tradicionalna košnja, ročna košnja, ohranjanje rastlinske biodiverzitete

TRADICIONALNA KOŠNJA OHRANJA RASTLINSKO BIODIVERZITETO

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-57-2 (pdf)

Preberite knjigo...

 
Globalna strategija, ohranjanje rastlinskih vrst, točka 8

GLOBALNA STRATEGIJA OHRANJANJA RASTLINSKIH VRST (TOČKA 8)

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-51-0 (pdf)

Preberite knjigo...

 

Rastlinstvo okolice Franje, bolnica Franja, Soteska Pasice

RASTLINSTVO OKOLICE "FRANJE"

Rastlinstvo okolice “Franje” je knjiga, kjer se rastlinstvo preplete s zgodovinskimi utrinki. Soteska je zanesljivo najbolj poznana po partizanski bolnišnici« Franji«. Med rastlinami se sprehodimo v samo sotesko, kjer je bolnišnica, današnji spomenik evropske dediščine. V letošnjem letu mineva 110 let od odprtja planinske poti v sotesko Pasice. Mineva 75 let od ustanovitve bolnišnice. Ob 40 letnici osvoboditve se je tega spomenika spomnil pokojni prof. botanike na ljubljanski Univerzi dr. Tone Wraber tudi moj botanični mentor. Takrat sva se skupaj povzpela na Mali Njivč. Zapis je bil objavljen v Proteusu. Letos bi profesor praznoval 80 letnico. Tako vsem tem obletnicam v spomin posvečam ta pisan šopek rastlin, ki jih srečamo na poti v sotesko ali na bližnji Mali Njivč. Hlad, vlaga in toplota se tukaj izmenjavajo, zato je šopek rastlin zelo pisan in zanimiv. Kdo bi si mislil, da je tako bogat?

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-49-7

Preberite več...

 

autochthonous plants in the urban environment

AUTOCHTHONOUS PLANTS IN THE URBAN ENVIRONMENT / SLOVENIAN SECOND MEETING OF EUROPEAN BOTANIC GARDENS CONSORTIUM WITH SYMPOSIUM, LJUBLJANA FROM 25.5. TO 29.5.2016

Ljubljana je v letu 2016 že drugič gostila evropski konzorcij botaničnih vrtov. V letu zelene prestolnice se je tema simpozija, ki smo ga ob konzorciju prav tako že drugič organizirali, že kar sama ponujala. Po Evropi so vse večji trendi v tem, da bi znotraj mest prepoznali ostanke narave, da bi jim dali večji pomen. Ljubljana to v veliki meri ohranja, kar kažejo zgodovinski podatki, zato je bilo razmišljanje o tem zanimivo in zelo plodno. Nastali so prispevki različnih avtorjev, ki govorijo o različnih temah, ki se nanašajo na avtohtone rastline v mestih. To kaže na to, da so botanični vrtovi zelo odprte ustanove in delujejo tudi preko svojih ograj. Ne le da so bili botanični vrtovi tisti, ki so imeli v svojih zbirkah v preteklosti različne eksotične rastline, od vedno so skrbeli za domačo floro. Ljubljanski botanični vrt je celo imel tako ime na začetku - Vrt domovinske flore in to tradicijo v vrtu nadaljujemo še danes. Hkrati pa je to tudi zgodovina mnogih botaničnih vrtov po Evropi. Kako so rastline pomembne spoznamo morda šele takrat, ko zanje ni prostora, ko se znajdemo tam, kjer se nama zazdi, da jih skoraj ni mogoče videti. Pa vendar so ljudje ta pra instikt za rastline ohranili povsod in so vrtove, ki so nenazadnje omenjeni v vseh svetovnih religijah kot nekaj lepega rajskega, prvobitnega, znali vkomponirati v še tako nemogoče prostore. To lahko vidimo v bližnjih Benetkah, in marsikje po Sredozemlju….

Tekst je samo v angleščini

ISBN: 978-961-6822-46-6

Preberite več...
 
fleischmannov rebrinec, fleischmannov rebrinec knjiga

FLEISCHMANNOV REBRINEC (PASTINACA SATIVA L. VAR. FLEISCHMANNI (HLADNIK) BURNAT)

Fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) je endemit, ki ga v naravnem okolju ne najdemo več. Je naša posebnost, še posebej prava dragocenost Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. V botanični strokovni in znanstveni literaturi navajajo kot njegovo edino nahajališče prav ljubljanski Botanični vrt. Na griču Ljubljanskega gradu je novo, še neznano vrsto rebrinca našel v tridesetih letih devetnajstega stoletja vrtnar Andrej Fleischmann, ga prenesel v vrt in tam posadil. Po njem ga je imenoval Franc Hladnik. O rebrinčevem pojavljanju ni enotnega mnenja. Nekateri trdijo, da je morda nastal kot posledica dedne spremembe (mutacije) v Botaničnem vrtu, drugi pa, da je res rasel na Grajskem griču. Tako kot Blagajev volčin (Daphne blagayana Freyer) je Fleischmannov rebrinec svojo pot v evropske univerze, muzeje in vrtove začel s herbarijsko zbirko Flora Germanica exsiccata in vzbudil pozornost tedanje botanične strokovne javnosti. Fleischmannov rebrinec spada med slovenske endemične rastline. Uvrščamo ga med izumrle rastline, ker v naravi ne uspeva več. Ima celo svojo poštno znamko. V letu 2016 pa je bila tej znameniti rastlini na čast odprta učna pot Po poti Fleischmannovega rebrinca, ki povezuje Botanični vrt in Ljubljanski grad.

Veliko je o tej rastlini že znanega, marsikaj pa je bilo in je še vedno neznanega in je zavito v skrivnostnost.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN 978-961-6822-44-2

Preberite več...

 

botanic gardens, european green capital, ljubljana european green capital

BOTANIČNI VRT V LETU ZELENE PRESTOLNICE EVROPE

Tekst je v slovenščini in angleščini.

ISBN 978-961-6822-45-9 (pdf)

Preberite knjigo...

 

wild roses in slovenia

WILD ROSES (ROSA L.) IN SLOVENIA

Slovenija spada med floristično zelo bogate dežele. Šipki (Rosa L.)  so zelo majhen del njene biodiverzitete. Od okrog 200 vrst jih v Slovenije raste le 25. Kljub temu je njihovo razločevanje na posamezen vrste vsaj pri nekaterih zelo težavno, ker je raznolikost znotraj posamezne vrste lahko zelo velika. Pri določevanju vrst to sicer predstavlja težavo, za pestrost samega rodu, pa je to zelo dobro. Zaradi tega se namreč pojavljajo številni prehodi med vrstami, kot tudi različni križanci, ki jim je možno najti v naravi. Štiri različna fitogeografska območja v Sloveniji, ki so pogojena z vplivi Jadrana, Alp, Dinarskega gorstva in Panonske nižine, pa to raznolikost le še dodatno bogatijo in veliko doprinesejo k medvrstni pestrosti tega rodu znotraj Slovenije.

Tekst je samo v angleščini

ISBN 978-961-6822-43-5

Preberite več...

 

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

CVETNE FORMULE RASTLINSKIH DRUŽIN V BOTANIČNEM VRTU UNIVERZE V LJUBLJANI

Nova knjiga o cvetnih formulah na zanimiv način predstavlja tematiko, ki je včasih suhoparna celo za strokovnjaka. V knjigi so predstavljene tiste rastlinske družine, katerih predstavnike lahko obiskovalci vidijo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Vsakemu opisu so dodani nekateri tipični predstavniki in kakršnekoli zanimivosti opisane družine. Za lažjo predstavo pa so opisom dodane še številne fotografije s katerimi je predstavljena čudovita rastlinska pestrost.

Cvetne formule so le del tistega, s čimer so si ljudje pomagali, da so nepregledno množino rastlin spravili v nek red in si na ta način stvari lažje zapomnili. Razvrščanje in predalčkanje ni nič novega. Vedno se je znanje podajalo tako, da so poskušali stvari spraviti v nek red, saj se je potem lažje prenašalo naprej.

Z vse večjim razvojem botanike so se pojavljale tudi težnje po čim večji abstrakciji in čim bolj znanstvenem pristopu k proučevanju rastlin. Cvetne formule so tako zanesljivo najboljši primer abstrakcije, saj opuščajo vse nepomembno in poizkušajo pri posamezni družini povzeti vse glavne značilnosti, zapisane samo z nekaj črkami, znaki in številkami. S cvetno formulo namreč na najenostavnejši način opišemo zgradbo cveta pri posamezni vrsti ali višjih taksonomskih skupinah. V današnjem času so cvetne formule uporabne tudi za tridimenzionalno modeliranje prikaza strukture cveta.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-40-4

Preberite več...

 

andrej fleischmann

ANDREJ FLEISCHMANN (1804-1867), VRTNAR IN VODJA V BOTANIČNEM VRTU V LJUBLJANI

V delu je predstavljeno življenje in delo botanika in vrtnarja Andreja Fleischmanna. Že leta 1819 ga je kot petnajstletnega dečka vodja ljubljanskega Botaničnega vrta Franc Hladnik vzel za vajenca in vrtnarja v vrt, v katerem je Fleischmann preživel vse življenje. S svojim učiteljem je prehodil Kranjsko po dolgem in počez in mu pomagal nabirati rastline za vrt in herbarij. Pod Hladnikovim vodstvom je delal do leta 1834, do leta 1850 pa je bil njegov predstojnik zdravnik Ivan Nepomuk Biatzovsky. Od leta 1850 do 1867 pa je Fleischmann Botanični vrt vodil sam. Leta 1844 je izdal delo Übersicht der Flora Krain's (Pregled kranjske flore), ki je drugo tiskano delo o rastlinstvu Kranjske. Mnogi njegovi podatki niso točni ali pa so dvomljivi in nezanesljivi. V delu navaja 2617 taksonov. Našteva 238 v glavnem gojenih (kultiviranih) rastlin, ki so bile posajene v vrtu.  Fleischmann ni nabiral rastlin za svoj samostojen herbarij, sodeloval pa je z nemškim botanikom H. G. L. Reichenbachom pri herbarijski zbirki Flora Germanica exsiccata in mu poslal 75 pol.    V nasprotju s Hladnikom, ki ni ničesar objavil, je Fleischmann razmeroma veliko pisal. Strokovne članke je objavljal v revijah Flora in Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-39-8

Preberite več...

 
navadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladi

NAVADNI MALI ZVONČKI (GALANTHUS NIVALIS L.) V SLOVENIJI

Ko zacvetijo zvončki, začutimo pomlad. Velikokrat do tiste prave pomladi mine še nekaj časa. Celo sneg še lahko zapade, se obdrži dan, teden ali več, vendar pa zvončki naznanjajo, da zima počasi odhaja.

Zvončki niso rastline, ki bi morale biti moderne. So preprosto med prvimi, zato jim ni potrebno tekmovati z drugimi. Vseeno bi kdo v današnjem času pomislil, da se jih je že marsikdo naveličal, zato bi se morda kakšen »modni oblikovalec« poizkušal zamisliti kaj novega. Ni nobene potrebe, za to zvončki poskrbijo kar sami.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-24-4

Preberite več...
 
belo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska flora

BELO CVETOČE RAZLIČICE V SLOVENSKI FLORI

V delu je obravnavan pojav belo cvetočih različic, ki imajo samo cvet bel in se tako ločijo od večine predstavnikov posameznega rodu ali vrste v naravnih populacijah, ki imajo normalno različno obarvane cvetove. Vendar se tudi belina razlikuje. Ponekod so samo venčni listi beli ali še ti rahlo krem obarvani, drugje so prašniki ali brazde drugače obarvani, pojavljajo pa se tudi povsem beli cvetovi. Belo cvetoče različice tako vsebujejo vse te odtenke od popolnoma belih cvetov. Delo obravnava te predstavnike pri različnih vrstah in rodovih, ki sem jih skozi desetletja terenskega dela našel v različnih delih Slovenije.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-23-7

Preberite več...
 
travniki zelene površine ali pisani vrtovi

TRAVNIKI - ZELENE POVRŠINE ALI PISANI VRTOVI?

Tekst je v slovenščini in angleščini.

ISBN: 978-961-6822-37-4 (pdf)

Preberite knjigo...

 
po poti fleischmannovega rebrinca

PO POTI FLEISCHMANNOVEGA REBRINCA

Tekst je v slovenščini in angleščini.

ISBN: 978-961-6822-36-7

Preberite publikacijo...

 
 

ŽAFRANI (CROCUS L.) - RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Velikost: Miniaturka
Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-35-0

 
 

TELOHI (HELLEBORUS L.) - RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Velikost: Miniaturka
Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-34-3

 
 

NAVADNI MALI ZVONČKI (GALANTHUS NIVALIS L.)

Doplonjena verzija miniaturne knjižice zvončkov.

Dimenzije: 5,6 x 7,7 cm

 

travniška kadulja, salvia pratensis, salvia pratensis slovenija, index seminum 2014

TRAVNIŠKA KADULJA (Salvia pratensis L.) V SLOVENIJI

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN 978-961-6822-26-8 (pdf)

Preberite knjigo...

 

navadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladi

NAVADNI MALI ZVONČKI (GALANTHUS NIVALIS L.) V SLOVENIJI

Ko zacvetijo zvončki, začutimo pomlad. Velikokrat do tiste prave pomladi mine še nekaj časa. Celo sneg še lahko zapade, se obdrži dan, teden ali več, vendar pa zvončki naznanjajo, da zima počasi odhaja.

Zvončki niso rastline, ki bi morale biti moderne. So preprosto med prvimi, zato jim ni potrebno tekmovati z drugimi. Vseeno bi kdo v današnjem času pomislil, da se jih je že marsikdo naveličal, zato bi se morda kakšen »modni oblikovalec« poizkušal zamisliti kaj novega. Ni nobene potrebe, za to zvončki poskrbijo kar sami.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-24-4

Preberite več...
 

belo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska flora

BELO CVETOČE RAZLIČICE V SLOVENSKI FLORI

V delu je obravnavan pojav belo cvetočih različic, ki imajo samo cvet bel in se tako ločijo od večine predstavnikov posameznega rodu ali vrste v naravnih populacijah, ki imajo normalno različno obarvane cvetove. Vendar se tudi belina razlikuje. Ponekod so samo venčni listi beli ali še ti rahlo krem obarvani, drugje so prašniki ali brazde drugače obarvani, pojavljajo pa se tudi povsem beli cvetovi. Belo cvetoče različice tako vsebujejo vse te odtenke od popolnoma belih cvetov. Delo obravnava te predstavnike pri različnih vrstah in rodovih, ki sem jih skozi desetletja terenskega dela našel v različnih delih Slovenije.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-23-7

Preberite več...
 
in situ, ex situ, seeds collecting
SEEDS COLLECTING FOR IN SITU AND EX SITU CONSERVATION PURPOSE

Tekst je v angleščini

ISBN 978-961-6822-20-6 (pdf)

Preberite knjigo...
 
rastlinstvo okolice franje, bolnica franja, soteska pasice, rastlinstvo cerkno, cerkno

RASTLINSTVO OKOLICE "FRANJE"

Tekst je v slovenščini.

ISBN: 978-961-6822-17-6

Preberite knjigo

 

index seminum 2012, nabiranje semen, sušno leto 2012

NABIRANJE SEMEN V SUŠNEM LETU 2012

Tekst v slovenščini in angleščini.

ISBN 978-961-6822-16-9 (pdf)

Preberite več...
 

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Telohi v Sloveniji, telohi

TELOHI (HELLEBORUS L.) V SLOVENIJI

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-15-2

Preberite več...
 

franc hladnik, ustanovitelj botaničnega vrta, Bleiweis, Babnigg, Rechfeld, Rozman, Benkovič, nada praprotnik, Ivica Kavčič, Janez Pirc, Janez Kavčič, Jože Podpečnik

FRANC HLADNIK - USTANOVITELJ BOTANIČNEGA VRTA V LJUBLJANI

Tekst je v slovenščini in angleščini

Preberite več...
 
botanic gardens, biodiversity, ljubljana

BOTANIC GARDENS AND BIODIVERSITY

Tekst je v angleščini

Več avtorjev

Preberite več...

 
žafrani v sloveniji, žafrani, crocus

ŽAFRANI (CROCUS L.) V SLOVENIJI
CROCUS (CROCUS L.) IN SLOVENIA

Jože Bavcon

Tekst je v slovenščini in angleščini

Preberite več...

 
200 let, botaničnega vrta, v Ljubljani, v petih jezikih

200 LET BOTANIČNEGA VRTA V LJUBLJANI
200 YEARS - BOTANIC GARDENS IN LJUBLJANA
200 ANS DU JARDIN BOTANIQUE DE LJUBLJANA
I 200 ANNI DELL'ORTO BOTANICO DI LUBIANA
200 JAHRE DES BOTANISCHEN GARTENS IN LJUBLJANA

Tekst je v petih jezikih: slovenščina, italjanščina, francoščina, nemščina, angleščina

Preberite več...

 
jože, bavcon, botanični, vrt, univerze, v ljubljani, kmečki, glas, kmečki glas

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI
Jože Bavcon

Botanični vrtovi so ponavadi zelene oaze sredi mestnega vrveža. Tudi v našem glavnem mestu ima, na ne prav velikem predelu med Grubarjevim kanalom in železniško progo, že od leta 1810 svojo domovinsko pravico Botanični vrt. Zasnoval ga je Franc Hladnik kot vrt domovinske flore.
V knjigi, ki je posvečena 200 – letnici botaničnega vrta, je predstavljena zgodovina od prvih začetkov do današnjih dni. Hkrati spremljamo pregled rastlin v vseh letnih časih. Predstavljenih je okoli 700 vrst, ki so posajene v vrtu, v rastlinjakih in na opazovalnem travniku; med seboj se prepletajo domače  sorte in take iz tujih okolij. Za lažjo prepoznavnost je v knjigi 300 fotografij, besedilo pa je slovensko in angleško.
Monografija je namenjena vsem ljubiteljem in strokovni javnosti.
- 21 x 26 cm, 232 strani, trda vezava

Preberite več...

 
knjižica, navadni mali  zvončki, galanthus

NAVADNI MALI ZVONČKI (GALANTHUS NIVALIS L.)
COMMON SNOWDROPS (GALANTHUS NIVALIS L.)

Dimenzije: 5,6 x 7,7 cm

Preberite več...

 

INDEX SEMINUM

 
 
Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

TROPSKI RASTLINJAK V LJUBLJANI
THE TROPICAL GREENHOUSE IN LJUBLJANA

INDEX SEMINUM 2011

Preberite več...

 
FRANC HLADNIK, FOUNDER, LJUBLJANA BOTANIC GARDEN

FRANC HLADNIK FOUNDER OF THE LJUBLJANA BOTANIC GARDEN

INDEX SEMINUM 2010

Preberite več...

 
Index seminum 2009

200 LET BOTANIČNEGA VRTA V LJUBLJANI
200 YEARS - BOTANIC GARDENS IN LJUBLJANA

INDEX SEMINUM 2009

Preberite več...

 
INDEX SEMINUM 2008, 120 let, nabiranje, semen, rastlin

120 LET NABIRANJA SEMEN RASTLIN ZA INDEX SEMINUM
120 LET PRVEGA NATISA INDEX SEMINUM
120 YEARS OF SEED HARVESTING FOR INDEX SEMINUM
120 YEARS OF THE FIRST PRINTED INDEX

Index seminum 2008

Preberite knjigo...

Preberite več...

 
Index seminum, anno 2007, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 2007 COLLECTORUM

Index seminum 2007

 
80 Years, Alpium "Julijana", Index seminum, anno 2006, collectorum

80 YEARS OF ALPINUM "JULIANA"
INDEX SEMINUM ANNO 2006 COLLECTORUM

Index seminum 2006

 
Index seminum, anno 2005, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 2005 COLLECTORUM

Index seminum 2005

 

Index seminum, anno 2004, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 2004 COLLECTORUM

Index seminum 2004

 
Index seminum, anno 2003, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 2003 COLLECTORUM

Index seminum 2003

 
Index seminum, anno 2002, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 2002 COLLECTORUM

Index seminum 2002

 
Index seminum, anno 2001, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 2001 COLLECTORUM

Index seminum 2001

 
190 years. botanic garden ljubljana, Index seminum, anno 2000, collectorum

190 YEARS OF THE LJUBLJANA BOTANICAL GARDEN
INDEX SEMINUM ANNO 2000 COLLECTORUM

Index seminum 2000

 
Index seminum, anno 1999, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 1999 COLLECTORUM

Index seminum 1999

 
Index seminum, anno 1998, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 1998 COLLECTORUM

Index seminum 1998

 
Index seminum, anno 1997, collectorum

INDEX SEMINUM ANNO 1997 COLLECTORUM

Index seminum 1997

 
 
 
 
navadna ciklama, raznolikost v  sloveniji

NAVADNA CIKLAMA (CYCLAMEN PURPURASCENS MILL.) IN NJENA RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Jože Bavcon

Preberite več...

 
navadni mali zvonček,  raznolikost v sloveniji

NAVADNI MALI ZVONČEK (GALANTHUS NIVALIS L.) IN NJEGOVA RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Jože Bavcon

 

IZVLEČEK

V Sloveniji raste ena sam vrsta iz rodu navadnih zvončkov (Galanthus L.), to je Navadni mali zvonček (G. nivalis L.), ki je splošno razširjen. Velike lokalne populacije rastejo v gozdovih, gozdnih robovih, logih in na negnojenih travnikih. Slovenija je zelo raznolika glede podnebja, reliefa, geološke podlage, tal in posledično temu flore. Razdeljena je na štiri fitogeografska območja: alpsko, dinarsko, subpanonsko in submediteransko in še na dve prehodni: preddinarsko in predalpsko. Prav zaradi tega sem predvideval, da lahko znotraj vrste najdemo posamezne posebnosti. Zanimalo me je, koliko so te različice tudi stabilne. Po nekajletnih opazovanjih v naravi in prenosu primerkov v botanični vrt sem vse te posebnosti razdelil na posamezne skupine glede na: obliko cveta, velikost celotne rastline, obliko zunanjih in notranjih perigonovih listov, število zunanjih in notranjih perigonovih listov, obarvanost zunanjih in notranjih perigonovih listov, vzorec notranjih perigonovih listov, obliko in barvo plodnice, podporna lista, dodatne ovršne liste, zelene stebelne liste (število, širina, barva). V botaničnem vrtu je sedaj v zbirki že preko 1000 enot avadnega malega zvončka, v kateri so vse te omenjene skupine zastopane.

 

Preberite več...

 

 
botanic, garden, a living  history

Pri založbi  Black Dog Publishing Limited v Londonu  je letošnjega julija izšla nova knjiga  Botanic Gardens a Living History. V njej so s sliko in besedo predstavljeni najpomembnejši botanični vrtovi na svetu. Povabilo za predstavitev je dobil tudi naš vrt.

 

http://www.blackdogonline.com/all-books/botanic-gardens.html

 

Preberite več...

 
vodič, botanični vrt, univerze v ljubljani
BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI
 

ZGIBANKE

 
 
zgibanka, botanični vrt, univerze v ljubljani

BOTANIČNI VRT V LJUBLJANI

Slovenska zgibanka

 
 
 
 
 
 
 
zgibanka, botanični vrt, univerze v ljubljani
BOTANIČNI VRT V LJUBLJANI
LJUBLJANA BOTANICAL GARDEN
 
zgibanka, botanični vrt, univerze v ljubljani
BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI
 

DVD FILMI

 
 
dvd film, filmi, filmi o naravi, Pod lipo, 200 let, Botaničnega vrta, v Ljubljani

POD DVESTOLETNO LIPO 200 LET BOTANIČNEGA VRTA UNIVERZE V LJUBLJANI

Preberite več...

 
dvd film, film, filmi, botanični vrt Univerze v Ljubljani

200 LET BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI

Preberite več...

 

PUBLIKACIJE o botaničnem vrtu v Ljubljani

 

 

MONOGRAFIJA o Botaničnem vrtu!

 

 

Vrt domovinske flore,  Botanični vrt v LjubljaniJ. Bavcon: Botanični vrt v Ljubljani - 'Vrt  domovinske flore'.

 

 

Založba Kmečki glas, Ljubljana 2000

Trda vezava, format: 21,5 x 26cm, 112 strani, več kot 150 barvnih fotografij, besedilo v slovenskem in angleškem jeziku

 

 

Prva monografija o Botaničnem vrtu v Ljubljani, ki je izšla ob 190-letnici vrta. Sprehodimo se po vrtu skozi vse letne čase, zaidemo v preteklost in uživamo v čudovitih fotografijah, opisih rastlin in njihovih rastišč. Dvojezično napisana knjiga je lepo darilo vsem domačim in tujim gostom mesta Ljubljana.

 

 

ZGIBANKA

 

 

 Botanični vrt v Ljubljani

Ljubljana Botanical Garden

 

Mestna občina Ljubljana 2000

Format: 10 x 21cm, 16 strani, barvne fotografije, zemljevid vrta, besedilo v slovenščini in angleščini

 

Knjižica z osnovnimi informacijami o vrtu.

 

 

Serija RAZGLEDNIC s prizori in rastlinami iz botaničnega vrta

 

 

Nekatere naše rastline se v jeseni lepo obarvajo: navadni ruj (Cotinus coggygria).

 

Ozkolistna potonika (Paeonia tenuifolia).

 

Spomladanski zajčji mak (Adonis vernalis).

 

Najstarejši del vrta v poletnem času.

 

Rebrinčevolistna hladnikija (Hladnikia pastinacifolia Rchb.) - edini rodovni slovenski endemit. Poimenovana je po prvem botaniku slovenskega rodu, ustanovitelju Botaničnega vrta v Ljubljani, Francu Hladniku (1773-1844).

 

Fleischmanov rebrinec (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) - mutanta navadnega rebrinca, najdena na ljubljanskem gradu. Po izginotju na naravnem nahajališču ga od prve polovice 19. stoletja goji Botanični vrt v Ljubljani.

 

Juvanov netresk (Sempervivum juvanii Strgar) - slovenski endemit, ranljiva vrsta.

 

Mogočna 190 let stara 'Marmontova lipa' in z bršljanom obraščen macesen pozimi.

 

POSTER

Velikost: 68 x 48 cm

 

 

 
 
Zadnja sprememba: Sreda 16. Oktober 2019, 15:57.
© 2019 BOTANIČNI VRT