Tropski rastlinjak

andrej fleischmann 2398

V delu je predstavljeno življenje in delo botanika in vrtnarja Andreja Fleischmanna. Že leta 1819 ga je kot petnajstletnega dečka vodja ljubljanskega Botaničnega vrta Franc Hladnik vzel za vajenca in vrtnarja v vrt, v katerem je Fleischmann preživel vse življenje. S svojim učiteljem je prehodil Kranjsko po dolgem in počez in mu pomagal nabirati rastline za vrt in herbarij. Pod Hladnikovim vodstvom je delal do leta 1834, do leta 1850 pa je bil njegov predstojnik zdravnik Ivan Nepomuk Biatzovsky. Od leta 1850 do 1867 pa je Fleischmann Botanični vrt vodil sam.

Leta 1844 je izdal delo Übersicht der Flora Krain's (Pregled kranjske flore), ki je drugo tiskano delo o rastlinstvu Kranjske. Mnogi njegovi podatki niso točni ali pa so dvomljivi in nezanesljivi. V delu navaja 2617 taksonov. Našteva 238 v glavnem gojenih (kultiviranih) rastlin, ki so bile posajene v vrtu.

Fleischmann ni nabiral rastlin za svoj samostojen herbarij, sodeloval pa je z nemškim botanikom H. G. L. Reichenbachom pri herbarijski zbirki Flora Germanica exsiccata in mu poslal 75 pol.

V nasprotju s Hladnikom, ki ni ničesar objavil, je Fleischmann razmeroma veliko pisal. Strokovne članke je objavljal v revijah Flora in Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien.

ISBN 978-961-6822-39-8

Tekst je v slovenščini in angleščini

Knjigo je sofinanciral ARRS.

Cena: 22 €

andrej fleischmannandrej fleischmann

andrej fleischmannandrej fleischmann

andrej fleischmannandrej fleischmann

andrej fleischmannandrej fleischmann

andrej fleischmann 2407andrej fleischmann 2408

Ključne besede
fenologija, klimatske spremembe, pogozdovanje, naravoslovje

Kazalo / Index

Uvod / Introduction 6
Kratek življenjepis Andreja Fleischmanna / Short biography of Andrej Fleischmann 6
Andrej Fleischmann in Botanični vrt v Ljubljani / Andrej Fleischmann and the Botanic Gardens in Ljubljana 14
Pedagoška dejavnost Andreja Fleischmanna / Pedagogic activity of Andrej Fleischmann 20
Publicistično delovanje Andreja Fleischmanna / Publications of Andrej Fleischmann 24
Übersicht der Flora Krain's (Pregled kranjske flore) / Übersicht der Flora Krain’s (Overview of Carniolan Flora) 24
Seznam rastlinskih vrst, ki jih Fleischmann v delu Übersicht der Flora Krain‘s navaja za Botanični vrt / List of plant species named by Fleischmann in the Übersicht der Flora Krain’s for the Botanic Gardens 34
Komentar Fleischmannovega izbor rastlin iz Botaničnega vrta v delu Übersicht der Flora Krain‘s / Comment Fleischmann selection of plants from the Botanic Gardens in the book Übersicht der Flora Krain‘s 66
Strokovni in poljudni članki Andreja Fleischmanna / Expert and popular articles by Andrej Fleischmann 78
Poljudno pisanje Andreja Fleischmanna v Novicah / Popular publications by Andrej Fleischmann in Novice 258
Andrej Fleischmann kot zbiralec slovenskih rastlinskih imen. / Andrej Fleischmann as a collector of Slovenian plant names 364
Andrej Fleischmann in herbarijska zbirka Flora Germanica exsiccata / Andrej Fleischmann and Flora Germanica exsiccata herbarium collection 366
Nove rastline, ki jih je našel oziroma opisal Andrej Fleischmann / New plants discovered or described by Andrej Fleischmann 370
Genista holopetala Fleischm. / Genista holopetala Fleischm. 370
Allium kermesinum Rchb. / Allium kermesinum Rchb. 372
Scopolia carniolica Jacq. f. hladnikiana (Biatz. et Fleischm.) E. Mayer / Scopolia carniolica Jacq. f. hladnikiana (Biatz. et Fleischm.) E. Mayer 372
Rastline, ki se imenujejo po Andreju Fleischmannu / Plants named Andrej Fleischmann 376
Fleischmannia Rchb. / Fleischmannia Rchb. 376
Knautia fleischmannii (Hladnik ex Reichenbach) Pacher / Knautia fleischmannii (Hladnik ex Reichenbach) Pacher 376
Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat / Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat 378
Ribes fleischmannii Rchb. / Ribes fleischmannii Rchb. 388
Priznanja Andreju Fleischmannu / Awards given to Andrej Fleischmann 388
Bibliografija Andreja Fleischmanna / Bibliography of Andrej Fleischmann 390
Zahvale / Acknowledgments 394
Viri / Sources 396
Literatura / Literature 397
Kazalo slik / Photo Index 410
Kazalo tabel / Table Index 415
Stvarno kazalo / Subject Index 420

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!