Tropski rastlinjak

mestno drevje, urejanje parkov, urejanje vrtov, urejanje mesta, urejanje zelenih površin

Knjiga Mestno drevje predstavlja zbirko aktualnih pravil in standardov za ravnanje z mestnim drevjem. Namenjena je tistim, ki se pri svojem delu kot načrtovalci, vzdrževalci, upravitelji, graditelji, nadzorniki, lastniki in različne druge vrste skrbniki drevja srečujejo z odločanjem o saditvi, vzdrževanju, varstvu in sekanju dreves. Napisana je strokovno in hkrati dovolj poljudno, da se vloge mestnega drevja in ukrepov potrebnih za njegovo rast in razvoj lahko zavedo vsi, ki delajo z drevjem. Prispevala naj bi k strokovnemu in odgovornemu ravnanju z drevjem v vseh življenjskih obdobjih in preprečevala nepovratno škodo, ki jo lahko povzročijo nedomišljeno načrtovanje, slaba izvedba novih saditev, malomarno vzdrževanje in neustrezna zaščita drevja pred vplivi iz okolja.

Besedilo knjige je smiselno urejeno v sedem poglavij in bralca vodi od uvoda na področje projektiranja, saditve, vzdrževanja in varstva, kratko predstavi vrednost dreves v javnih nasadih in vključuje tudi terminološki slovar in priloge. Gradivo omogoča branje in rabo po delih, vključuje fotografije dobre in slabe prakse ter obsežen seznam drevesnih vrst, ki jih avtorji priporočajo za saditev v slovenskih mestih in naseljih.

Avtorji knjige profesor dr. Aleksander Šiftar, prva avtoriteta dendrologije/drevesničarstva na slovenskem, dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in krajinski arhitekti Tanja Maljevac in mag. Maja Simoneti so knjigo spisali spodbujeni s praktičnimi izkušnjami v želji, da bi podprli širjenje dobre prakse ravnanja z drevjem v slovenskih mestih. 

Knjigo lahko naročite ali kupite v Botaničnem vrtu od četrtka 24.11.2011. Cena knjige je 34 € + poštnina, če naročate po pošti.

mestno drevje, urejanje parkov, urejanje vrtov, urejanje mesta, urejanje zelenih površin2017 je izšel prvi ponatis knjige Mestno drevje!

PREDSTAVITEV KNJIGE

VABILO

NAROČILNICA

 KAZALO

1. UVOD
1.1 Izhodišča
1.2 Metodološki okvir
1.3 Funkcije drevja v mestu

2. PROJEKTIRANJE
2.1 Zakonsko predpisani postopki, dokumentacija in standardi; pomanjkljivosti in predlogi
2.2 Prostorski kriteriji za projektiranje novih zasaditev
2.3 Izbor drevesnih vrst in sort za mestno okolje

3. SAJENJE
3.1 Substrati
3.2 Transport in skladiščenje
3.3 Sadilna rez
3.4 Priprava sadilne jame
3.5 Namestitev sadike v sadilno jamo in oblikovanje zalivalne kotanje
3.6 Varovanje in stabilizacija posajenih dreves
3.7 Nadzor del in prevzem

4. VZDRŽEVANJE IN VARSTVO
4.1 Začetno vzdrževanje
4.1.2 Začetno obdobje vraščanja
4.2 Redno vzdrževanje po prevzemu
4.3 Vzdrževanje palm
4.4 Zaščita rastlinskih sestojev pri gradbenih delih
4.5 Drevje in prometna varnost

5. VREDNOST DREVES V JAVNIH NASADIH
5.1 Problematika ocenjevanja
 
6. TERMINOLOŠKI SLOVAR

7. PRILOGE
priloga 1: Evropski tehnični in kakovostni standard za drevesnice
priloga 2: Evropska navodila za obžagovanje dreves
priloga 3: Zaščita dreves, rastlinskih sestojev in zelenih površin pri gradbenih posegih DIN 18920

mestno drevje, urejanje parkov, urejanje vrtov, urejanje mesta, urejanje zelenih površin, opora za drevomestno drevje, urejanje parkov, urejanje vrtov, urejanje mesta, urejanje zelenih površin, sadilna rez

mestno drevje, urejanje parkov, urejanje vrtov, urejanje mesta, urejanje zelenih površin, opora za drevomestno drevje, urejanje parkov, urejanje vrtov, urejanje mesta, urejanje zelenih površin, opora za drevo

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!