1. Splošni ogled Botaničnega vrta v različnih letnih časih
2. Zgradba, rast in razvoj rastlin
(1) Razmnoževanje rastlin – semena in potaknjenci
(2) Rastline in opraševalci
(3) Rastlinski organi
3. Življenjska okolja
(1) Mlaka, močvirje in barje
(2) Mesojede rastline
(3) Travnik in travniške rastline
(4) Ustvari rastlino, ki…
(5) Gozd in lesne rastline
(6) Drevesa pozimi
(7) Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
(8) Prehranjevalne verige in spleti – delavnica
4. Rastlinski sistem
(1) Kako določamo rastline?
5. Rastline, njihova uporaba in pomen za človeka
(1) Zdravilne rastline
(2) Medovite rastline/Čebelja pot
(3) Rastline in prazniki: Buča bučasta in noč čarovnic
6. Lupe
(1) Semena
(2) Rastlinski organi
(3) Mlaka
7. Rastlinski detektivi – samostojno delo
8. Ekskurzija na Ljubljansko barje

1. Splošni ogled Botaničnega vrta v različnih letnih časih
Sprehodimo se skozi vse dele Botaničnega vrta: arboretum, skalnjak, tropski rastlinjak, močvirje, rastlinski sistem... in spoznavamo značilne rastline, njihove posebnosti, rastišča… Botanični vrt je več kot le zanimiv park. V samem centru Ljubljane tako lahko opazujete ogrožene, redke ali že skoraj izumrle rastline, vidite rastline z vseh predelov Slovenije in drugih delov sveta, vidite živali, ki so si našle zatočišče v podobnih pogojih kot v naravi. Vsak letni čas nam kaže drugačno podobo rastlinskega sveta.

Izvajamo skozi celo leto.

2. Zgradba, rast in razvoj rastlin
Učenci si na živih rastlinah ogledajo kaj so nadomestne korenine ali kakšne oblike listov poznamo. Natančno lahko opazujejo zgradbo cveta in vseh njegovih za razmnoževanje potrebnih delov ali ugotavljajo pomen oblike plodov za njihove prenašalce.

(1) Razmnoževanje rastlin – semena in potaknjenci
Pogovarjamo se, kaj so semena in kaj rastline potrebujejo za rast, kako jih pravilno posadimo in kako moramo skrbeti zanje, kako bo iz semena zrasla nova rastlina. Posejemo semena v lonček z zemljo ali pa si lahko izdelamo čisto prave kalilnike, da lahko vsak dan opazujemo ali je naše seme že vzklilo. Ogledamo si tudi posebne rastline, ki za razmnoževanje ne potrebujejo semen in se naučimo kaj so potaknjenci.

Namesto setve semen lahko posadimo mlado rastlino s koreninicami v svoj lonček, ki ga odnesete domov.

Delavnico lahko kombinirate tudi z drugimi temami (npr. Splošni ogled, Travnik in travniške rastline, Rastlinski organi ali Tropski rastlinjak).

(2) Rastline in opraševalci
Zakaj rastline potrebujejo opraševalce? Katere živali oprašujejo rastline in na kakšen način jih rastline privabljajo? Ogledali si bomo različne cvetove, njihovo obliko, barvo, jih povohali in se pogovarjali o njihovih opraševalcih.


Izvajamo od marca do novembra.

(3) Rastlinski organi
* Korenine, steblo, listi, cvet
* Cvet - zgradba in naloge
* Delavnica Cvet
* Prst in korenine
* Plodovi in razširjanje rastlin

Rastline naših krajev in rastline tujih dežel jeseni dokončujejo rastno sezono z zorenjem plodov. Ogledali si bomo različne plodove, opazovali in opisali njihovo zgradbo, razmišljali kdo jih razširja, jih razdelili na sočne in suhe plodove, se naučili kaj je seme, kaj plod in kaj soplodje. Na delavnici otroci izdelajo modelčke lipovih plodov, preizkusijo kateri najbolje leti in razmišljajo s katero napravo ga je človek posnemal, ali ustvarjajo s plodovi.

3. Življenjska okolja
V različnih delih vrta učenci spoznavajo različne življenjske združbe, za katere so značilne svojevrstne rastline. Na travniku in v rastlinskem sistemu spoznavajo travniške rastline, v mlaki in bazenčkih si pogledajo vodne, močvirske in barjanske rastline ter opazujejo vodne živali. V skalnjaku spoznajo gorske in kraške rastline, med njimi številne ogrožene in zavarovane. V arboretumu spoznavajo domorodne in tujerodne lesne vrste, naučijo se kakšna je razlika med smreko in jelko, kako spoznamo tiso, kakšna je razlika med grmom in drevesom… V zimskem času se učijo razlikovati drevesa po lubju, razrasti, zimskih popkih. Tropski rastlinjak nudi možnost spoznavanja tropskega podnebja, rastlinstva in prilagoditev rastlin na ekološke pogoje v tropskem deževnem gozdu.

(1) Mlaka, močvirje in barje
V pozni pomladi se prebuja tudi življenje v mlaki. Z mrežicami bomo lovili živali in si jih pobližje ogledali. Spoznali bomo vodne in obvodne oz. močvirske rastline in njihove prilagoditve na okolje. Botanični vrt leži na obrobju Ljubljanskega barja, kjer so pred nekaj tisoč leti živeli koliščarji. Kaj sploh je barje in kako se razlikuje od močvirja? Kakšne rastline rastejo na barju. Na delavnici učenci izdelajo lepljenko mlake: iz papirja izrežejo risbe rastlin in živali ter jih prilepijo na ustrezno mesto na risbi mlake. Za 6. razred je možna tudi delavnica Lupe (ogled posameznih delov in prerezov vodnih, močvirskih in barjanskih rastlin).

Izvajamo od maja do septembra.

(2) Mesojede rastline
Mesojede rastline so se razvile v okoljih, kjer primanjkuje mineralov. Kje so taka okolja? Ali rastejo mesojedke tudi v Sloveniji? Kateri slavni naravoslovec jih je raziskoval? Med ogledom bomo odgovorili na vsa ta vprašanja, spoznali pa bomo tudi druge barjanske rastline in priraslike. Na delavnici si bomo mesojedke pogledali z lupami in izdelali modele mesojedk.

Izvajamo skozi celo leto.

(3) Travnik in travniške rastline
Poleti je travnik poln pisanega cvetja. Spoznali in narisali bomo najlepše. Brez pisanih cvetov so trave, ki jih oprašuje veter, ljudje pa smo iz njih vzgojili žita. Ste že videli kako raste koruza? Kaj pa pšenica? Nad pisanim cvetjem se spreletavajo žuželke, med rastlinjem in v zemlji se skrivajo še številni drugi organizmi. Primerjamo raznolikost rastlin na travniku in v gozdu, strategije preživetja enoletnic in trajnic, ugotavljamo kako so rastline prilagojene na pašo in košnjo. Pogovarjamo se o pomenu pravilne skrbi za travnike za ohranjanje rastlinstva in živalstva in problemih gnojenja in košnje s sodobno mehanizacijo.

Izvajamo od maja do septembra.

(4) Ustvari rastlino, ki…
Pogovorimo se kakšna življenjska okolja poznamo. Kako preživijo rastline na morski obali? Kaj pa v vročih in suhih puščavah? Kako preživijo zimo ali požar? Domišljiji damo prosto pot in izdelamo domišljijske rastline, ki lahko rastejo v mlaki, v gorah, preživijo požar…Potem se sprehodimo skozi vse dele botaničnega vrta: arboretum, skalnjak, tropski rastlinjak, močvirje, rastlinski sistem... in spoznavamo značilne rastline, njihove posebnosti, rastišča… Pogledamo kako izgledajo resnične rastline, ki lahko preživijo v enakih razmerah kot naše domišljijske.

Izvajamo od aprila do oktobra.

(5) Gozd in lesne rastline
Kaj sploh je gozd in kakšen je njegov pomen? So vsi gozdovi enaki? Koliko dreves spoznamo, ko se sprehajamo po gozdu? Bukev, hrast, smreka? Kaj pa kostanj in češnja, javor in breza? Kakšna je razlika med smreko, omoriko in jelko? Kako spoznamo tiso? Poznamo drevesne posebneže: Najevsko lipo, drevo iz časa dinozavrov, najvišja drevesa na svetu? Kakšna je razlika med grmom in drevesom? Spoznali bomo nekaj najbolj znanih drevesnih vrst: naših in tujerodnih, sestavljali prehranjevalne verige in odigrali igro Življenjski klobčič. Na delavnici otroci izdelajo in določijo odtise lubja, spoznavajo različne storže, določijo starost drevesa in iščejo različne dele istih dreves. Lahko si posadijo svoje drevo. V jesenskem času lahko naredijo odtise listov ali sliko iz posušenih listov.

Izvajamo od aprila do novembra.

(6) Drevesa pozimi
Tudi pozimi je v Botaničnem vrtu zanimivo. Lesne rastline se nam pokažejo v povsem novi luči: opazujemo barvo lubja, opazujemo in potipamo površino lubja, opazujemo, primerjamo in skiciramo habitus – razrast grmov in dreves. Opazujemo zimske popke, iglavce in pozimi cvetoče grme, kot so nepozebniki in zimski cvet.

Izvajamo v zimskih mesecih.

(7) Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
Tropski rastlinjak je prijetno topel, rastline bujno rastejo in nas spominjajo na poletje. Spoznali bomo rastline iz Južne Amerike, Azije, Avstralije in Afrike, med drugim okusno vanilijo, pekoči ingver, arašide, rastline iz časa dinozavrov, papirus, izvedeli, katere liste so uporabljali za knjižne kazalke, poiskali rastline, v katere tropske drevesne žabe odložijo mrest in sami preizkusili kakšen mora biti list, da se na njem ne zadržuje voda. Pogovarjali se bomo o tropskem podnebju in si ogledali različne prilagoditve rastlin. Spoznali bomo tudi mesojede rastline.

Tropski rastlinjak je vse leto zanimiv, zato ga lahko obiščete kadarkoli.

(8) Prehranjevalne verige in spleti – delavnica
Skozi igro otroci spoznajo, na kakšen način se med seboj povezujejo živi in neživi dejaviki okolja in kaj se zgodi, če je porušeno naravno ravnovesje.

Izvajamo skozi celo leto.

4. Rastlinski sistem
V kombinaciji s splošnim ogledom, spoznavanjem rastlinskih organov, gozda ali travnika, lahko učenci spoznavajo razlike med enokaličnicami in dvokaličnicami, golosemenkami in kritosemenkami ali določajo rastline s poenostavljenimi določevalnimi ključi.
(1) Kako določamo rastline? (uporaba poenostavljenih določevalnih ključev)


5. Rastline, njihova uporaba in pomen za človeka

(1) Zdravilne rastline
Katere rastline in kateri deli rastlin so zdravilni? So zdravilne rastline lahko tudi strupene? Med rastlinami v Botaničnem vrtu bomo poiskali tiste, ki so zdravilne, na delavnici pa po vonju eteričnih olj in okusu čajev prepoznali zdravilne rastline. Zdravilno rastlino si bodo otroci lahko tudi posadili in odnesli domov.

Izvajamo od aprila do novembra.

(2) Medovite rastline/Čebelja pot
Na sprehodu po Botaničnem vrtu si bomo ogledali rastline, na katerih lahko čebele nabirajo medičino, mano in cvetni prah, zvedeli, kakšne barve cvetov so za čebele najbolj privlačne, zakaj so čebele tako pomembne za človeka in ohranjanje ravnovesja v naravi. Ogledali si bomo učni čebelnjak in se pogovarjali o čebeli in njenem življenju. Na delavnici otroci zbirajo pelod in oprašujejo cvetove ali se igrajo poučno igro 'PRIDNA ČEBELA', v kateri otroci uprizorijo, kako čebela prenaša cvetni prah s cveta na cvet.

Izvajamo od maja do oktobra.

(3) Rastline in prazniki: Buča bučasta in noč čarovnic
V pozni jeseni spoznavamo različne buče, se pogovarjamo o noči čarovnic in izdelamo strahca, netopirčka, pajka, čarovnico ali bučo, izrezljamo strahca iz buče ali izdelate (okrasite) svetilko iz steklenega kozarca..

Izvajamo v oktobru.

6. Lupe (samo za 6. razred)
Kot dopolnilo posameznim učnim temam, ki jih nudimo v Botaničnem vrtu, je sedaj na voljo tudi uporaba binookularnih lup. Učenci lahko s pomočjo lup spoznavajo miniaturni svet rastlin, ki ga s prostim očesom ne moremo videti. Lupe jim odstrejo pogled v notranjost cveta, cvetnih delov in drugih rastlinskih organov. Prav tako lahko z njihovo pomočjo občudujejo oblikovno pestrost semen in drugih očem skritih struktur na posameznih rastlinskih delih.
(1) Semena
(2) Rastlinski organi
(3) Mlaka

7. Rastlinski detektivi – samostojno delo
Otroci dobijo učni list z narisanim zemljevidom vrta z označenimi raziskovalnimi postajami na eni strani in risbo ivanjščice z raziskovalnimi nalogami na drugi strani. V manjših skupinah se s pomočjo zemljevida odpravijo in rešijo zastavljene naloge: opazujejo ali povonjajo rastline, prilepijo list, naredijo poskus, rišejo, iščejo rastline z določenimi lastnostmi… in zapišejo svoje ugotovitve. Tovrsten učni list je odličen orientacijsko-raziskovalni pripomoček, ki spodbuja terensko orientacijo, opazovanje, skiciranje…

Primerna je za enourni ogled ali večurni ogled v kombinacijami z različnimi temami.

8. Ekskurzija na Ljubljansko barje
Na kratko predstavimo Botanični vrt, kjer si pogledamo predvsem barjanske rastline, ki so na Ljubljanskem barju praktično že izumrle. Na samem Barju pa si pogledamo ostanek šotnega barja Mali Plac, kjer lahko vidimo močvirsko in barjansko rastlinstvo in Jurčevo šotišče, kjer si ogledamo ostanke šote in opazujemo zaraščanje barja na Jurčevem šotišču. Na poti opazujemo in spoznavamo tudi rastlinstvo in živalstvo na travnikih, njivah in v gozdu, ogledamo si mravljišče in naredimo poskus z mravljami, spoznavamo nastanek in zgodovinski razvoj Ljubljanskega barja, se pogovarjamo o koliščarjih in njihovi kulturi, rastlinstvu in živalstvu ter življenju ljudi nekoč in danes, razmišljamo o razlogih za izginjanje močvirij in barij ter možnostih za njihovo ohranitev. Če se za ekskurzijo odločite v času, ko cveti močvirska logarica, si pogledamo še mokrotne travnike v Bevkah in opazujemo to zaščiteno lepotico v njenem naravnem okolju.

Izvajamo od aprila do septembra.

* Ekskurzija na Ljubljansko barje: obisk ostanka barja na Malem Placu z njegovim značilnim rastlinstvom in Jurčevega šotišča
* Barjanske rastline v Botaničnem vrtu in ekskurzija na Ljubljansko barje

Ekskurzija je namenjena predvsem osnovnošolcem od 6. razreda dalje. Priporočamo 3–urno ekskurzijo. 4–urna in 5-urna ekskurzija sta primerni v kombinaciji z ogledom Botaničnega vrta.

Vse teme in delavnice lahko proti doplačilu kombinirate s sajenjem.

Zadnja sprememba: Ponedeljek 9. December 2019, 5:42.
© 2019 BOTANIČNI VRT