, Jože. Črničevje : (črnika, črni hrast). Vrtnar, 2003, letn. 11, št. 6, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 15968729]

91. BAVCON, Jože. Domači posebneži med navadnimi zvončki. Vrtnar, februar-marec 2003, letn. 12, št. 1, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 16177881]

92. BAVCON, Jože. Lepljivec. Vrtnar, februar-marec 2003, letn. 12, št. 1, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 16178137]

93. BAVCON, Jože. Zelenika. Vrtnar, 2003, letn. 12, št. 2, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 16182489]

94. BAVCON, Jože. Feijoa. Vrtnar, 2003, letn. 12, št. 3, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 16477401]

95. BAVCON, Jože. Projekt Eden. Vrtnar, 2003, letn. 12, št. 3, str. 48-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 16477657]

96. BAVCON, Jože. Rujevina. Vrtnar, 2003, letn. 12, št. 4, str. 16-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 16808665]

97. BAVCON, Jože. Oljka. Vrtnar, 2003, letn. 12, št. 5, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 16808153]

98. BAVCON, Jože. The Ljubljana botanical garden and its role in the conservation of plants. IFPRA bull., 2002, str. 10. http://www.ifpra.org. [COBISS.SI-ID 15996121]

99. BAVCON, Jože, BUDNA, Sonja, CENČIČ, Drago, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, LESAR, Helena, MARINČEK, Alenka, PODOBNIK, Andrej, ŠEN, Jasna, WRABER, Tone. Semina e plantis spontaneis in loco natali anno 2000, 2001 et 2002 lecta. Index seminum (Ljubl.), 2002, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 15964377]

100. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Jarica v Kozjanskem parku. Proteus, mar. 2002, letn. 64, št. 7, str. 330-331, ilustr. [COBISS.SI-ID 19738413]

101. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 11, str. 48. [COBISS.SI-ID 15965145]

102. BAVCON, Jože. Nepravi lovor. Vrtnar, februar-marec 2002, letn. 11, št. 1, str. 14. [COBISS.SI-ID 14959577]

103. BAVCON, Jože. Lovor. Vrtnar, april-maj 2002, letn. 11, št. 2, str. 18. [COBISS.SI-ID 14959833]

104. BAVCON, Jože. Oleander. Vrtnar, junij-julij 2002, letn. 11, št. 3, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 15025625]

105. BAVCON, Jože. Mirta - lepa in dišeča. Vrtnar, 2002, letn. 11, št. 5, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 15488985]

106. BAVCON, Jože. Bugenvileja. Vrtnar, avgust-september 2002, letn. 11, št. 5, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 15474905]

107. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Začutite umetnost narave. Znanost (Ljubl.), 15. julija 2002, letn. 44, št. 160, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 14961625]

108. BAVCON, Jože. Ena izmed poti za varovanje in ohranjanje rastlinskih vrst : odprli so milenijsko semensko banko. Delo (Ljubl.), 3. jan. 2001, leto 43, št. 1, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 110810624]

109. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože, ČUŠIN, Boško, KOŠIR, Petra, VREŠ, Branko. Notulae ad floram Sloveniae. 45, Scopolia carniolica Jacq. Hladnikia (Ljubl.), 2001, št. 11, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 18804781]

110. BAVCON, Jože. Spreminjavka. Vrtnar, 2001, letn. 10, št. 4, str. 12. [COBISS.SI-ID 14075865]

111. BAVCON, Jože. Wakehurst place v jesenski podobi. Vrtnar, 2001, letn. 10, št. 5, str. 46-48. [COBISS.SI-ID 14076377]

112. BAVCON, Jože. Jagodičnica. Vrtnar, 2001, letn. 10, št. 6, str. 12. [COBISS.SI-ID 14075609]

113. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : spomenik oblikovane narave. Herbika (Ljubl.), julij/avgust 2000, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 12505817]

114. BAVCON, Jože. Varuhi domovinske flore. Herbika (Ljubl.), 2000, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 12504537]

115. BAVCON, Jože. Rastlina in človek. Idrij. razgl., 2000, letn. 45, št. 2, str. 16-18. [COBISS.SI-ID 12688345]

116. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi pomembno prispevajo k ohranjanju biološke raznovrstnosti : preteklost, sedanjost in prihodnost Botaničnega vrta v Ljubljani. Delo (Ljubl.), 19.V.1999, letn. 41, št. 113, str. 13. [COBISS.SI-ID 1175357]

117. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože, ČUŠIN, Boško, DAKSKOBLER, Ljudmila, MAYER, Ernest, PAPEŽ, Jože, ROBIČ, Dušan, ZADRAVEC, Bojan. Nova nahajališča = New localities, Aconitum angustifolium, Asperula taurina, Cotoneaster integerrimus, Epipogium aphyllum, Epipactis palustris, Galeobdolon flavidum, Hordelymus europaeus, Melica picta, Nepeta pannonica, Pinus mugo, Pulmonaria australis, Pulmonaria striaca, Scrophularia scopolii, Senecio pseudocrispus, Seseli gouanii, Stemmacantha rhapontica, Taxus baccata, Trifolium noricum, Trifolium ochroleucon, Veratrum nigrum, Vicia oroboides. Hladnikia (Ljubl.), 1998, št. 10, str. 60-65. [COBISS.SI-ID 10036269]

118. BAVCON, Jože. Rastlina meseca novembra : tisa - človekova spremljevalka = The plant of the month in November : the yew (Taxus baccata). Proteus, november 1998, letn. 61, št. 3, str. 137-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 8230105]

119. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt: pogled v prihodnost. Proteus, jan. 1997, letn. 59, št. 5, str. 226-228, ilustr. [COBISS.SI-ID 10627373]

120. BAVCON, Jože. Botanični vrt v februarju. Proteus, feb. 1996, letn. 59, št. 6, str. 278-279, ilustr. [COBISS.SI-ID 10693677]

121. BAVCON, Jože. Na prehodu iz zime v pomlad : Ljubljanski botanični vrt = [The Ljubljana botanical garden in March]. Proteus, marec 1997, let. 59, št. 7, str. 324-326. [COBISS.SI-ID 8188121]

122. BAVCON, Jože. Cvetoči april v ljubljanskem botaničnem vrtu = [The Ljubljana botanical garden in April]. Proteus, april 1997, let. 59, št. 8, str. 382-384. [COBISS.SI-ID 8106969]

123. BAVCON, Jože. Maj in junij v Botaničnem vrtu. Proteus, 1997, let. 59, št. 9/10, str. 468-470, ilustr. [COBISS.SI-ID 7024345]

124. BAVCON, Jože. Junij v Botaničnem vrtu = [The Ljubljana botanical garden in June]. Proteus, 1997, letn. 59, št. 9-10, str. 468-470. [COBISS.SI-ID 8112857]

125. BAVCON, Jože. Kratka zgodovina ljubljanskega Botaničnega vrta. Proteus, dec. 1996, 59, št. 4, str. 179-181, ilustr. [COBISS.SI-ID 80139776]

126. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v septembru. Proteus, sep. 1996, letn. 59, št. 1, str. 38-40. [COBISS.SI-ID 10542381]

127. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v oktobru = The Ljubljana botanical garden in October. Proteus, okt. 1996, let. 59, št. 2, str. 81-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 8125401]

128. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v novembru. Proteus, nov. 1996, letn. 59, št. 3, str. 131-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 10554157]

129. BAVCON, Jože. Bodiki. Idrij. razgl., 37, št. 1/2 (1992), str. 93-94. Ilustr. [COBISS.SI-ID 35386368]

130. BAVCON, Jože. Nova nahajališča kranjskega jegliča. Proteus, maj-jun. 1987, letn. 49, št. 9-10, str. 373-374, ilustr. [COBISS.SI-ID 11360045]

 

1.05 Poljudni članek

131. BAVCON, Jože. 200th anniversary of the Ljubljana Botanic garden. A perfect rendezvous, [2012], str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 29759705]

132. BAVCON, Jože. Senožeti : zakladi pred domačim pragom. Mohorjev koled., 2011, str. 70-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 28061145]

133. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200th Anniversary of the Botanical Garden in Ljubljana = 200 Jahre Botanischer Garten in Ljubljana. Bilten, 2010, št. 81, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 27941593]

134. BAVCON, Jože. Čas nežnih vijoličastih preprog : Botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 40, str. 52-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 28060889]

135. BAVCON, Jože. Kot ognjeni zublji : Botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 43, str. 52-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 28059865]

136. BAVCON, Jože. Da rastlino spoznamo, jo moramo videti, potipati in poduhati : Botanični vrt praznuje. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 47, str. 54-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 28060377]

137. BAVCON, Jože. Palme so lepe in nezahtevne rastline. Gaia (Ljubl.), 2010, letn. 16, št. 159, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 27760089]

138. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Gea, maj 2010, letn. 20, str. 32-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 27815897]

139. BAVCON, Jože. V senci Marmontove lipe: Ljubljanski botanični vrt, častitljivi 200-letnik. Idrijske novice, 30. april 2010, št. 226, str. 6. [COBISS.SI-ID 27928793]

140. BAVCON, Jože. Vrhunski ortoped in ljubitelj vrtnic : slovensko odlikovanje za prof. dr. Gianfranca Fineschija. Delo (Ljubl.), 29. okt. 2009, letn. 51, št. 251, str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 26742233]

141. BAVCON, Jože. Vrt domovinske flore - botanični vrt. Le monde diplomatique, 2009, letn. 5, št. 45, str. [37]. [COBISS.SI-ID 27930329]

142. BAVCON, Jože. En velik korak za tropski rastlinjak : botanični vrt: Univerza v Ljubljani je za gradnjo tropskega rastlinjaka izbrala Lesnino Inženiring. Žurnal24. [Tiskana izd.], 30. okt. 2009, št. 185, str. 5. [COBISS.SI-ID 26762201]

143. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Kompost nas pričakuje. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 26. [COBISS.SI-ID 24166361]

144. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Zimski počitek. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 26. [COBISS.SI-ID 24166105]

145. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Mojstri za vse. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. [COBISS.SI-ID 24167129]

146. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. S katalogom v roki. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. [COBISS.SI-ID 24166617]

147. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Topla greda. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. [COBISS.SI-ID 24166873]

148. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Rastline na toplem. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 28. [COBISS.SI-ID 24167385]

149. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Sobne lončnice. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 28. [COBISS.SI-ID 24167641]

150. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Privoščimo trajnicam počitek. Rože & vrt, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 29. [COBISS.SI-ID 24167897]

151. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Pripravimo toplo gredo. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 9. [COBISS.SI-ID 24163545]

152. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Balkonsko cvetje pozimi. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. [COBISS.SI-ID 24162521]

153. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Prebujanje rastlin v prezimovališčih. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. [COBISS.SI-ID 24163033]

154. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Skrb za oleandre in limonovce. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. [COBISS.SI-ID 24163289]

155. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Začnimo delati. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 29. [COBISS.SI-ID 24163801]

156. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Pripravimo etikete in preglejmo zaloge semen. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 24164057]

157. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Uredimo špalirje ter poskrbimo za maline in robide. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 24164313]

158. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Vzgojimo koščičasto sadje po lastni izbiri. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 31. [COBISS.SI-ID 24164569]

159. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Marca je čas za ---. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 30. [COBISS.SI-ID 24171481]

160. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Kako z žago pri drevesih?. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. [COBISS.SI-ID 24171993]

161. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Ko je zemlja suha in topla, se lotimo gredic. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. [COBISS.SI-ID 24171737]

162. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Tudi jedilni pribor je lahko vrtno orodje. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. [COBISS.SI-ID 24172249]

163. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Katere grme obrežemo zdaj in katere pozneje?. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 33. [COBISS.SI-ID 24172505]

164. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Rez sadnih dreves. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 33. [COBISS.SI-ID 24172761]

165. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Čiščenje in obrezovanje čebrovk. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. [COBISS.SI-ID 24173273]

166. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Dodajanje prsti k čebulnicam. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. [COBISS.SI-ID 24173529]

167. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Umetnost obrezovanja špalirjev. Rože & vrt, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. [COBISS.SI-ID 24173017]

168. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Aprila je čas za ---. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24168665]

169. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Končno na svojem prostoru. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24168921]

170. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Še vedno previdno z balkonskim cvetjem. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24169177]

171. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Zelenjavni vrt. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24169433]

172. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Cvetje za eno samo poletje. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24170713]

173. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Grmovnice - nekatere cvetijo, druge šele sadimo. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24169945]

174. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Okrasni vrt je prebujen. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24170201]

175. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Zaščita naj bo vedno pri roki. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24170457]

176. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Rododendroni in azaleje. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 52. [COBISS.SI-ID 24170969]

177. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Trata ponovno zeleni. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 53. [COBISS.SI-ID 24171225]

178. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt. Rože & vrt, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 60-64. [COBISS.SI-ID 24168153]

179. BAVCON, Jože. Maja je čas za ---. Rože & vrt, 2008, letn. 7, št. 5, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 24890585]

180. BAVCON, Jože. Junija je čas za ---. Rože & vrt, 2008, letn. 7, št. 6, str. 38-44. [COBISS.SI-ID 24891353]

181. BAVCON, Jože. Julij. Rože & vrt, 2008, letn. 7, št. 7, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 24891865]

182. BAVCON, Jože. Avgust. Rože & vrt, 2008, letn. 7, št. 8, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 24892121]

183. BAVCON, Jože. Že res, da je september .... Rože & vrt, 2008, letn. 7, št. 9, str. 30-34. [COBISS.SI-ID 24892889]

184. BAVCON, Jože. Oktober je lahko najbarvitejši mesec .... Rože & vrt, 2008, letn. 7, št. 10, str. 48-51. [COBISS.SI-ID 24893145]

185. BAVCON, Jože. Vrt in posluh, denar in turizem. Delo FT, 30. jul. 2007, št. 59, str. 32. [COBISS.SI-ID 23635929]

186. BAVCON, Jože. Edinstveni cvetoči raj za ljubitelje narave : botanični utrinki s Sardinije. Delo (Ljubl.), 2007, letn. 49, št. 111, str. 16. [COBISS.SI-ID 22871257]

187. BAVCON, Jože. Privabimo metulje v vrt!. Gaia (Ljubl.), apr. 2007, letn. 13, št. 126, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 22868953]

188. BAVCON, Jože. Novosti med trajnicami. Gaia (Ljubl.), maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 8-11. [COBISS.SI-ID 22868697]

189. BAVCON, Jože. 2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem. Moj mali svet, jan. 2007, letn. 39, št. 1, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 22869977]

190. BAVCON, Jože. Zgodba, stara skoraj 200 let. Moj mali svet, maj 2007, letn. 39, št. 5, str. 47. [COBISS.SI-ID 22869721]

191. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ---. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 1, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 22871513]

192. BAVCON, Jože. Februarja je čas za ---. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 2, str. 29-31. [COBISS.SI-ID 22871769]

193. BAVCON, Jože. Srobot. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 2, str. 50. [COBISS.SI-ID 22872025]

194. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 3, str. 27-30. [COBISS.SI-ID 22872281]

195. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ---. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 4, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 22872537]

196. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna : maja je čas za ---. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 5, str. 39-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 23560665]

197. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 6, str. 28-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 23559385]

198. BAVCON, Jože. Kdro ve, ta zna : avgusta je čas za ---. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 8, str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 23559129]

199. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 9, str. 26-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 23558105]

200. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 10, str. 48-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 23557593]

201. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 11, str. 28-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 23556313]

202. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Rastline, ki bivajo z nami. Rože & vrt, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 29. [COBISS.SI-ID 24165081]

203. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Shrambe za rastline. Rože & vrt, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 29. [COBISS.SI-ID 24164825]

204. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. December na vrtu. Rože & vrt, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 30. [COBISS.SI-ID 24165337]

205. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Plodovi za okras. Rože & vrt, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 31. [COBISS.SI-ID 24165849]

206. BAVCON, Jože, HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane, CORTESE, Dario. Še pogled v shrambo. Rože & vrt, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 31. [COBISS.SI-ID 24165593]

207. BAVCON, Jože. Zdrsi na bananinem olupku. Svet & ljudje, jan. 2007, letn. 10, št. 1, str. 95-97. [COBISS.SI-ID 22868441]

208. BAVCON, Jože. Ko zadišijo klinčki. Svet & ljudje, feb. 2007, letn. 10, št. 2, str. 102-103. [COBISS.SI-ID 22867417]

209. BAVCON, Jože. Ananas - storž. Svet & ljudje, mar. 2007, letn. 10, št. 3, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 22870489]

210. BAVCON, Jože. Avokado - zeleni plod. Svet & ljudje, apr. 2007, letn. 10, št. 4, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 22868185]

211. BAVCON, Jože. Plutovec. Svet & ljudje, maj 2007, letn. 10, št. 5, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 22867673]

212. BAVCON, Jože. Medinila - pacifiška lepotica. Svet & ljudje, 2007, letn. 10, št. 6, str. 96-97, ilustr. [COBISS.SI-ID 23565785]

213. BAVCON, Jože. Razvajeni davitelj. Svet & ljudje, 2007, letn. 10, št. 7-8, str. 143-144, ilustr. [COBISS.SI-ID 23565273]

214. BAVCON, Jože. Solandra - zlata čašica. Svet & ljudje, 2007, letn. 10, št. 9, str. 95-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 23564761]

215. BAVCON, Jože. Mandevila - južnoameriška lepotica. Svet & ljudje, 2007, letn. 10, št. 10, str. 90-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 23564505]

216. BAVCON, Jože. Vsa sredozemlja sveta ujeta v botaničnem vrtu = All the Mediterraneans of the world captured in a botanical garden. Adria (Ljubljana, 1988), junij-julij 2006, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 22457305]

217. BAVCON, Jože. Volemija, za katero je veljalo, da je izumrla že pred milijoni let, zdaj tudi v Ljubljani : rastlina iz dobe dinozavrov : Wollemia nobilis je botanično odkritje 20. stoletja : leta 1994 so jo po naključju našli v Avstraliji : evropska glavna mesta, ki jim je uspelo pridobiti rastlino, so vedno redka. Delo (Ljubl.), 29. sep. 2006, leto 48, št. 226, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 17372471]

218. BAVCON, Jože. Botaničnega vrta ne vidijo, trosijo pa cvetke o prirodoslovju : za ureditev novega botaničnega vrta država ne da denarja. Dnevnik, 27. junija 2006, letn. 56, št. 172, str. 10. [COBISS.SI-ID 22489561]

219. BAVCON, Jože. Rastline čakajo na pomladansko svetlobo. Gaia (Ljubl.), 2006, letn. 12, št. 114, str. 12. [COBISS.SI-ID 22043609]

220. BAVCON, Jože. Rastline, ki najbolje plezajo. Gaia (Ljubl.), 2006, letn. 12, št. 115, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 22397657]

221. BAVCON, Jože. Domačnost in izginotje gorenjskega nageljna. Gaia (Ljubl.), 2006, letn. 12, št. 117, str. 22. [COBISS.SI-ID 22397401]

222. BAVCON, Jože. Vse o --- sredozemskih rastlinah. Gaia (Ljubl.), 2006, letn. 12, št. 119, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 22397913]

223. BAVCON, Jože. Vse o --- mediteranskih lepoticah. Gaia (Ljubl.), 2006, letn. 12, št. 120, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 22397145]

224. BAVCON, Jože. Volemija. Moj mali svet, 2006, letn. 38, št. 12, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 22396889]

225. BAVCON, Jože. Trden kot dren. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 3, str. 58. [COBISS.SI-ID 22384089]

226. BAVCON, Jože. Beli oblaki črnega trna. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 4, str. 72. [COBISS.SI-ID 22385113]

227. BAVCON, Jože. Perunike. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 5, str. 48. [COBISS.SI-ID 22389465]

228. BAVCON, Jože. Čmerika. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 6, str. 48. [COBISS.SI-ID 22385881]

229. BAVCON, Jože. Kdo oblači vrbe?. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 7, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 22388953]

230. BAVCON, Jože. Tam, kjer murke cveto. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 7, str. 50. [COBISS.SI-ID 22388697]

231. BAVCON, Jože. Planika, očnica - roža mogočna. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 8, str. 48. [COBISS.SI-ID 22386393]

232. BAVCON, Jože. Bele zaplate smetlike. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 10, str. 75. [COBISS.SI-ID 22388185]

233. BAVCON, Jože. Sibirska cedra ali kedr sibirski po rusko. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 11, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 22389977]

234. BAVCON, Jože. Brogovita. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 11, str. 48. [COBISS.SI-ID 22389721]

235. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 12, str. 28. [COBISS.SI-ID 22044633]

236. BAVCON, Jože. Čilensko ognjeno drevo. Svet & ljudje, 2006, letn. 8, št. 7-8, str. 130-131. [COBISS.SI-ID 22391001]

237. BAVCON, Jože. Ko zadiši vanilija. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 1, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22396377]

238. BAVCON, Jože. Sladkosti lotosa. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 1, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 22395609]

239. BAVCON, Jože. Plavajoči papirjevec. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 2, str. 88. [COBISS.SI-ID 22396121]

240. BAVCON, Jože. Viktorija je kriva. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 3, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22395865]

241. BAVCON, Jože. Afriška lepotica. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 5, str. 92-93. [COBISS.SI-ID 22395353]

242. BAVCON, Jože. Božanska hrana - Theobroma. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 6, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 22395097]

243. BAVCON, Jože. Karminasti čilenski lampijončki. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 9, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 22390745]

244. BAVCON, Jože. Bauhinija. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 11, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 22043865]

245. BAVCON, Jože. Papaja. Svet & ljudje, 2006, letn. 9, št. 12, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22396633]

246. BAVCON, Jože. Zapeljivi čari sredozemskega rastlinja. Gaia (Ljubl.), 2005, letn. 11, št. 109, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 20152025]

247. BAVCON, Jože. Tropski raj v domačem vrtu. Gaia (Ljubl.), 2005, letn. 11, št. 110, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 20103385]

248. BAVCON, Jože. Cerkljansko idrijski svet. Idrij. razgl., 2005, letn. 50, št. 2, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 20889561]

249. BAVCON, Jože. Vrtnice v javnem zelenju. Moj mali svet, 2005, letn. 37, str. 7. [COBISS.SI-ID 20169177]

250. BAVCON, Jože. 200 letnica rojstva Andreja Fleischmanna. Proteus, jan. 2005, letn. 67, št. 5, str. 226-227, ilustr. [COBISS.SI-ID 23505709]

251. BAVCON, Jože. Januarja je čas za. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 1, str. 22. [COBISS.SI-ID 20891353]

252. BAVCON, Jože. Ni ga čez brinovec!. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 1, str. 41. [COBISS.SI-ID 20891609]

253. BAVCON, Jože. Zvonček - nenavadnosti navadne cvetlice. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 2, str. 37. [COBISS.SI-ID 20169945]

254. BAVCON, Jože. Kako jim rečemo pri nas. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 3, str. 10. [COBISS.SI-ID 20890585]

255. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 3, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 20890841]

256. BAVCON, Jože. Veliki zvonček ali kronica. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 3, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 20891097]

257. BAVCON, Jože. Velikan med rastlinami - navadni repuh. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 4, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 20177369]

258. BAVCON, Jože. Ko zelenino zamenja belina. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 5, str. 74. [COBISS.SI-ID 20174041]

259. BAVCON, Jože. Drobni zvončki visokogorske pomladi. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 6, str. 64. [COBISS.SI-ID 20166105]

260. BAVCON, Jože. Scopolijev vrt v Idriji. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 7, str. 27. [COBISS.SI-ID 20889817]

261. BAVCON, Jože. Julija je čas za ---. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 7, str. 28. [COBISS.SI-ID 20890073]

262. BAVCON, Jože. "Kaktusi" na vodi. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 7, str. 48. [COBISS.SI-ID 20890329]

263. BAVCON, Jože. Navadna krvanka. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 8, str. 51. [COBISS.SI-ID 20178137]

264. BAVCON, Jože. Griva brez konja. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 9, str. 51. [COBISS.SI-ID 20180697]

265. BAVCON, Jože. Jesenski podlesek : ena rastlina, dve podobi. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 10, str. 61. [COBISS.SI-ID 20180441]

266. BAVCON, Jože. Mokovec - od kod mu ime?. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 20178393]

267. BAVCON, Jože. Asparagusi in beluši. Rože & vrt, 2005, letn. 4, št. 12, str. 47. [COBISS.SI-ID 20177625]

268. BAVCON, Jože. Cvetovi so kot metlice. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 1, str. 100. [COBISS.SI-ID 20179929]

269. BAVCON, Jože. Proteje. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 2, str. 94. [COBISS.SI-ID 20174297]

270. BAVCON, Jože. Grevileje. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 3, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 20159961]

271. BAVCON, Jože. Callistemon "Captain Cook". Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 4, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 20179673]

272. BAVCON, Jože. Helikonije. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 5, str. 99. [COBISS.SI-ID 20180185]

273. BAVCON, Jože. Koralnik. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 6, str. 99. [COBISS.SI-ID 20891865]

274. BAVCON, Jože. Sredozemski plevel. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 7/8, str. 139-140. [COBISS.SI-ID 20174553]

275. BAVCON, Jože. Drevesasti paradižnik. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 9, str. 98. [COBISS.SI-ID 20153305]

276. BAVCON, Jože. Ko zadiši kava. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 10, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 20160473]

277. BAVCON, Jože. Popenjavi poprovec. Svet & ljudje, 2005, letn. 8, št. 11, str. 98. [COBISS.SI-ID 20178905]

278. BAVCON, Jože. Zakaj mreže botaničnih vrtov. Proteus, feb. 2004, letn. 66, št. 6, str. 276-277, ilustr. [COBISS.SI-ID 22077485]

279. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ___. Rože & vrt, januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 26. [COBISS.SI-ID 17435353]

280. BAVCON, Jože. Zeleni repki lisičjakovk. Rože & vrt, januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 17435609]

281. BAVCON, Jože. Februarja je čas za. Rože & vrt, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 26. [COBISS.SI-ID 17435865]

282. BAVCON, Jože. Kako z zimzelenimi rastlinami?. Rože & vrt, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 48. [COBISS.SI-ID 17436121]

283. BAVCON, Jože. Žafrani obarvajo pomlad. Rože & vrt, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 50. [COBISS.SI-ID 17436377]

284. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za ---. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 8, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 18483161]

285. BAVCON, Jože. Porezen. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 8, str. 31. [COBISS.SI-ID 18483417]

286. BAVCON, Jože. Septembra je čas za ---. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 9, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 18483929]

287. BAVCON, Jože. Jeseni delo, spomladi užitek. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 9, str. 28. [COBISS.SI-ID 18484185]

288. BAVCON, Jože. Peca. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 9, str. 39. [COBISS.SI-ID 18484441]

289. BAVCON, Jože. Bode, pa bode, ta bodeča neža. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 9, str. 48. [COBISS.SI-ID 18484697]

290. BAVCON, Jože. Oktobra je čas za ---. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 10, str. 24-26. [COBISS.SI-ID 18482393]

291. BAVCON, Jože. Mehkoba resav. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 10, str. 67. [COBISS.SI-ID 18482649]

292. BAVCON, Jože. Novembra je čas za ___ : prezimovanje se lahko začne. Rože & vrt, november 2004, letn. 3, št. 11, str. 26-32. [COBISS.SI-ID 18738393]

293. BAVCON, Jože. Ruj je vedno lep. Rože & vrt, november 2004, letn. 3, št. 11, str. 50. [COBISS.SI-ID 18738649]

294. BAVCON, Jože. Rastlina - medijska zvezda!. Rože & vrt, december 2004, letn. 3, št. 12, str. 8. [COBISS.SI-ID 18737369]

295. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ___. Rože & vrt, december 2004, letn. 3, št. 12, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 18737625]

296. BAVCON, Jože. Ko ozeleni črnika. Rože & vrt, december 2004, letn. 3, št. 12, str. 40. [COBISS.SI-ID 18737881]

297. BAVCON, Jože. Ko balast oživi. Svet & ljudje, 2004, letn. 7, št. 9, str. 98. [COBISS.SI-ID 18481625]

298. BAVCON, Jože. Cikasi niso palme. Svet & ljudje, 2004, letn. 7, št. 10, str. 96. [COBISS.SI-ID 18722009]

299. BAVCON, Jože. Aravkarije. Svet & ljudje, november 2004, letn. 7, št. 11, str. 102. [COBISS.SI-ID 18713049]

300. BAVCON, Jože. Rastlina iz dobe dinozavrov. Svet & ljudje, december 2004, letn. 7, št. 12, str. 98. [COBISS.SI-ID 18722265]

301. BAVCON, Jože. Rajski vrt : največja rastlinjaka na svetu. Gea, 2003, letn. 13, št. 8, str. 38-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 16818649]

302. BAVCON, Jože. Slovenski farmacevti v naravoslovju : zbornik referatov s simpozija ob 200-letnici rojstva Henrika Freyerja (1802-1866) v Mariboru 14. 6. 2002. Idrij. razgl., 2003, letn. 48, št. 1, str. 156-159. [COBISS.SI-ID 16789721]

303. BAVCON, Jože. Sonceljubi zlati koren. Moj mali svet, 2003, letn. 35, št. 2, str. 34. [COBISS.SI-ID 16182745]

304. BAVCON, Jože. Resasti sviščevec cveti jeseni. Moj mali svet, 2003, letn. 35, št. 11, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 16808409]

305. BAVCON, Jože. Odkritje plošče Henriku Freyerju ob dvestoletnici njegovega rojstva. Proteus, jan. 2003, letn. 65, št. 5, str. 234-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 20653869]

306. BAVCON, Jože. Zvončki. Rože & vrt, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 16161753]

307. BAVCON, Jože. Z oprašitvijo do semen rastlin. Rože & vrt, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 26. [COBISS.SI-ID 16162009]

308. BAVCON, Jože. Februarja je čas za:. Rože & vrt, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 27. [COBISS.SI-ID 16162265]

309. BAVCON, Jože. Pelargonije in fuksije. Rože & vrt, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 16162521]

310. BAVCON, Jože. Jarica : rumena družica zvončkov. Rože & vrt, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 51. [COBISS.SI-ID 16162777]

311. BAVCON, Jože. James Bond v rajskem vrtu. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 3, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 16185561]

312. BAVCON, Jože. Rastline in pustni čas. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 3, str. 11. [COBISS.SI-ID 16185817]

313. BAVCON, Jože. Obnovljena parka v Izoli. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 3, str. 28. [COBISS.SI-ID 16186073]

314. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 3, str. 31. [COBISS.SI-ID 16185305]

315. BAVCON, Jože. Zgodnja solata. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 3, str. 33. [COBISS.SI-ID 16184793]

316. BAVCON, Jože. Zeleno cvetje - ki to ni!. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 3, str. 67. [COBISS.SI-ID 16185049]

317. BAVCON, Jože. Aprila je čas za:. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 4, str. 32. [COBISS.SI-ID 16347609]

318. BAVCON, Jože. Brez prsti ni nič. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 4, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 16347865]

319. BAVCON, Jože. Trata. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 4, str. 63. [COBISS.SI-ID 16348121]

320. BAVCON, Jože. Kako vzgojimo asparagus?. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 4, str. 64. [COBISS.SI-ID 16348377]

321. BAVCON, Jože. Zob, ki ne grize. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 4, str. 91. [COBISS.SI-ID 16348633]

322. BAVCON, Jože. Maja je čas za. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 5, str. 30. [COBISS.SI-ID 16187097]

323. BAVCON, Jože. Travne preproge. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 5, str. 32. [COBISS.SI-ID 16186585]

324. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Konopnice in penuše : okras senčnih gozdov. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 5, str. 67, ilustr. [COBISS.SI-ID 16188377]

325. BAVCON, Jože. Junija je čas za. Rože & vrt, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 28. [COBISS.SI-ID 16485081]

326. BAVCON, Jože. Kako z lilijami. Rože & vrt, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 18240217]

327. BAVCON, Jože. Cvetoči travniki. Rože & vrt, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 57. [COBISS.SI-ID 18240473]

328. BAVCON, Jože. Zapeljive lilije. Rože & vrt, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 58. [COBISS.SI-ID 16485337]

329. BAVCON, Jože. Julija je čas za:. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 7, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 16822233]

330. BAVCON, Jože. Kamnokreči. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 7, str. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 16821977]

331. BAVCON, Jože. Lučniki - prinašalci svetlobe. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 8, ?, ilustr. [COBISS.SI-ID 16809689]

332. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 8, str. 26. [COBISS.SI-ID 16808921]

333. BAVCON, Jože. Od vejice do grma. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 8, str. 30. [COBISS.SI-ID 16811737]

334. BAVCON, Jože. Vzgoja lučnikov. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 8, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 16809177]

335. BAVCON, Jože. Čaven. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 8, str. 40, ilustr. [COBISS.SI-ID 16809433]

336. BAVCON, Jože. Septembra je čas za:. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 9, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 16812249]

337. BAVCON, Jože. Nova trata. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 9, str. 30. [COBISS.SI-ID 16790233]

338. BAVCON, Jože. Udomačene nebine. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 9, str. 37. [COBISS.SI-ID 16790489]

339. BAVCON, Jože. Nebine - bi, ne bi?. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 9, str. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 16812761]

340. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 9, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 16813529]

341. BAVCON, Jože. Zasavska Sveta gora. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 10, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 16820697]

342. BAVCON, Jože. Oktobra je čas za:. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 10, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 16820953]

343. BAVCON, Jože. Jesenski zaspanci - svišči. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 10, str. 62, ilustr. [COBISS.SI-ID 16821209]

344. BAVCON, Jože. Mraz je tu ---. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 10, str. 62. [COBISS.SI-ID 16789977]

345. BAVCON, Jože. Novembra je čas:. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 11, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 16818905]

346. BAVCON, Jože. Davitelj rastlin. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 11, str. 35. [COBISS.SI-ID 16820185]

347. BAVCON, Jože. Trdoleska iz semena. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 11, str. 35. [COBISS.SI-ID 16819161]

348. BAVCON, Jože. Žive ograje. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 11, str. 36. [COBISS.SI-ID 16819417]

349. BAVCON, Jože. Trdoleske : rdeče ogrinjalo trdega lesa. Rože & vrt, 2003, letn. 2, št. 11, str. 56-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 16819673]

350. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ___. Rože & vrt, december 2003, letn. 2, št. 12, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 17431513]

351. BAVCON, Jože. Rebrinčevolistna hladnikija. Moj mali svet, julij 2002, letn. 34, str. 36. [COBISS.SI-ID 14957273]

352. BAVCON, Jože. Fleischmannov rebrinec. Moj mali svet, avgust 2002, letn. 34, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 14956249]

353. BAVCON, Jože. Juvanov netresek. Moj mali svet, september 2002, letn. 34, str. 37. [COBISS.SI-ID 14957529]

354. BAVCON, Jože. Endemiti. Moj mali svet, april 2002, letn. 34, str. 38. [COBISS.SI-ID 14957017]

355. BAVCON, Jože. Kranjski jeglič. Moj mali svet, maj 2002, letn. 34, str. 40. [COBISS.SI-ID 14955993]

356. BAVCON, Jože. Kojniška in bohinjska perunika. Moj mali svet, junij 2002, letn. 34, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 14956761]

357. BAVCON, Jože. Pljučniki. Rože & vrt, marec 2002, letn. 1, št. 2, str. 59. [COBISS.SI-ID 14958041]

358. BAVCON, Jože. Orlice : cvetlice z ostrogami. Rože & vrt, april 2002, letn. 1, št. 3, str. 67. [COBISS.SI-ID 14958297]

359. BAVCON, Jože. Muslinasto cvetje krvomočnic. Rože & vrt, maj 2002, letn. 1, št. 4, str. 59. [COBISS.SI-ID 14959065]

360. BAVCON, Jože. Beli dežnički kobulnic. Rože & vrt, junij 2002, letn. 1, št. 5, str. 59. [COBISS.SI-ID 14959321]

361. BAVCON, Jože. Skoraj pozabljeni netreski. Rože & vrt, julij 2002, letn. 1, št. 6, str. 59. [COBISS.SI-ID 14957785]

362. BAVCON, Jože. Šetraj. Rože & vrt, avgust 2002, letn. 1, št. 7, str. 51. [COBISS.SI-ID 14958809]

363. BAVCON, Jože. Gojenje ciklam. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 8, str. 34. [COBISS.SI-ID 15477209]

364. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Ciklame : dišeča skromnost. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 8, str. 59. [COBISS.SI-ID 15477465]

365. BAVCON, Jože. Plamenke prasketajo. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 9, str. 34. [COBISS.SI-ID 15476697]

366. BAVCON, Jože. Jelenov jezik. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 9, str. 59. [COBISS.SI-ID 15476953]

367. BAVCON, Jože. Oleandre lahko obrežemo jeseni. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 10, str. 30. [COBISS.SI-ID 15477721]

368. BAVCON, Jože. Barbarine vejice cvetijo za praznike. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 10, str. 31. [COBISS.SI-ID 15477977]

369. BAVCON, Jože. Rumenenje listov in množenje bodike. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 10, str. 37. [COBISS.SI-ID 15478233]

370. BAVCON, Jože. Metle iz različnega rastlinja. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 10, str. 40. [COBISS.SI-ID 15475929]

371. BAVCON, Jože. Bodika : zimski okras vrta. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 10, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 15476185]

372. BAVCON, Jože. Omela - večni krog življenja. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 10, str. 57. [COBISS.SI-ID 15476441]

373. BAVCON, Jože. Lobodiki - bodeči neznanki. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 11, str. 50, ilustr. [COBISS.SI-ID 15965401]

374. BAVCON, Jože. Narcise da in ne?. Idrij. razgl., 2001, letn. 46, št. 1, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 14078425]

375. BAVCON, Jože. Butarice s Kanarskih otokov. Moj mali svet, april 2001, letn. 33, št. 4, str. 46. [COBISS.SI-ID 824911]

376. BAVCON, Jože. Las Palmas in Gran Canaria. Moj mali svet, 2001, letn. 33, št. 9, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 14077913]

377. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani - 190-letnik. Moj mali svet, oktober 2000, letn. 32, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 12501209]

378. BAVCON, Jože. Plamenke. Moj mali svet, november 1998, letn. 30, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 8230361]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

379. BAVCON, Jože. Crocus reticulatus and its hybrids in Slovenia. V: SANTANA ORTEGA, Ana T. (ur.). WG2 Interim Meeting on Phytochemistry and Metabolics and WG2/WG4 Looking for Synergy and Dissemination Capacity Building (Athens, May 24-26, 2012), WG1 Interim Meeting on Genetics, Genomics & Transcriptomics and WG2/WG3/WG4 Looking for Synergy and Dissemination Capacity Building (Toledo, June 21-22, 2012), EU Seminar on Saffronomics in Conjuction with the First Management Committee Meeting and Working Groups Meetings (Cuenca, November 7-9, 2012). Book of abstracts : COST action FA1101 - main questions and foreseen solutions in the frame of Saffronomics research. [S. l.]: COST Office, 2012, str. 203-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 30424281]

380. BAVCON, Jože. Seed exchange on the basis of Index seminum. V: SCHULMAN, Leif (ur.), KOTZE, Johan (ur.), LEHVÄVIRTA, Susanna (ur.). EuroGard V : botanic gardens in the age of climate change : supplementary proceedings, (Ulmus, 14). [Helsinki]: Botanic Garden of the University of Helsinki, [2012], str. 8-14. http://www.luomus.fi/eurogardv/eurogardV_supplementary_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2557007]

381. BAVCON, Jože. University Botanic gardens Ljubljana-200 years od dedicated conservation and presentation of biodiversity. V: BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 123-146. [COBISS.SI-ID 2353231]

382. BAVCON, Jože. Can natural plants make a horticultural surprise? Spring bulbs. V: OLDROYD, David (ur.). Conference proceedings : back to Eden : challenges for contemporary gardens : Katowice, Ustroń, Mikołów, 21st-23rd May 2011. Mikołów: Silesian botanical garden, 2011, str. 137-155. [COBISS.SI-ID 2488399]

383. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Carnivorous plants project. V: BCGI's 6th international congress on education in botanic gardens, Sunday 10th - Thursday 14th September 2006, Oxford. Nature of success: success for nature. Richmond, Surrey: Botanic gardens conservation international, 2006, str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 22492633]

384. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. How to remain in the public eye. V: BCGI's 6th international congress on education in botanic gardens, Sunday 10th - Thursday 14th September 2006, Oxford. Nature of success: success for nature. Richmond, Surrey: Botanic gardens conservation international, 2006, str. [1-5]. [COBISS.SI-ID 22492377]

385. BAVCON, Jože. Conservation efforts in the Ljubljana University botanical garden. V: HOBSON, Christopher Michael (ur.). European botanic gardens : studies in conservation and education : papers from the EuroGard 2000 congress, [Marec 2000]. [Richmond: Botanic Gardens Conservation International Descanso House, 2003], str. 26-30. [COBISS.SI-ID 16484825]

386. BAVCON, Jože. Botanical garden as a source of plant material. V: JAVORNIK, Branka (ur.), LUTHAR, Zlata (ur.). 3rd Congress of the Genetic Society of Slovenia with International Participation, Bled, May 31-June 4, 2003. Proceedings of Genetika 2003. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia, 2003, str. 212-214. [COBISS.SI-ID 16201177]

387. BAVCON, Jože. Conservation of some threatened and endemic plants of Slovenia. V: Botanikus kertek mint élö múzeumok : [publikáciok] : [publications]. Budapest: [s.n.], 1999, str. 15-20. [COBISS.SI-ID 10606041]

388. BAVCON, Jože. Educational work with young peoplein The Ljubljana university botanical garden. V: Botanikus kertek mint élö múzeumok : [publikáciok] : [publications]. Budapest: [s.n.], 1999, str. 57-59. [COBISS.SI-ID 887887]

389. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of increased ultraviolet radiation on mitosis in Norway spruce (Picea abies). V: BORZAN, Želimir (ur.), SCHLAURBAUM, Scott E... (ur.). Cytogenetic studies of forest trees and shrub species : contributions by members of the IUFRO cytogenetics working party : proceedings of the first IUFRO cytogenetics working party S2.04-08 symposium September 8-11, 1993 Brijuni national park, Croatia. Zagreb: Šumarski fakultet sveučilišta, Hrvatske šume, 1997, str. 203-209. [COBISS.SI-ID 7027929]

390. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, DRUŠKOVIČ, Blanka. The influence of UV-B irradiation on chromosome aberrations in Picea abies (L.) Karst. V: DOVČ, Peter (ur.), BOHANEC, Borut (ur.), PETERLIN, Borut (ur.), FILIPIČ, Metka (ur.). Proceedings of the 1st Congress of the Genetics Society of Slovenia, 2-5 September 1997, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Genetics Society of Slovenia, 1997, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 7033561]

391. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada. The influence of UV-B irradiation on the mitotic activity in Picea abies ( L.)Karst. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), BATIČ, Franc (ur.), HANKE, David E. (ur.), AGERER, Reinhard (ur.), GRILL, Dieter (ur.). Proceedings of the International Colloquium on Bioindication of Forest Site Pollution: Development of Methodology and Training (BIOFOSP), August 22-31 1995, Ljubljana, Slovenia, (Tempus M-JEP 04667). Ljubljana: Slovenian Forestry Institute: Biotechnical Faculty, Agronomy Department, 1995, 1995, str. 55-61. [COBISS.SI-ID 27353]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

392. GABERŠČIK, Alenka, BAVCON, Jože, URBANC-BERČIČ, Olga, GERM, Mateja, MAZEJ, Zdenka. Detailed report of the individual partners. V: UVAQTER. [s.l.: Abisko Research Station, 1999], [Str. Part B]. [COBISS.SI-ID 13120217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

393. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Karyological differentiation of Galanthus nivalis L. cytotypes in Slovenian wetlands. V: POTOČNIK, Uroš (ur.). Genetika 2012 : book of abstracts = zbornik povzetkov. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia, 2012, str. 70. [COBISS.SI-ID 30148825]

394. BAVCON, Jože. Crocus in Slovenia and its intraspecific diversity. V: Conference Programme and Book of Abstracts, 13th - 18th June 2010, Dublin. 4th Global Botanic Gardens Congress : Addressing global change: a new agenda for botanic gardens. [Dublin: National Botanic Gardens of Ireland, 2010], str. 119. [COBISS.SI-ID 27790297]

395. BAVCON, Jože. Cyclamen fatrense & Soják tudi v Sloveniji = Cyclamen fatrense Halda & Soják also in Slovenia. V: JOGAN, Nejc (ur.), FRAJMAN, Božo (ur.), STRGULC-KRAJŠEK, Simona (ur.), ŠKORNIK, Metka (ur.), BAČIČ, Tinka (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Posebna številka ob Simpoziju Flora in vegetacija Slovenije 2008 : Ljubljana, Slovenija, 17. in 18. oktober 2008 : simpozij je posvečen 70-letnici dr. Toneta Wraberja in 10-letnici Botaničnega društva Slovenije, (Hladnikia, 22(2008) pos. št.). Ljubljana: Botanično društvo Ljubljana, 2008, 2008, letn. 22, poseb. št., str. 32. [COBISS.SI-ID 25052121]

396. BAVCON, Jože. Il Giardino botanico di Lubiana - piante alpine coltivate a bassa quota. V: 110ème Anniversaire du Jardin Botanique Alpin Chanousia, 12-13 Juillet 2007, La Thuile - Col du Petit-Saint-Bernard : L'importance de la coopération territoriale. La Thuile, 2007: [S.n.], str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 23636697]

397. BAVCON, Jože. Conservation in the University botanic garden Ljubljana. Biul. Ogrod. Bot. Muz. Zbior., 2007, letn. 16A, str. 20. [COBISS.SI-ID 23629273]

398. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Recruiting biology students to work in the botanic garden. Biul. Ogrod. Bot. Muz. Zbior., 2007, letn. 16A, št. 35. [COBISS.SI-ID 23629529]

399. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. How to remain in the public eye. V: BGCI's 6th international congress on Education in botanic gardens, 10th-14th September 2006, Oxford. Abstract of papers and workshops. Oxford: Botanic gardens conservation international: University of Oxford, 2006, str. 34. [COBISS.SI-ID 22267353]

400. BAVCON, Jože. Leaf patterning in Cyclamen purpurascens in Slovenia. V: HANZELKA, Petr (ur.). EuroGard IV : botanic gardens and the 2010 challenge. Prague: Czech botanic gardens union, 2006, str. 38. [COBISS.SI-ID 22493913]

401. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Galanthus nivalis in Slovenia and observed anomalies. V: Abstracts : botanic gardens: a world of resources and heritage for humankind. 2004. [COBISS.SI-ID 18138585]

402. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. A dry meadow as a live seed bank and an object of research. Scr. Bot. Belg., 2003, št. 27, str. 13. [COBISS.SI-ID 16825817]

403. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Lectures and workshops as a source of instruction and education on the world of plants. Scr. Bot. Belg., 2003, št. 27, str. 69. [COBISS.SI-ID 16825049]

404. GERM, Mateja, GABERŠČIK, Alenka, TROŠT-SEDEJ, Tadeja, BAVCON, Jože. An overview of UV-B research in primary producers. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). Simpozij Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. Izvlečki. Maribor: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2002, str. 24. [COBISS.SI-ID 15492569]

405. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Dry meadows - how to conserve them?. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). Simpozij Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. Izvlečki. Maribor: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2002, str. 34. [COBISS.SI-ID 15492825]

406. BAVCON, Jože. Implementing action plants for botanic gardens in Europe : conservation in the Ljubljana University botanical garden. V: Eurogard 2000. [S.l.: s.n.], 2000, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 12225241]

407. BAVCON, Jože. Educational work in the Ljubljana University botanical garden. V: Programme & abstracts. [Birmingham: Birmingham Botanical Gardens and Glasshouses, 2000]. [COBISS.SI-ID 12223193]

408. BAVCON, Jože. 190 let delovanja Botaničnega vrta. V: JOGAN, Nejc (ur.). Zbornik izvlečkov referatov Simpozija Flora Slovenije 2000, 20. in 21. 10. 2000 v Ljubljani. Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2000, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 12220377]

409. BAVCON, Jože. Biodiverziteta rastlinskega sveta. V: 80-letnica biologije na Univerzi v Ljubljani : zbornik povzetkov : Ljubljana, 1. oktober 1999. Ljubljana: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 1999, str. 7. [COBISS.SI-ID 10176217]

410. BAVCON, Jože. Botanični vrt in varstvo rastlinskih vrst = Botanical garden and the protection of plants. V: JOGAN, Nejc (ur.). Zbornik izvlečkov referatov simpozija Flora in vegetacija Slovenije 1999, 26. in 27. 11. 1999 v Ljubljani. Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 1999, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 10582233]

411. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of UV-B radiation on the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in five years. V: Cytogenetic studies of forest trees and shrubs - review, present status, and outlook on the future; Graz, September 6-11, 1998. Graz: [Institut für Pflanzenphyisologie, 1998], str. 7. [COBISS.SI-ID 8229081]

412. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Gene bank of the Ljubljana University Botanical garden. Period. biol., 1998, let. 100, suppl. 1, str. 31. [COBISS.SI-ID 7258841]

413. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, GABERŠČIK, Alenka. The influence of UV-B radiation on Norway spruce sedlings (Picea abies (L.) karst.). V: SERŠA, Gregor (ur.), MIKLAVČIČ, Damijan (ur.). International Conference Life Sciences '97 & 2nd Slovenian-Croatian Meeting on Molecular Oncology Today, Gozd Martuljek, Slovenia, 16-19, October, 1997. Book of abstracts & programme. Ljubljana: Institute of Oncology: Slovenian Biophysical Society, 1997, str. 119. [COBISS.SI-ID 7044313]

414. DRUŠKOVIČ, Blanka, ŠOLAR, Mojca, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Slovenia. Mutat. res., Sect. environ. mutagen. relat. subj., 1992, vol. 271, no. 2, str. 147. [COBISS.SI-ID 28520665]

415. DRUŠKOVIČ, Blanka, ŠOLAR, Mojca, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) in Slovenia. V: 21st Annual Meeting of EEMS on Environmental Mutagens - Carcinogens, Prague, August 25-31, 1991. Abstracts book. [Prague: European Environmental Mutagen Society, 1991], [P-6-7]. [COBISS.SI-ID 28498393]

416. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. The damages of genetic material as a possible cause of forest decline. V: [Proceedings]. Forest plants and forest protection, Div. 2. Ljubljana: Yugoslav IUFRO World Congress Organizing Committee, 1986, str. 830. [COBISS.SI-ID 28497625]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

417. BAVCON, Jože. Botanički vrt Sveučilišta u Ljubljani. V: KOVAČIĆ, Sanja (ur.), STAMENKOVIĆ, Vanja (ur.). Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 30 svibnja 2011 : [knjižica sažetaka]. Zagreb: Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma, Hrvatskog botaničkog društva, 2011, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 29170137]

418. BAVCON, Jože. Kratek pregled 200-letne zgodovine Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. V: PERENIČ, Irena (ur.). Zbornik povzetkov 8. kongresa, Ljubljana, 24. - 25.9.2010. Evolucija človeka in biodiverziteta v teoriji in praksi. Ljubljana: Društvo učiteljev biologije Slovenije, 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 28074969]

419. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj in prvi vodja Botaničnega vrta v Ljubljani. V: Strokovni posvet o botaniku in pedagogu Francu Hladniku (1773-1844), 8. oktobra 2010, Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg v Idriji : [povzetki predavanj]. [Idrija: Muzejsko društvo Idrija, 2010], ni pag. [2 str.]. [COBISS.SI-ID 28057049]

420. BAVCON, Jože. Avtohtone rastline v javnih nasadih. V: Rastline v urbanem okolju : zbornik izvlečkov : Ljubljana, 16. februar 2007. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2007, str. 15-17. [COBISS.SI-ID 22791385]

421. BAVCON, Jože. Vpliv reje drobnice proti zaraščanju travnatih površin. V: Povzetek predavanj ob petem dnevu drobnice : Cerkno 31. 8. 2001. [Cerkno: Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno, 2001], str. 1-2. [COBISS.SI-ID 14110937]

422. BAVCON, Jože. Drevesa in vrtovi so tudi del rudarskega mesta. V: Rudarsko mesto nekoč in danes : 500 let Antonijevega rova, Idrija 20.6.2000. Idrija: Rudnik živega srebra: Mestni muzej, 2000, str. 14. [COBISS.SI-ID 12225753]

423. BAVCON, Jože. Botanični vrt in njegov pomen. V: ŠUHEL, Peter (ur.). Znanje za razvoj slovenske družbe : "Delavnica 97", Ljubljana, 19. junij 1997 : (pisni prispevki). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1997, 1997, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 6776793]

424. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna. Damage of genetic material and known and unknown pollutants = Poškodbe genetskega materiala ter poznani in nepoznani onesnaževalci. V: CANKI, Nina (ur.). Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. Izvlečki. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije, 1987, [21]. [COBISS.SI-ID 28519385]

425. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, ŠOLAR, Mojca. Map of burdened plant genetic material caused by genotoxic pollutants in Slovenia = Karta obremenjenosti rastlinskega genetskega materiala z genotoksičnimi polutanti v Sloveniji. V: CANKI, Nina (ur.). Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. Izvlečki. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije, 1987, [26]. [COBISS.SI-ID 28519897]

426. PARADIŽ, Jasna, DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože. Cytogenetic evaluation of plant material = Citogenetsko ovrednotenje rastlinskega materiala. V: CANKI, Nina (ur.). Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. Izvlečki. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije, 1987, [32]. [COBISS.SI-ID 28520153]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

427. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. 200 years of the University botanic gardens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 7-18. [COBISS.SI-ID 28117465]

428. BAVCON, Jože. Index seminum 2010. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 19-22. [COBISS.SI-ID 28117721]

429. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2010 et 2009 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 23-43. [COBISS.SI-ID 28117977]

430. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2010 et 2009 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 44-54. [COBISS.SI-ID 28118233]

431. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Seed collecting in the botanic garden and in nature over the last 15 years. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 28118489]

432. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, founder of the Ljubljana Botanic garden. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 162-173. [COBISS.SI-ID 28118745]

433. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 6-37. [COBISS.SI-ID 2288463]

434. BAVCON, Jože. 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 Years of the Ljubljana Botanic Garden. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 7-71. [COBISS.SI-ID 26649305]

435. BAVCON, Jože. 200 years of the Ljubljana Botanic gardens. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 73-103. [COBISS.SI-ID 2288719]

436. BAVCON, Jože. 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 123-152. [COBISS.SI-ID 2288975]

437. BAVCON, Jože. Index seminum 2009 = Index seminum 2009. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 126-135. [COBISS.SI-ID 26650329]

438. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2009 et 2008 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 136-163. [COBISS.SI-ID 26650585]

439. BAVCON, Jože. Pregled naročil = Survey of Orders. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 164-172. [COBISS.SI-ID 26650841]

440. BAVCON, Jože. I 200 anni dell'Orto Botanico di Lubiana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 167-194. [COBISS.SI-ID 2289231]

441. BAVCON, Jože. 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010, str. 209-237. [COBISS.SI-ID 2289487]

442. BAVCON, Jože. 120 let nabiranja semen rastlin za Index Seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009, str. 5-34. [COBISS.SI-ID 25374681]

443. BAVCON, Jože. Index seminum 2008 = Index seminum 2008. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009, str. 35-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 25374937]

444. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Insex seminum annis 2008 et 2007 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009, str. 45-62. [COBISS.SI-ID 25375193]

445. BAVCON, Jože, CENČIČ, Drago, DAKSKOBLER, Ljudmila, DAKSKOBLER, Igor, DOLINAR, Brane, VONČINA, Anka, MAKŠE, Janja, SENICA, Marjan, PODOBNIK, Andrej, VREŠ, Branko. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2008 et 2007 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009, str. 63-76. [COBISS.SI-ID 25375449]

446. BAVCON, Jože. Primerjava Index seminum 1888 z letom 2008 = Comparison between the Index seminum of 1888 and that of 2008. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009, str. 77-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 25375705]

447. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Recruitement of Biology Students for the Activities Provided to the General Public by the Botanic Garden Ljubljana. V: RYBCZYŃSKI, Jan Jarosĺaw (ur.), PUCHALSKI, Jerzy T. (ur.). Monographs of botanical gardens Vol. 1 (2007) : European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies. Warsaw: Botanic garden - Center for biological diversity conservation of the Polish academy of sciences, 2007, str. 35-37. [COBISS.SI-ID 24890329]

448. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Five year effects of ultraviolet-B irradiation on Norway spruce Picea abies (L.) karts. seedlings. V: GUTTENBERGER, Helmut (ur.), BORZAN, Želimir (ur.), SCHLARBAUM, Scott E. (ur.), HARTMAN, Tom P.V. (ur.). Cytogenetic Studies of Forest Trees and Shrubs : Review, Present Status, and Outlook on the Future, (Forest genetics, Special issue). Zvolen, Slovakia: cop. Arbora Publishers, 2000, str. 21-26. [COBISS.SI-ID 12564697]

449. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Five years effects of ultraviolet-B irradiation on Norway spruce Picea abies (L.) Karst. seedlings. V: GUTTENBERGER, Helmut (ur.), BORZAN, Želimir (ur.), SCHLARBAUM, Scott E. (ur.), HARTMAN, Tom P.V. (ur.). Cytogenetic Studies of Forest Trees and Shrubs : Review, Present Status, and Outlook on the Future, (Forest genetics, Special issue). Zvolen, Slovakia: cop. Arbora Publishers, 2000, str. 21-26. [COBISS.SI-ID 24725293]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

450. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik, founder of the Ljubljana botanic garden. V: BAVCON, Jože (ur.), PRAPROTNIK, Nada (ur.). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012, str. 185-196, 373-385. [COBISS.SI-ID 29510617]

451. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. Novi tropski rastlinjak = The new tropical greenhouse. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012, str. 7-79. [COBISS.SI-ID 29662169]

452. BAVCON, Jože. Vremenske spremembe in rastline = Weather changes and plants. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012, str. 80-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 29662425]

453. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2011 et 2010 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012, str. 126-146. [COBISS.SI-ID 29662937]

454. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka, SURINA, Boštjan, TRNKOCZY, Amadej, VELIKONJA, Elvica. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2011 et 2010 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012, str. 147-156. [COBISS.SI-ID 29663193]

455. BAVCON, Jože. The common snowdrop in Slovenia. V: Daffodil : snowdrop and tulip yearbook 2011 : an annual for amateurs and specialists growing and showing daffodils, snowdrops and tulips in association with Royal horticultural society, London. London: Royal horticultural society, 2011, str. 39-42. [COBISS.SI-ID 2494031]

456. BAVCON, Jože. Spominčice. V: KOVAČIČ, Nevenka. Reminiscence. Koper: Libris, 2011, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 29157593]

457. BAVCON, Jože. Slovenia: Ljubljana university botanic garden. V: MONEM, Nadine Käthe (ur.), CRAIG, Blanche (ur.). Botanic gardens : a living history. London: Black dog publishing, 2007, str. 192-193. [COBISS.SI-ID 23638489]

458. WRABER, Tone, SKOBERNE, Peter, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, BABIJ, Valerija, ČARNI, Andraž, ČUŠIN, Boško, DAKSKOBLER, Igor, SURINA, Boštjan, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor, ŽAGAR, Vinko, JOGAN, Nejc, KALIGARIČ, Mitja, BAVCON, Jože. Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta). V: Odredba o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeče sezname. Ljubljana, 2002, str. 5-20. [COBISS.SI-ID 26746157]

459. BAVCON, Jože. Globalizacija s premislekom. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), KOPRIVNIKAR, Vladimir. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani 6. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, 2001, str. 63-67. [COBISS.SI-ID 14086105]

460. BAVCON, Jože. Rastline, vrt in mladi. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), LAVTAR, Roman. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, 2000, str. 74-78. [COBISS.SI-ID 825423]

461. BAVCON, Jože. Botanični vrt in mladi. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), KOBAL, Edvard, KREČIČ, Peter, KRIŽNAR, Naško, TRDAN, Edvard. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani 4. Ljubljana: Mestna občina, Mestna uprava, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, 1999, str. 38-41. [COBISS.SI-ID 10607833]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

462. BAVCON, Jože. Alpski botanični vrt Juliana - 80 let delovanja : [recenzija filma]. Moj mali svet, mar. 2007, letn. 39, št. 3, str. 20. [COBISS.SI-ID 22870233]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

463. BAVCON, Jože. European Botanic Gardens Consortium in Slovenia. V: BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 28079321]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

464. BAVCON, Jože. Učbeniki naravoslovja. Delo (Ljubl.), 2005, letn. 47, št. 55. [COBISS.SI-ID 20178649]

465. BAVCON, Jože. Pohitite, dražba za ljubljanski Botanični vrt se začenja!. Delo (Ljubl.), 2004, letn. 46, št. 258. [COBISS.SI-ID 18915801]

466. BAVCON, Jože. Ponovno o nepristni Sloveniji. Delo (Ljubl.), 4. november 2002, letn. 44, št. 253. [COBISS.SI-ID 15475673]

467. BAVCON, Jože. Botanični vrt - ga država še sploh potrebuje. Sobotna pril., 2001, letn. 43, št. jun 23, str. 31. [COBISS.SI-ID 14108633]

 

1.22 Intervju

468. BAVCON, Jože. Rastline nič ne jokajo, nič ne rečejo, preprosto izginejo : dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Idrijske novice, 7. jan. 2011, št. 244, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 28069081]

469. BAVCON, Jože. V naravi se nič ne zgodi čez noč, razen katastrof : Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta. Delo (Ljubl.), 30. april 2010, letn. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 27928537]

470. BAVCON, Jože. Zaklad pred našim pragom. Jana (Ljubl.), 2010, letn. 38, št. 17, str. 17-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 27822041]

471. BAVCON, Jože. Botanični vrt - kulturna dediščina : direktor dr. Jože Bavcon ob 200-letnici ustanove. Ljubljana, 2010, letn. 15, št. 5, str. 25-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 27821785]

472. BAVCON, Jože. Eden najlepših botaničnih vrtov na svetu. Vzajemnost (Ljubl.), 2010, št. 7-8, str. 118-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 27868889]

473. BAVCON, Jože. Palme in bananovci na toplem : Botanični vrt : ob 200. obletnici odprtje novega tropskega rastlinjaka. Žurnal24. [Tiskana izd.], 11. dec. 2010, št. 45, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 28068569]

474. BAVCON, Jože. Evropski kovanec za rojstni dan : Botanični vrt : zbirajo denar za obnovo in rastline. Žurnal24. [Tiskana izd.], 14. maja 2010, št. 92, str. 6, fotogr. [COBISS.SI-ID 28068057]

475. BAVCON, Jože. Vse se začne pri semenu - in konča, če ga ni več : 120 let prvega natisa Index seminum in nabiranja semen zanj. Delo (Ljubl.), 19. mar. 2009, leto 51, št. 65, str. 20. [COBISS.SI-ID 245063936]

476. BAVCON, Jože. Veliko zanimanje za majhno cvetlico : odlična prodaja knjižice o navadnem zvončku. Delo (Ljubl.), 26. mar. 2009, letn. 51, št. 71, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26744025]

477. BAVCON, Jože. Po računalniku ni mogoče obrezovati dreves : petkov pogovor: Jože Bavcon, profesor biologije. Delo (Ljubl.), 5. jun. 2009, letn. 51, št. 128, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 26743257]

478. BAVCON, Jože. Grožnja z zaprtjem kot klic v sili : Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta. Dobro jutro. [Tiskana izd.], 2009, letn. 8, št. 197, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26761689]

479. BAVCON, Jože. Botanični vrt bo star dvesto let. Slov. nov., 2009, letn. 19, št. 229, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 27821529]

480. BAVCON, Jože. Zdaj je vrt lepši, kot je v knjigi : Ljubljanski botanični vrt ima skoraj dvesto let in hudo proračunsko luknjo : intervju dr. Jože Bavcon, botanik. Dnevnik, spr. 2008, letn. 58, št. 85, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 24184537]

481. BAVCON, Jože. Sramota: Botanični vrt v Ljubljani pred zaprtjem. MMC RTV SLO, 11. jun. 2008. http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sramota-botanicni-vrt-v-ljubljani-pred-zaprtjem/155500. [COBISS.SI-ID 27952089]

482. BAVCON, Jože. Kljub katastrofalnim razmeram med sto najpoemembnejšimi na svetu: Botanični vrt Ljubljana. Nedelo (Ljubl.), jun. 2008, letn. 14, št. 24, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653913]

483. BAVCON, Jože. So letošnji zvončki odzvonili tudi botaničnemu vrtu v Ljubljani? : agonija dvestoletnika ob Ižanki. Znanost (Ljubl.), 2008, letn. 50, št. 71, str. 21. [COBISS.SI-ID 24177625]

484. BAVCON, Jože. Vrt je pastorek štirih krušnih staršev. Dobro jutro. [Tiskana izd.], 5. maj 2007, letn. 6, št. 106, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 22871001]

485. BAVCON, Jože. Luknje v botaničnem vrtu. Hopla (Ljubl.), 4. maj 2007, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 22870745]

486. BAVCON, Jože. Kjer rastline pripovedujejo svoje zgodbe : pogovor z dr. Jožetom Bavconom, vodjem Botaničnega vrta v Ljubljani. SRC info, 2007, št. 49, str. 42. [COBISS.SI-ID 23616729]

487. BAVCON, Jože. Dr. Jože Bavcon - vodja ljubljanskega botaničnega vrta. Gaia (Ljubl.), 2003, letn. 9, št. 87, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 16480985]

488. BAVCON, Jože. V Botaničnem vrtu bi radi predstavili čim več domačih rastlin. Gea, julij 1999, 9, št. 7, str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 1261117]

489. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Vrt domovinske flore (13). Moj mali svet, 1996, let. 12, št. 28, str. 35. [COBISS.SI-ID 7270617]

 

1.25 Drugi sestavni deli

490. BAVCON, Jože. Izmenjava rastlin med botaničnimi vrtovi. Rože & vrt, nov. 2012, letn. 11, št. 11, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 30421721]

491. BAVCON, Jože. Franc Hladnik ustanovitelj in prvi vodja Botaničnega vrta v Ljubljani. ABC (Tisk. izd.), 2010, letn. 20, št. 9, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 30429145]

492. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Der Botanische Garten : Eine grüne Oase in Ljubljana - seit 200 Jahren = Botanični vrt : zelena oaza v Ljubljani - že 200 let. B&B Aktuell, Sep. 2012, str.46, ilustr. [COBISS.SI-ID 30429657]

493. BAVCON, Jože. Ne spreglejte. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 31, str. 40, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765721]

494. BAVCON, Jože. Ne spreglejte. Delo & dom, 2010, letn. 18, št. 34, str. 54, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765465]

495. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia (Ljubl.), maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 11. [COBISS.SI-ID 23568089]

496. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia (Ljubl.), jun. 2007, letn. 13, št. 128, str. 11. [COBISS.SI-ID 23567577]

497. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia (Ljubl.), jul. 2007, letn. 13, št. 129, str. 11. [COBISS.SI-ID 23567833]

498. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 5, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 23563225]

499. BAVCON, Jože. Skupno praznovanje tristoletnice rojstva Carla Linneja. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 8, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 23558873]

500. BAVCON, Jože. Novo staro v Zagrebu. Rože & vrt, 2007, letn. 6, št. 10, str. 47, ilustr. [COBISS.SI-ID 23556825]

501. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 1, str. 28. [COBISS.SI-ID 22383065]

502. BAVCON, Jože. Februarja je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 2, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 22383577]

503. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 3, str. 30-32. [COBISS.SI-ID 22383833]

504. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 4, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 22384601]

505. BAVCON, Jože. Maja je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 5, str. 30-32. [COBISS.SI-ID 22389209]

506. BAVCON, Jože. Junija je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 6, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 22385625]

507. BAVCON, Jože. Julija je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 7, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 22388441]

508. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 8, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 22386137]

509. BAVCON, Jože. Septembra je čas za ---. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 9, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 22387161]

510. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt, 2006, letn. 5, št. 10, str. 32. [COBISS.SI-ID 22387673]

511. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [februar je primeren čas...]. Rože & vrt, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 17436889]

512. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [februarja že lahko ...]. Rože & vrt, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 17437145]

513. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [vsi nestrpno pričakujemo ...]. Rože & vrt, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 31. [COBISS.SI-ID 17437401]

514. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ___. Rože & vrt, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 18039513]

515. BAVCON, Jože. Trata v aprilu. Rože & vrt, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 49. [COBISS.SI-ID 18039769]

516. BAVCON, Jože. Enoletnice in dvoletnice - odločitev je vaša. Rože & vrt, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 52. [COBISS.SI-ID 18040025]

517. BAVCON, Jože. Kalužnice : za prgišče cekinov. Rože & vrt, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 75. [COBISS.SI-ID 18040281]

518. BAVCON, Jože. Maja je čas za ___. Rože & vrt, maj 2004, letn. 3, št. 5, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 18039257]

519. BAVCON, Jože. Hitra rast zahteva oporo. Rože & vrt, junij 2004, letn. 3, št. 6, str. 31. [COBISS.SI-ID 18038745]

520. BAVCON, Jože. Rastlinska maškerada. Rože & vrt, junij 2004, letn. 3, št. 6, str. 59. [COBISS.SI-ID 18039001]

521. BAVCON, Jože. Zbirka starih vrtnic v Novi Gorici. Rože & vrt, 2004, letn. 3, št. 7, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 18138841]

522. BAVCON, Jože. Julija je čas za ___. Rože & vrt, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 18040537]

523. BAVCON, Jože. Doma vzgojeni mečki. Rože & vrt, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 29. [COBISS.SI-ID 18040793]

524. BAVCON, Jože. Planinsko polje. Rože & vrt, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 39. [COBISS.SI-ID 18041049]

525. BAVCON, Jože. Divje gladiole. Rože & vrt, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 49. [COBISS.SI-ID 18041305]

526. BAVCON, Jože. Jeseni ne hitimo preveč. Rože & vrt, 2002, letn. 1, št. 9, str. 28. [COBISS.SI-ID 15478489]

527. BAVCON, Jože. Prava mala univerza. V: KOKOŠAR, Romana (ur.). Prvih sto let : Gimnazija Jurija Vege Idrija. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, 2001, str. 105-106. [COBISS.SI-ID 14114521]

528. BAVCON, Jože. Zasaditev japonskih češenj. Vestn. - Univ. Ljublj. (1991, Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 32, št. 1-2, str. 18. [COBISS.SI-ID 14061529]

529. BAVCON, Jože. Enciklopedija zdravilnih rastlin. Proteus, maj-jun. 1999, letn. 61, št. 9-10, str. 463-465. [COBISS.SI-ID 7670583]

530. KRAIGHER, Hojka, JURC, Maja, ČATER, Matjaž, JURC, Dušan, KALAN, Polona, KUTNAR, Lado, SIMONČIČ, Primož, URBANČIČ, Mihej, BOGATAJ, Nevenka, KRALJ, Anton, MUNDA, Alenka, SMOLEJ, Igor, RIBARIČ-LASNIK, Cvetka, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, LEVANIČ, Tom, TITOVŠEK, Janez, SINKOVIČ, Tomaž, DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože, JAKŠA, Jošt, GRILL, Dieter, HANKE, David H., AGERER, Reinhard. Vpliv onesnaženega zraka in drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme : podprojekt 2 : Ekolološke in fiziološke raziskave vplivov onesnaženega zraka in drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme : 1487/8. Letn. poroč. - Gozd. inšt. Slov., 1995, str. 23-28. [COBISS.SI-ID 160422]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

531. BAVCON, Jože. Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. 2. ponatis s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 260029952]

532. BAVCON, Jože, ELER, Klemen, ŠUŠEK, Andrej. Telohi (Helleborus L.) v Sloveniji = Helleborus (Helleborus L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt Univerze: = University Botanic Gardens, 2012. 205 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6822-15-2. [COBISS.SI-ID 264501760]

533. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože. Mestno drevje. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-11-4. [COBISS.SI-ID 258818304]

534. BAVCON, Jože. Žafrani (Crocus L.) v Sloveniji = Crocus (Crocus L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-04-6. [COBISS.SI-ID 253287680]

535. BAVCON, Jože. Common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.) and its diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanic Garden, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2009. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-8-1. [COBISS.SI-ID 245522432]

536. BAVCON, Jože. Navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.) in njena raznolikost v Sloveniji. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-7-4. [COBISS.SI-ID 243998720]

537. BAVCON, Jože. Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. 1. ponatis s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 243784960]

538. BAVCON, Jože. Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 237859584]

 

2.02 Strokovna monografija

539. BAVCON, Jože. Naše rastline. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 256 str., fotogr. ISBN 978-3-7086-0744-3. [COBISS.SI-ID 266027008]

540. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani = University Botanic Gardens Ljubljana. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-203-367-5. [COBISS.SI-ID 251430656]

541. BAVCON, Jože. Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) = Common snowdrops (Galanthus nivalis L.). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-01-5. [COBISS.SI-ID 250067968]

542. BAVCON, Jože. Sredozemske in tropske rastline. Ljubljana: Kmečki glas, 2008. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-203-315-6. [COBISS.SI-ID 237527040]

543. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani = Ljubljana Botanical Garden. Ljubljana: Mestna občina, 2000. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1449056]

544. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani : "Vrt domovinske flore" = Botanical garden in Ljubljana : "Native Flora Garden". Ljubljana: Kmečki glas, 2000. 111 str., ilustr. ISBN 961-203-200-9. [COBISS.SI-ID 108730112]

545. GABERŠČIK, Alenka, GERM, Mateja, URBANC-BERČIČ, Olga, BAVCON, Jože, BRANCELJ, Anton. Report of the 1st annual UVAQTER consortium meeting, 5/8 June 1998, Bohinj. Ljubljana: National Institute of Biology (NIB), 1998. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 13131993]

 

2.05 Drugo učno gradivo

546. BAVCON, Jože, ŠEN, Jasna, MARINČEK, Alenka, LESAR, Alenka. Rastišča v odvisnosti od matične podlage in prsti : rastline in podlaga. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2000. 4 str., priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 12516825]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

547. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Krokar, 1998. ilustr. ISBN 961-6284-00-2. [COBISS.SI-ID 74163968]

 

2.08 Doktorska disertacija

548. BAVCON, Jože. Vpliv ultravijoličnega sevanja na smrekove presajenke (Picea abies (L.) Karst.) = Effects of UV-B radiation upon norway spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst.). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1996. 110 str. [COBISS.SI-ID 300623]

 

2.09 Magistrsko delo

549. BAVCON, Jože. Citogenetska istraživanja semenog materijala smreke (Picea abies L. Karst.) u polucijom opterećenim predjelima Slovenije : magistarski rad. Zagreb: [J. Bavcon], 1991. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71503]

 

2.10 Specialistično delo

550. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi v svetu, njihov pomen in stanje v Sloveniji : ekspertiza. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddele za biologijo, Botanični vrt, 2000. 15 f., priloge. [COBISS.SI-ID 12540121]

 

2.11 Diplomsko delo

551. BAVCON, Jože. Flora okolice "Franje" pri Cerknem : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Bavcon], 1986. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1352015]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

552. MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, ŠIFTAR, Aleksander, BAVCON, Jože. Pravila za ravnanje z mestnim drevjem v Mestni občini Ljubljana : zaključno poročilo o raziskovalni nalogi. I. del, Načrtovanje in izvedba. II. del, Smernice in standardi za kvalitetno vzdrževanje. Ljubljana: [s.n.], 2010. zv. (114, 52 str.), graf. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 517353497]

553. BAVCON, Jože. Poročilo o nadomestnem močvirskem habitatu. V Ljubljani: [Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo], 2006. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22086617]

554. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, BARTOL, Miloš. Informiranje javnosti o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Ljubljana: Botanični vrt, 2005. 26 f. [COBISS.SI-ID 20101849]

555. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : končno poročilo. Ljubljana: [Botanični vrt], 2004. 18 f. [COBISS.SI-ID 17433305]

556. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Poročilo infrastrukturnega centra Botanični vrt za leto 2004. Ljubljana, 2004. [Loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 18714585]

557. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Determinacija in evidentiranje rastlin v botaničnem vrtu, vnos slovenskih avtohtonih vrst v botanični vrt, raziskave njihove gojitve na nadomestnih rastiščih in vzpostavitev semenske genske banke teh rastlin : (zaključno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 9 str. [COBISS.SI-ID 16791513]

558. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : (drugo fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 5 str. [COBISS.SI-ID 16800473]

559. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : (fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 3 str., pril. [COBISS.SI-ID 16800985]

560. REGVAR, Marjana, GOGALA, Nada, VODNIK, Dominik, GABROVŠEK, Karin, LIKAR, Matevž, BAVCON, Jože, KUGONIČ, Nives, GROS, Milena, VOGEL, Katarina, GOLOBINEK, Vanda. Biotehnološka uporaba arbuskularne mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2000. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2000. 66 str. [COBISS.SI-ID 11972313]

561. REGVAR, Marjana, GOGALA, Nada, VODNIK, Dominik, BAVCON, Jože, SMODIŠ, Borut, FALNOGA, Ingrid, KOVAČ, Maja, RUŽIČ, Romana, GABROVŠEK, Karin, DEBELJAK, Nika, GROS, Milena, LIKAR, Matevž, GOLOBINEK, Vanda. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 1999 = Physiology of mycorrhizae. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2000. 10 str., priloge. [COBISS.SI-ID 11535321]

562. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, SELJAK, Gabrijel, TERPIN, Rafael. Pregled botaničnih lokalitet občine Cerkno. Ljubljana, 2000. 31 f. [COBISS.SI-ID 12679129]

563. GOGALA, Nada, REGVAR, Marjana, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony Robert, SMODIČ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1999. 12 str. [COBISS.SI-ID 8817881]

564. BAVCON, Jože. Poročilo o ekskurzijah v okolico Ljubljane. [Ljubljana[: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1999]. [10 str.]. [COBISS.SI-ID 10583513]

565. BAVCON, Jože. Gojitev nekaterih ogroženih rastlin Slovenije na nadomestnih rastiščih : zaključno poročilo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1998. 9 str. [COBISS.SI-ID 8231129]

566. 12 avtorjev., GOGALA, Nada, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, REGVAR, Marjana, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony Robert, SMODIŠ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana. Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997 : fiziološke raziskave mikorize. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1998. 48 str. [COBISS.SI-ID 7131353]

567. GOGALA, Nada, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, REGVAR, Marjana, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony R., SMODIŠ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1997. 71 str. [COBISS.SI-ID 7271385]

568. BAVCON, Jože. Gojitev rastlinskih endemitov na nadomestnih rastiščih : (Poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 13 str. [COBISS.SI-ID 7028441]

569. BAVCON, Jože. Vzgoja visokobarjanskih in nizkobarjanskih rastlin v kulturi : (Fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 19 str. [COBISS.SI-ID 7027161]

570. BAVCON, Jože. Vzgoja visokobarjanskih in nizkobarjanskih rastlin v kulturi : (Poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 23 str. [COBISS.SI-ID 7022297]

571. BAVCON, Jože. Jurčevo šotišče: ureditveni načrt : opis sedanjega stanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1995. 5 str. [COBISS.SI-ID 27865]

572. DRUŠKOVIČ, Blanka, LOVKA, Milan, BAVCON, Jože. Obremenjenost genetskega materiala na območju mesta Ljubljane = Genetic hazard in the municipial area of Ljubljana : poročilo o delu za leto 1994. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1995. 20 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 140879]

573. DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože. Obremenjenost genetskega materiala na območju mesta Ljubljane = Genetic hazard in the municipial area of Ljubljana : poročilo o delu za leto 1990/1991. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1993. 19 f., zvd. [COBISS.SI-ID 70223]

574. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Raziskave širšega področja ekologije in varstvo okolja: citogenetsko ovrednotenje rastlinskega materiala, (Raziskave širšega področja ekologije in varstva okolja). Ljubljana: Inštitut za biologijo Univerze, 1993. 30 str. [COBISS.SI-ID 26841]

575. BATIČ, Franc, DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože. Gozdarstvo : vpliv onesnaženega okolja na gozdove Slovenije ter stabilnost slovenskega gozda in prostora v luči pojava umiranja gozdov. Ljubljana: [s. n.], 1991. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 71247]

576. LOVKA, Milan, DRUŠKOVIČ, Blanka, WRABER, Tone, STRGAR, Vinko, PALMA, Maruša, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, KRUŠNIK, Ciril, BRANCELJ, Anton, VELIKONJA, Milan, GROSMAN, Mitja, BRODAR, Vida, ŠTEFANČIČ, Marija, RAVNIK, Tatjana. Botanika, (Botanične zoološke in antropološke raziskave), (Taksonomije in filogenije). Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 17051904]

577. KALAN, Janko, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska bioindikacija, (Citogenetska bioindikacija), (Gozdarstvo). Ljubljana: RSS, 1987. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14446080]

578. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska bioindikacija, (Umiranje gozdov). Ljubljana: RSS, 1986. 32 str. [COBISS.SI-ID 11312384]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

579. BAVCON, Jože. Habitat nadomestnega barja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakaulteta, Oddelek za biologijo, 2006. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22088409]

580. BLEJEC, Andrej, MARTINČIČ, Andrej, GABERŠČIK, Alenka, POTOČNIK, Franc, KOS, Ivan, OTA, Damijana, SILAN, Darja, VRHOVŠEK, Danijel, BRICELJ, Mihael, BRANCELJ, Anton, KOSI, Gorazd, URBANC BERČIČ, Olga, KRUŠNIK, Ciril, ŠIŠKO, Miljan, AVČIN, Andrej, FANUKO-KOVAČIČ, Neda, VRIŠER, Borut, VUKOVIČ, Aleksander, TUŠNIK, Peter, FAGANELI, Jadran, ŠTIRN, Jože, TURK, Valentina, MALAČIČ, Vlado, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Kopenski ekosistemi, (Raziskave širšega področja ekologije in varstva okolja). Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 17037056]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

581. BAVCON, Jože. Idejna zasnova vrta Livade v Izoli. Ljubljana, 2003. 3 f., načrt. [COBISS.SI-ID 19228889]

582. RODE, Janko, BAVCON, Jože, KOCJAN AČKO, Darja, MALEŽIČ, Matjaž, KRAJNC, Simona. Programski sklop: Parkovna ureditev : botanični in zeliščni vrt, stare kulturne rastline in sadne vrste : idejni projekt. Ljubljana; Žalec, 1997: Jelen d.o.o. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2442873]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

583. BAVCON, Jože. Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Turizem, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 263409408]

584. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Turizem Ljubljana, 2010. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279200]

585. BAVCON, Jože. Le jardin botanique de Ljubljana. Ljubljana: Office de Tourisme, 2009. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-26-7. [COBISS.SI-ID 246166528]

586. BAVCON, Jože. Orto botanico di Lubiana. Lubiana: Ente per il turismo, 2009. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-27-4. [COBISS.SI-ID 246167296]

587. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Zavod za turizem, 2008. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-19-9. [COBISS.SI-ID 238374912]

588. BAVCON, Jože. Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Tourist Board, 2008. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-22-9. [COBISS.SI-ID 239509504]

589. AMBROŽIČ, Ivan, BAVCON, Jože, SELJAK, Gabrijel. Novaki: pestrost sveta : razgledna sprehajalna pot Kopa. Cerkno: Turistično društvo Novaki, Občina Cerkno, 2006. Zgibanka, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22088921]

590. BAVCON, Jože. Botanični vrt - 195 let neprekinjenega delovanja : program delovanja botaničnega vrta. Ljubljana: Botanični vrt, 2005. 110 f. [COBISS.SI-ID 20130777]

591. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : [prospekt] = The Ljubljana University botanical garden. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, 1997. [COBISS.SI-ID 7028953]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

592. BAVCON, Jože. Evropski dan parkov : gost oddaje na Radiu Koper, 24. maj 2011. Koper: Radio, 2011. [COBISS.SI-ID 29163225]

593. BAVCON, Jože. Sredozemske rastline : gost oddaje na Radiu Koper, 15. marec 2011. Koper: Radio, 2011. [COBISS.SI-ID 29162969]

594. BAVCON, Jože. Jutro na Radiu Koper s Smiljo Baranja : gost v oddaji na: Radio Koper, 26. januar 2010 med 6.00 in 9.00 uro. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 2342735]

595. BAVCON, Jože. Jutro na Radiu Koper s Smiljo Baranja : gost v oddaji na: Radio Koper, 6. julij 2010 med 6.00 in 9.00 uro. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 2342991]

596. BAVCON, Jože. Na sredi z Majdo Juvan : Gost v oddaji na: Radio Aktual, Ljubljana, 07.04.2010 ob 14.40. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27943385]

597. BAVCON, Jože. Neobvezno : Radio Slovenija, 1. program, 11. julija 2010 med 20.00 in 21.00 uro. Ljubljana: Radio Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 27943129]

598. BAVCON, Jože. Pogledi v znanost : [pogovor ob 200 letnici Botaničnega vrta] : Gost v oddaji na: Radio Slovenija, 3. program, Program ARS, 11. januar 2010 ob 13.05. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27942617]

599. BAVCON, Jože. Nedeljski gost : pogovor na radiu RTV Slovenija, Val 202, 06.04.2008 ob 10:40. 2008; Ljubljana: RTV SLovenija, Val 202. [COBISS.SI-ID 24183769]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

600. BAVCON, Jože. Slovenian snowdrops : Galanthus Gala at Kelly College, Tavistock, Devon 11th February 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 30434777]

601. BAVCON, Jože. 200 years Botanical Garden and plant research in Ljubljana : Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pflanzenwissenschaften laden ein zum, [Karl-Franzens-Universität Graz], 15.6.2011. Graz, 2011. [COBISS.SI-ID 29173977]

602. BAVCON, Jože. Botanični vrt, sožitje znanosti in narave : [4. slovenski festival znanosti, SZF, 14.-18. oktober, 1997]. 1997. [COBISS.SI-ID 11675097]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

603. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože. Mestno drevje : predstavitev normativov in standardov : Kultura prostora, Sklop srečanj, 13. junija 2012, Pokrajinski muzej, Koper. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: Društvo arhitektov obale, 2012. [COBISS.SI-ID 30089433]

604. BAVCON, Jože. Vidiki in primeri dobre prakse : Strokovni posvet Urejanje in vzdrževanje zelenih površin, 4. aprila 2012, Kulturni center Janez Trdina, Novo mesto. Novo mesto: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije: Mestna občina Novo mesto, 2012. [COBISS.SI-ID 30088921]

605. BAVCON, Jože. Botanični vrt 200 let v službi predstavitve in varovanja rastlinske raznolikosti - biodiverzitete : Predavalnica Botaničnega vrta, četrtek, 22. april 2010 ob 18. uri. 2010; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 27461849]

606. BAVCON, Jože. Predstavitev razmer v Ljubljani - vzdrževanje : Posvet o urejanju mestnih zelenih površin, Mestna hiša, Ljubljana, 24. marca 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27942873]

607. BAVCON, Jože. Vrt domovinske flore - Botanični vrt Univerze v Ljubljani dočakal 200 let : Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 8. 11. 2010, ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27933913]

608. BAVCON, Jože. Zgodbe z ljubljanskega gradu : 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani : Ljubljanski grad, Modra dvorana, 25. februarja 2010, ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27941081]

609. BAVCON, Jože. Pomen izmenjave semen rastlin med botaničnimi vrtovi. 2007. [COBISS.SI-ID 23637977]

610. BAVCON, Jože. Sinjezelena modrina. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 23630809]

611. BAVCON, Jože. Botanični vrt Dublin in pisani Irski vrtovi : predavanje v predavalnici Botaničnega vrta, v Ljubljani 29. marec 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 21009113]

612. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Barceloni : predavanje v predavalnici Botaničnega vrta, v Ljubljani 15. februar 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 20787673]

613. BAVCON, Jože. Predstavitev botaničnega vrta v Barceloni : Festival vrtnic, Nova Gorica, 20. in 21. maj 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 22110169]

614. BAVCON, Jože. Rastline kot del celovite predstavitve Idrije v svetu : posvetovanje o evropskem pomenu Idrijske naravoslovne dediščine, 21. april 2006, Idrija. 2006; Mestni muzej: Idrija. [COBISS.SI-ID 22110425]

615. JAZBEC, Janez, BAVCON, Jože, BRINC, Julij. Slovenija - dežela cvetja, turizma in kakovosti življenja : posvetovanje Slovenija - dežela turizma v cvetju, 25. marec 2006, Celje. 2006. [COBISS.SI-ID 22110681]

616. BAVCON, Jože. Navadni zvonček in njegova raznolikost v Sloveniji. 2005. [COBISS.SI-ID 20005337]

617. BAVCON, Jože. Čudoviti svet Primorskih Alp. 2004. [COBISS.SI-ID 17672409]

618. BAVCON, Jože. Kraljevi rastlinjaki Laken v Belgiji. 2004. [COBISS.SI-ID 17392345]

619. BAVCON, Jože. Legoland za otroke in odrasle : [Predavanje v okviru prireditev December v Botaničnem vrtu, 15. december 2004]. 2004. [COBISS.SI-ID 18620121]

620. BAVCON, Jože. Rastline kot tržno blago. 2004. [COBISS.SI-ID 18298073]

621. BAVCON, Jože. IGA 2003 - Mednarodna vrtnarska razstava v Rostocku. 2003. [COBISS.SI-ID 16791257]

622. BAVCON, Jože. Legoland - dežela kock in miniaturnih vrtov. 2003. [COBISS.SI-ID 17392089]

623. BAVCON, Jože. Skriti vrtovi Benetk. 2003. [COBISS.SI-ID 16109017]

624. BAVCON, Jože. Vrtovi Škotske : predavanje v Botaničnem vrtu, 14. maja 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 16109529]

625. BAVCON, Jože. Floriada 2002. 2002. [COBISS.SI-ID 15631321]

626. BAVCON, Jože. Gran Canaria, Las Palmas in botanični vrt Viera y clavijo. 2002. [COBISS.SI-ID 15309529]

627. BAVCON, Jože. Provansa in njeni vrtovi. 2002. [COBISS.SI-ID 15311833]

628. BAVCON, Jože. Sprehod po avstrijskih vrtovih. 2002. [COBISS.SI-ID 16482777]

629. BAVCON, Jože. Vancouver in otok Vancouver v Britanski Kolumbiji - mesto in otok z bogatimi parki in vrtovi. 2002. [COBISS.SI-ID 16483033]

630. BAVCON, Jože. Vrtovi Belgije in Nizozemske. 2002. [COBISS.SI-ID 15311321]

631. BAVCON, Jože. Vrtovi severne Italije. 2002. [COBISS.SI-ID 16482521]

632. BAVCON, Jože. Botanični vrt Padova : najstarejši botanični vrt, ki stalno deluje na istem mestu. 2001. [COBISS.SI-ID 14030297]

633. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi Anglije. 2001. [COBISS.SI-ID 14030553]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

634. BAVCON, Jože. Snowdrops in Slovenia : Sneeuwklokjes weekend, 26 & 27 februari 2011, Arboretum, Kalmthout, België. Kalmthout, 2011. [COBISS.SI-ID 29172953]

635. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani : Biotska raznolikost Slovenije : Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, četrtek, 20. 5. 2010 ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27420889]

636. BAVCON, Jože. Raznolikost rastlinskega sveta : 6. bolšji sejem rastlin : Botanični vrt, Ljubljana, sobota, 22. maj 2010, ob 11.30. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27421145]

 

3.25 Druga izvedena dela

637. BAVCON, Jože. Televizija Slovenija, 2. program, Večerni gost, 5. jan. 2010 ob 19.05. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27956441]

638. BAVCON, Jože. Razpotje. 200?. [COBISS.SI-ID 18620377]

639. BAVCON, Jože. Ko zadišijo ciklame : Botanični vrt, Ljubljana, Ižanska c. 15, 7. oktober 2009 ob 18. uri. 2009; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 27412185]

640. BAVCON, Jože. Nedeljski gost, Radio Slovenija, Val 202, 6.4.2009 ob 10.45. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 27956185]

641. BAVCON, Jože. Nočni program, Radio Slovenia, 1. program, 9.3.2009 ob 00.10-01.00. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 27955673]

642. BAVCON, Jože. Sicilija in njeno rastlinstvo : vabljeno predavanje, sreda, 19. november 2008 ob 18. uri, Botanični vrt, Ljubljana. 2008. [COBISS.SI-ID 25091289]

643. BAVCON, Jože. Sredozemske in tropske rastline : vabljeno predavanje, sreda, 15. oktober 2008 ob 18. uri, Botanični vrt, Ljubljana. 2008. [COBISS.SI-ID 25091545]

644. BAVCON, Jože. Ali Linné tudi nam še kaj sporoča? : predavanje je posvečeno 300 letnici rojstva Carla Linnéja, genija iz Uppsale. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 23373273]

645. IDŽOJTIĆ, Marilena, KREMER, Dario, HITREC, Igor, BAVCON, Jože. Atlas listopadne dendroflore : MZT projekt 2001-008 : interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu. 2001. http://www.sumfak.hr/~dendrolo/kljuc/kljuc.php?id=0. [COBISS.SI-ID 16483289]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

646. Idrijski razgledi. Bavcon, Jože (član uredniškega odbora 2011-). Idrija: Mestni muzej, 1956-. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 4375554]

647. Index seminum. Bavcon, Jože (urednik 1996-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 197?-. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]

648. BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 265271808]

649. BAVCON, Jože (ur.), PRAPROTNIK, Nada (ur.). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 260129792]

650. BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-14-5. [COBISS.SI-ID 260206848]

651. BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 254435328]

652. BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 177 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 254709760]

653. BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 193 str., [2] zganj. pril. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-00-8. [COBISS.SI-ID 249579008]

654. BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 256 str., [2] f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 251058688]

655. BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-6-7. [COBISS.SI-ID 243651840]

656. BAVCON, Jože (ur.), MAKŠE, Janja (ur.). Index seminum anno 2007 collectorum, (Index seminum ...). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2007. 44 str. [COBISS.SI-ID 24179161]

 

Avtor dodatnega besedila

657. MALUS, Meta, PUŠENJAK, Miša. Lunine bukve 2011. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. [51] str., ilustr. ISBN 978-961-203-375-0. [COBISS.SI-ID 253009152]

 

Somentor pri diplomskih delih

658. FLAJŠMAN, Silva. Primerjava vegetativnega razmnoževanja z delitvijo čebulic pri navadnem malem zvončku (Galanthus nivalis L.) in njegovi sorti 'Flore Pleno' : diplomsko delo = Comparison of the vegetative propagation using bulb dividing at common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its variety 'Flore Pleno' : graduation thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Visokošolski strokovni študij, 439). Ljubljana: [S. Flajšman], 2009. IX, 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_flajsman_silva.pdf. [COBISS.SI-ID 5894521]

659. PFAJFAR, Urša. Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Seasonal dynamic of activity of cyclamen (Cyclamen purpurascens) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Pfajfar], 2007. XI, 41 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1815631]

660. PFAJFAR, Urša. Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Seasonal dynamic of activityof cyclamen (Cyclamen purpurascens) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Pfajfar], 2007. 1 el. optični disk (CD-ROM). http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pfajfar_urša.pdf. [COBISS.SI-ID 2046287]

 

Intervjuvanec

661. BOJC, Saša. V ljubljanskem botaničnem vrtu so dozorele banane. Delo (Ljubl.), 21. april 2012, letn. 54, št. 93, str.17, ilustr. [COBISS.SI-ID 30469849]

662. ŠULIGOJ, Boris. Zima prizadela Popovičev ponos. Delo (Ljubl.), 9. junij 2012, letn. 54, št. 132, str.16, ilustr. [COBISS.SI-ID 30469337]

663. KONTLER-SALAMON, Jasna. Slovenski zvončki za Angleže. Nedelo (Ljubl.), 26. februarja 2012, letn. 18, št. 8, str. 40, ilustr. [COBISS.SI-ID 30470105]

664. KASTELIC, Lovro. Plečnikova razvalina kot Življenje po ljudeh. Slov. nov., 1. decembra 2012, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 30469081]

665. DOLNIČAR, Boris. S slovenskimi zvončki na botanični zemljevid Evrope : življenje v objektivu. Slov. nov., 12. marca 2012, str. 12 in 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 30468825]

666. DOLNIČAR, Boris. Tropska vročina - tropski rastlinjak : življenje v objektivu. Slov. nov., 6. julija 2012, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 30468569]

667. KARNEŽA CERJAK, Biserka. Jože Bavcon - biolog : nevidni človek. Več, 9. junija 2006, letn. 4, št. 23, str. 29. [COBISS.SI-ID 22456793]

668. KARNEŽA CERJAK, Biserka. Operne bukve zadnji spev. Več, 2006, letn. 4, št. 27, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 22446041]

 

Fotograf

669. Index seminum. Bavcon, Jože (fotograf 1998-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 197?-. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]

670. TOME, Davorin, VREZEC, Al. Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : biologija v gimnaziji. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 265630464]

671. MATHEW, Brian (ur.). Genus Cyclamen : in science, cultivation, art and culture. Richmond: Royal Botanic Gardens, 2013. XVIII, 574 str., ilustr. ISBN 978-1-84246-472-4. [COBISS.SI-ID 2808399]

672. BAJD, Barbara, POTOČNIK, Nataša. Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah, (Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2118-3. [COBISS.SI-ID 265407744]

673. BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 265271808]

674. GABERŠČIK, Alenka, DERMASTIA, Marina (ur.). Spoznajmo svoje domovanje : [ekologija za gimnazije]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-271-302-7. [COBISS.SI-ID 268099840]

675. DAKSKOBLER, Igor. Nova monografija o telohih (Helleborus L.) v Sloveniji. Proteus, apr. 2013, letn. 75, [št.] 8, str. 373-376, ilustr. [COBISS.SI-ID 36100397]

676. TOME, Davorin, VREZEC, Al. Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja], (Biologija v gimnaziji). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 259975936]

677. BAVCON, Jože (ur.), PRAPROTNIK, Nada (ur.). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 260129792]

678. VELIKONJA, Elvica. Rastejo pri nas : rastline Trnovskega gozda. Predmeja: samozal., 2012. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-276-530-9. [COBISS.SI-ID 263330304]

679. BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-14-5. [COBISS.SI-ID 260206848]

680. TURK, Miha. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ognjišče, maj 2012, letn. 48, št. 5, str. 76-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 30422233]

681. BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 254435328]

682. TOME, Davorin, VREZEC, Al. Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : biologija v gimnaziji. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 254829056]

683. BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 177 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 254709760]

684. KOVAČIČ, Nevenka. Reminiscence. Koper: Libris, 2011. 174 str. ISBN 978-961-6618-29-8. [COBISS.SI-ID 257832960]

685. BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 193 str., [2] zganj. pril. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-00-8. [COBISS.SI-ID 249579008]

686. BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 256 str., [2] f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 251058688]

687. TOME, Davorin, VREZEC, Al. Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja], (Biologija v gimnaziji). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 251482624]

688. LESKOVEC, Ivana, PELJHAN, Martina. Idrija : zgodba o petstoletnem srebrnem studencu. Idrija: Občina: Rudnik živega srebra, 2009. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-90052-8-6. [COBISS.SI-ID 248673792]

689. Ljubljana 2010 : 200 Years of Botanic Garden : World Book Capital. Ljubljana: Tourism, 2009. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 27821273]

690. BAVDAŽ, Marija, GORJUP-KAVČIČ, Mojca, PELJHAN, Martina. Ob Rakah : po poti idrijskih naravoslovcev. Kobarid: Posoški razvojni center; Idrija: Občina, 2009. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3981467]

691. BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-6-7. [COBISS.SI-ID 243651840]

692. MAHNIČ, Mateja. Ljubljana: mesto doživetij. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, feb. 2008. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24137433]

693. SUŠNIK, Stane. Neslišno zvončkljanje belih posebnežev : zvončki. Dnevnik, jan. 2008, letn. 58, št. 21, str. 27. [COBISS.SI-ID 24184281]

694. SUŠNIK, Stane. Od grma do drevesa. Rože & vrt, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 36. [COBISS.SI-ID 24162265]

695. MAHNIČ, Mateja. Ljubljana: where all of Europe meets. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, dec. 2007. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23966169]

696. PRIJATELJ, Nadja. Farmakognozija, Kemijska struktura naravnih spojin : učbenik za 4. letnik programa Farmacevtski tehnik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2005. 155 str., ilustr. ISBN 86-341-4016-4. [COBISS.SI-ID 221330176]

697. ALEXEEVA, Nina. The iris year book. [S.l.]: The British Iris Society, 2003. 128 str. ISBN 0-901483-48-6. [COBISS.SI-ID 17391321]

698. BAVDAŽ, Marija, ČAR, Jože, KAVČIČ, Janez, PELHAN, Emil, PELJHAN, Martina. Ob Rakah : po poti idrijskih naravoslovcev. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 1999. 136 str., ilustr. ISBN 961-90141-3-8. [COBISS.SI-ID 104973312]

699. SUŠNIK, Stane. Zbirka rastlin za radovedne oči : botanični vrt v Ljubljani. Gea, 6, št. 1 (januar 1996), str. 72-73. Ilustr. [COBISS.SI-ID 9029945]

700. TRPIN, Darinka, VREŠ, Branko. Register flore Slovenije, Praprotnice in cvetnice = Register of the flora of Slovenia, Ferns and vascular plants, (Zbirka ZRC, 7). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995. 143 str., [8] str. barvnih pril. ISBN 961-90125-6-9. [COBISS.SI-ID 48137984]

 

Drugo

701. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : [200 let] = University Botanic gardens Ljubljana : [200 years]. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2010. 1 video DVD (ca 30 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1096930910]

702. SUŠNIK, Stane (ur.). Pod dvestoletno lipo : 200 let Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radio Televizija Slovenija, 2010. 1 DVD, 46 min., barve, zvok. [COBISS.SI-ID 28076761]

 


SERIJSKE PUBLIKACIJE


703. Index seminum. Bavcon, Jože (avtor 1996-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 197?-. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]

 


NERAZPOREJENO


704. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Turizem, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266148864]

705. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj botaničnega vrta v Ljubljani. Idrij. razgl., 2010, leto 55, št. 2, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 14924338]

706. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. BAVCON, Jože. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 1997-. http://www.botanicni-vrt.si/. [COBISS.SI-ID 2721615]

 

Zadnja sprememba: Sobota 13. Januar 2018, 9:13.
© 2018 BOTANIČNI VRT