Tropski rastlinjak

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia

ISBN: 978-961-6822-15-2

Izšla je nova knjiga z naslovom: Telohi v Sloveniji
Tekst v slovenščini in angleščini.

Knjigo je sofinanciral: JAK

Cena knjige je 25 €

 

Črni teloh – božična roža- Christmas rose-Christrose

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, telohi v Sloveniji
Foto: Blanka Ravnjak

Ni ga ljubitelja narave, ki se ne bi v zimskih in zgodnje spomladanskih mesecih razveselil cvetlic, vsem dobro poznanih kot telohi, ki kljub mrazu in snežni odeji pogumno rinejo na plano. Močna življenjska energija, lepota in  pestrost telohov je navdušila tudi tri slovenske strokovnjake, tako da so tej cvetlici celo posvetili knjigo.

V torek 18.12.2012 ob 12. uri v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani (Ižanska cesta 15) bodo tako dr. Andrej Sušek, dr. Klemen Eler in dr. Jože Bavcon predstavili svoje delo javnosti in nam v teh mrzlih zimskih dneh s predstavitvijo črnega teloha-božične rože in njegovih sorodnikov pričarali pomlad.

Kljub temu, da so telohi Slovenije šele sedaj dočakali svojo knjigo, pa so o njih pisali različni svetovni strokovnjaki. Njihova lepota in sloves sta v Slovenijo pritegnila celo številne obiskovalce iz daljne Japonske. Ob tem svetovnem navdušenju se seveda vprašamo, le kaj je na teh rastlinah tako posebnega, da že 150 let vzbujajo takšno zanimanje? O največjih cvetovih v zimskem času in o tem da lahko na plano pokukajo že ob Mihalovem 29. septembra, je v svojem delu zapisal že Cilenšek leta 1892. Slovenski telohi  so očarali  tudi ''Kraljico telohov'' G. Balard iz Anglije, saj je prav v Sloveniji leta 1965 našla različico teloha s katero je z nadaljnjimi križanji prišla do rumene sorte. Sorta je bila nagrajena. Telohi pa niso le hortikulturno zanimivi ampak tudi tradicionalni. V Evropi namreč velja črni teloh za božično rožo  in ga je v božičnem času možno kupiti na tržnicah in vrtnarijah. Z njimi, kot edinimi zunaj rastočimi trajnicami v zimskem času, imajo tako vrtnarji zagotovljen dobiček. To in še mnogo zanimivega pa boste torej lahko izvedeli na sami predstavitvi knjige.

Publikacijo je izdal Botanični vrt Univerze v Ljubljani s pomočjo Javne agencije za knjigo JAK.

 

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in SloveniaJože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in SloveniaJože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia

KAZALO | CONTENT
7   Uvod | Introduction
 
9   Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek
Taksonomska umestitev rodu
Taxonomic Classification of the Genus
 
23  Jože Bavcon
Raznolikost telohov v Sloveniji
Hellebore Diversity in Slovenia
 
24  Raznolikost telohov v Sloveniji 25  Hellebore Diversity in Slovenia
26  Kratka zgodovina teloha 27  A Brief History of Hellebore
28  Zgodovinski pregled telohov na območju današnje Slovenije 29  Historical Survey of Hellebores in the Territory of Present-Day Slovenia
38  Opisi v Sloveniji rastočih vrst 39  Description of the Species Growing in Slovenia
38  Helleborus niger L. 39  Helleborus niger L.
40  Helleborus odorus Waldst. & Kit. 41  Helleborus odorus Waldst. & Kit.
40  H. dumetorum Waldst & Kit. 41  H. dumetorum Waldst & Kit.
42  Helleborus atrorubens Waldst. & Kit. 41  Helleborus atrorubens Waldst. & Kit.
42  H. multifidus Vis. subsp. istriacus (Schiffner) Merxm. & Podl. 43  H. multifidus Vis. subsp. istriacus (Schiffner) Merxm. & Podl.
46 Citologija 47  Cytology
46  Etnologija 47  Ethnology
46  Strupenost rastline 47  Toxicity of Hellebore
48  Zakaj telohi lahko cvetijo tako zgodaj 49  Why Hellebores Can Bloom so Early
48  Telohi njihove prilagoditve in habitati 49  Hellebores, Their Adaptations and Habitats
56  Cvetenje 57  Blooming
58  Sejančki v naravi 59  Seedlings in Nature
58  Gojitev 59  Cultivation
64  Škodljivci 65  Pests
64  Raznolikost posameznih vrst v Sloveniji 65  Diversity of Single Species in Slovenia
64  Zgodovinski pregled opažene raznolikosti črnega teloha 65  Historical Survey of Diversity Observed in Christmas Rose
68  Helleborus niger, njegova raznolikost v novejšem času 69  Helleborus niger, Its Diversity in Recent Times
80  Dišeči teloh Helleborus odorus - raznolikost 81  Fragrant Hellebore Helleborus odorus - Diversity
86  Dišeči teloh (H. odorus) ekologija 87  Ecology of Fragrant Hellebore (H. odorus)
88  Hostni teloh (H. dumetorum) raznolikost 89  Diversity of H. dumetorum
92  Hostni teloh (H. dumetorum) ekologija 93  Ecology of H. dumetorum
94  Temnoškrlatni teloh (Helleborus atrorubens) raznolikost 95  Diversity of Helleborus atrorubens
98  Temnoškrlatni teloh (H. atrorubens) ekologija 99  Ecology of H. atrorubens
98  Istrski teloh (H. multifidus subsp. istriacus), raznolikost 99  Diversity of H. multifidus subsp. istriacus
104 Istrski teloh (H. multifidus subsp. istriacus)- ekologija 105 Ecology of H. multifidus subsp. istriacus
104 Telohi in njihovi habitati v Sloveniji 105 Hellebores and Their Habitats in Slovenia
108 Križanci 109 Hybrids
114 Literatura 114 Literature
 
119 Klemen Eler
Pomen pritličnih listov pri determinaciji vrst telohov
Significance of basal leaves in determining hellebore species
 
120 Uvod 121 Introduction
120 Material in Metode 121 Material And Methods
126 Rezultati 127 Results
126 Rezultati preliminarnih določitev 127 Results of Preliminary Determinations
126 Rezultati eksploratorne analize podatkov (EDA) 127 Results of Exploratory Data Analysis (EDA)
128 Rezultati hierarhičnega klastriranja 129 Results of Hierarchical Clustering
128 Rezultati analize glavnih komponent 129 Results of Principal Component Analysis
130 Rezultati diskriminantne analize 131 Results of Discriminant Analysis
132 Porazdelitve vrednosti znakov pri ugotovljenih vrstah 133 Distribution of Trait Values in Determined Species
134 Evalvacija znakov 135 Evaluation of Traits
136 Opisi ugotovljenih taksonov 139 Descriptions of Established Taxa
140 Določevalni ključ 141 Determination Key
142 Sklepi 143 Conclusions
143 Literatura 143 Literature
 
145 Andrej Šušek
Črni teloh – Raznolikost v Sloveniji
Helleborus niger - diversity in Slovenia
 
146 Morfologija 147 Morphology
148 Rast 149 Growth
148 Cvetenje in oprašitev 151 Flowering and Pollination
150 Opraševalci črnega teloha v naravnih populacijah v Sloveniji 151 Pollinators of Helleborus niger in Slovenian Naturally Occurring Populations
156 Analiza fenotipske raznolikosti črnega teloha v naravnih populacijah 157 Analysis of Phenotypic Diversity of H. niger in Natural Populations
158 Opis kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti 159 Description of Qualitative and Quantitative Traits
164 Fenotipska raznolikost med populacijami in znotraj njih 165 Phenotypic Variation among and within Populations
168 Razmerja med analiziranimi lastnostmi 169 Relationships among Traits Analysed
170 Hierarhična klasterska analiza 171 Hierarchical Cluster Analysis
170 Razprava 171 Discussion
172 Uporabnost rezultatov 173 Perspectives
174 Morfološki deskriptorji črnega teloha 175 Morphological Descriptors of Christmas rose
182 Appendix 1:
Distribucija kvantitativnih zveznih in diskretnih lastnosti
182 Dodatek 1:
Distribution of Quantitative Continuous and Discrete Traits
184 Appendix 2:
Fenotipska variabilnost med populacijami in znotraj njih
184 Dodatek 2:
Phenotypic Variation among and within Populations
185 Appendix 3:
Korelacijski koeficienti znotraj populacij
185 Dodatek 3:
Correlation Coefficients within the Populations
188 Appendix 4:
Diskriminantna analiza
189 Dodatek 4:
Discriminant Analysis
194 Literatura 194 Literature
 
197 Razširjenost telohov v Sloveniji
Distribution of hellebore species in Slovenia
 
201 Stvarno kazalo | Index
 

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!