Tropski rastlinjak
V četrtek 24. novembra 2011, je bila ob 11.00 v Rdeči dvorani ljubljanske mestne hiše predstavitev knjige Mestno drevje.

Knjiga predstavlja zbirko aktualnih pravil in standardov za ravnanje z mestnim drevjem. Namenjena je tistim, ki se pri svojem delu kot načrtovalci, vzdrževalci, upravitelji, graditelji, nadzorniki, lastniki in različne druge vrste skrbniki drevja srečujejo z odločanjem o saditvi, vzdrževanju, varstvu in sekanju dreves. Napisana je strokovno in hkrati dovolj poljudno, da se vloge mestnega drevja in ukrepov potrebnih za njegovo rast in razvoj lahko zavedo vsi, ki delajo z drevjem. Prispevala naj bi k strokovnemu in odgovornemu ravnanju z drevjem v vseh življenjskih obdobjih in preprečevala nepovratno škodo, ki jo lahko povzročijo nedomišljeno načrtovanje, slaba izvedba novih saditev, malomarno vzdrževanje in neustrezna zaščita drevja pred vplivi iz okolja.

Besedilo knjige je smiselno urejeno v sedem poglavij in bralca vodi od uvoda na področje projektiranja, saditve, vzdrževanja in varstva, kratko predstavi vrednost dreves v javnih nasadih in vključuje tudi terminološki slovar in priloge. Gradivo omogoča branje in rabo po delih, vključuje fotografije dobre in slabe prakse ter obsežen seznam drevesnih vrst, ki jih avtorji priporočajo za saditev v slovenskih mestih in naseljih.

Avtorji knjige, profesor dr. Aleksander Šiftar, prva avtoriteta drevesničarstva na slovenskem, dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in krajinski arhitekti Tanja Maljevac in mag. Maja Simoneti, so knjigo spisali spodbujeni s praktičnimi izkušnjami v želji, da bi podprli širjenje dobre prakse ravnanja z drevjem v slovenskih mestih.

mestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavconmestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavcon

mestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavconmestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavcon

mestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavconmestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavcon

mestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavconmestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavcon

mestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavconmestno drevje, predstvitev knjige, redeča dvorana, magistrat, Aleksander Šiftar, Maja Simoneti, Tanja Maljevac, Jože Bavcon

 

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!