Tropski rastlinjak

 

 

 
Oglejte si še nekaj fotografij spodaj!  

 

 11. julija pred 196 leti so za javnost odprli Botanični vrt v Ljubljani. Na letošnji »rojstni dan vrta« je županja Mestne občine Ljubljana, gospa Danica Simšič skupaj s podžupanom Milošem Pavlico, predstavnikoma Oddelka za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport načelnico g. Nado Pavšer in g. Markom Vebrom, obiskala botanični vrt in za javnost uradno odprla obnovljene prostore. Mestna občina Ljubljana že vse od leta 1995 pomaga in financira Botanični vrt. Poskrbela je, da smo v vrtu vsako leto nekaj obnovili. Največji zalogaj je bil prav v lanskem letu, dela pa so se zavlekla še v letošnje leto. Z obnovo večnamenskega prostora, kjer je sedaj prostor za šolske skupine, študente in skupine obiskovalcev, je Botanični vrt prišel do prepotrebnih prostorov za to dejavnost. Obnovo je v okviru MOL vodil Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport. Tukaj se bodo odvijala predavanja, delavnice, ki jih v vrtu že nekaj let izvajamo, vendar v to do sedaj neustreznih prostorih. V drugi stavbi pa je vrt po veliko letih prišel do ustreznih prostorov za kabinetno delo. Obnovo je v okviru MOL vodil Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport.

Po krajših nagovorih, vodje vrta doc. dr. Jožeta Bavcona, dekana biotehniške fakultete prof dr. Jožeta Osterca in prodekan za področje biologije prof. dr. Mihaela Tomana, ki so poudarili pomen Botaničnega vrta ne le za mesto ampak za širšo javnost, njegovo pedagoško, izobraževalno in raziskovalno vrednost, se zahvalili g. županji in MOL za dosedanja vlaganja v Botanični vrt, je sledil še nagovor g. županje. Z njim je prostore tudi uradno odprla. V svojem nagovoru je poudarila, da se mesto zaveda pomena tega skritega bisera in želi, da bi 200 letnico pričakal prenovljen in še bolj vpet v vse večjo turistično ponudbo mesta.

Novi prostori bodo omogočali lažje delo, večjo preglednost, ki do sedaj zaradi prostorske stiske ni bila mogoča in tudi večjo možnost za udeležbo na delavnicah in predavanjih, ki so namenjena najširši javnosti. Tudi kabinetno delo bo sedaj lažje teklo. V vrtu ima ravno tako dolgo tradicijo, kot vrt obstaja. Od leta 1889, ko je bil natisnjen prvi seznam semen - Index seminun, ima redno letno izmenjavo semen različnih rastlinskih vrst z botaničnimi vrtovi v Evropi in svetu. Danes s preko tristotimi. Žal pa vse to delo, ki ga vrt vsa ta leta opravlja s strani države in ustreznih ministrstev ni cenjeno in je zelo kadrovsko podhranjeno. Če Mestna občina Ljubljana vsa leta v vrt vlaga in pomaga, s strani države napredka ni.

Po ogledu prenovljenih prostorov so se gostje sprehodili še do Marmontove lipe, ki je bila zasajena na dan otvoritve vrta in še malo poklepetali v njeni senci.

Jože Bavcon

 


 

Nekaj prizorov iz obiska županje MESTNE OBČINE LJUBLJANA ob 196-letnici Botaničnega vrta in otvoritve novih prostorov

 


 

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!