Tropski rastlinjak

Nova knjiga o cvetnih formulah na zanimiv način predstavlja tematiko, ki je včasih suhoparna celo za strokovnjaka. V knjigi so predstavljene tiste rastlinske družine, katerih predstavnike lahko obiskovalci vidijo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Vsakemu opisu so dodani nekateri tipični predstavniki in kakršnekoli zanimivosti opisane družine. Za lažjo predstavo pa so opisom dodane še številne fotografije s katerimi je predstavljena čudovita rastlinska pestrost.

Cvetne formule so le del tistega, s čimer so si ljudje pomagali, da so nepregledno množino rastlin spravili v nek red in si na ta način stvari lažje zapomnili. Razvrščanje in predalčkanje ni nič novega. Vedno se je znanje podajalo tako, da so poskušali stvari spraviti v nek red, saj se je potem lažje prenašalo naprej.

Z vse večjim razvojem botanike so se pojavljale tudi težnje po čim večji abstrakciji in čim bolj znanstvenem pristopu k proučevanju rastlin. Cvetne formule so tako zanesljivo najboljši primer abstrakcije, saj opuščajo vse nepomembno in poizkušajo pri posamezni družini povzeti vse glavne značilnosti, zapisane samo z nekaj črkami, znaki in številkami. S cvetno formulo namreč na najenostavnejši način opišemo zgradbo cveta pri posamezni vrsti ali višjih taksonomskih skupinah. V današnjem času so cvetne formule uporabne tudi za tridimenzionalno modeliranje prikaza strukture cveta.

ISBN 978-961-6822-40-4

Tekst je v slovenščini in angleščini

Dimenzije: 21 x 25,5 x 3,7 cm

Trde platnice

Cena: 34 €

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani

Kazalo / Index

Kazalo vsebine 8 / Index 9
Knjigi na pot 10 / Towards the book 11
Uvod 14 / Introduction 15
Cvet in elementi cvetne formule 22 / The flower and elements of the floral formula 23
Zgradba cveta 24 / Flower parts 25
Simboli cvetne formule 26 / Floral formula symbols 27
Prikaz pestrosti rastlinskega sveta 28 / Presentation of the diversity of the plant world 29
Cvetne formule 30 / Floral formulas 31
Zahvala 474 / Acknowledgements 475
Literatura 477 / Literature 477

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!