1. Splošni ogled Botaničnega vrta v različnih letnih časih
2. Zgradba rastlin, življenjske združbe in ekologija
(1) Rastline, njihova uporaba in pomen za človeka
(2) Zdravilne rastline
(3) Medovite rastline
(4) Travnik in travniške rastline
(5) Rastline in živali v mlaki, barjanske rastline v Botaničnem vrtu
(6) Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
(7) Ekologija, ekosistemi in ekološki pogoji življenja rastlin
(8) Gozd in lesne rastline
(9) Invazivne rastline
(10) Kako predstaviti rastline otrokom v vrtcu?
3. Sistematika
(1) Sistematika
(2) Kako določamo rastline? (uporaba določevalnih ključev)
4. Izolacija DNK - delavnica
5. Lupe
(1) Semena
(2) Rastlinski organi
(3) Sistematika
6. Ekskurzija na Ljubljansko barje
7. Vodeni ogled Po poti Fleischmannovega rebrinca

1. Splošni ogled Botaničnega vrta v različnih letnih časih
Sprehodimo se skozi vse dele Botaničnega vrta: arboretum, skalnjak, tropski rastlinjak, močvirje, rastlinski sistem... in spoznavamo značilne rastline, njihove posebnosti, rastišča... Botanični vrt je več kot le zanimiv park. V samem centru Ljubljane tako lahko opazujete ogrožene, redke ali že skoraj izumrle rastline, spoznavate vrstno pestrost - biodiverziteto Slovenije in sveta, vidite živali, ki so si našle zatočišče v podobnih pogojih kot v naravi. Vsak letni čas nam kaže drugačno podobo rastlinskega sveta.

Izvajamo skozi celo leto.

2. Zgradba rastlin, življenjske združbe in ekologija
Dijaki si na živih rastlinah ogledajo v čem se razlikujejo eno- in dvokaličnice, golosemenke in kritosemenke. Za vsako življenjsko združbo so značilne svojevrstne rastline. Na travniku in v rastlinskem sistemu spoznavamo travniške rastline, v mlaki in bazenčkih si pogledamo vodne, močvirske in barjanske rastline ter opazujemo vodne živali. V skalnjaku spoznamo gorske in kraške rastline, med njimi številne ogrožene in zavarovane. V arboretumu spoznavamo domorodne in tujerodne lesne vrste, ekologijo rastlin v podrasti, ovijalk, pomen gozda… Tropski rastlinjak nudi možnost spoznavanja tropskih in subtropskih ekosistemov, tamkajšnjega podnebja, rastlinstva, medvrstnih odnosov.
(1) Rastline, njihova uporaba in pomen za človeka
(2) Zdravilne rastline (izvajamo od maja do oktobra)
 (3) Medovite rastline / Čebelja pot (izvajamo od maja do oktobra)

Na sprehodu po Botaničnem vrtu si bomo ogledali medovite rastline. Pri teh se bomo dotaknili problema invazivnih rastlin in poudarili pomen avtohtonih rastlin in biotske pestrosti. Ogledali si bomo učni čebelnjak, se pogovarjali o pomenu čebel kot opraševalcev za  rastline, problemu ekstenzivnega kmetovanja, pomenu varovanja okolja za ohranjanje čebel ter o čebelah na podeželju in v mestu. Obiskali bomo še  trajno semensko banko, se pogovarjali o poklicih, povezanih z genskim inženiringom, biotehnologijo, razmišljali o ohranjanju okolja kljub posegom v okolje, genetiki in žlahtnjenju in pomenu ekološkega načina kmetovanja in trajnostnega razvoja.
(4) Travnik in travniške rastline
(izvajamo od maja do septembra)
(5) Rastline in živali v mlaki, barjanske rastline v Botaničnem vrtu (izvajamo od maja do septembra)
(6) Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve (izvajamo skozi celo leto)
(7) Ekologija, ekosistemi in ekološki pogoji življenja rastlin
(8) Gozd in lesne rastline (izvajamo od aprila do novembra)
(9) Invazivne rastline (izvajamo od maja do oktobra)
  (10) Kako predstaviti rastline otrokom v vrtcu? (izvajamo preko celega leta)

3. Sistematika
Sistematika je tisti del biologije, ki je v šolskih klopeh najmanj zanimiv, če pa se odpravimo v naravo, postane prava pustolovščina. V Botaničnem vrtu dijaki opazujejo žive rastline, dobijo občutek kako velik je v resnici prispevek Linnéje k poznavanju rastlinskega sveta. Sprehodimo se med gredicami v rastlinskem sistemu in spoznavamo pestrost rastlinskih vrst znotraj iste družine. S pomočjo določevalnih ključev se učenci lahko tudi sami spoznajo z določanjem rastlin in razporejanjem le-teh v sistem. Izvajamo v kombinaciji s splošnim ogledom, spoznavanjem razlik med enokaličnicami in dvokaličnicami, golosemenkami in kritosemenkami ali določanjem rastlin z določevalnimi ključi.
(1) Sistematika
(2) Kako določamo rastline?
(uporaba določevalnih ključev)

4. Izolacija DNK - delavnica (izvajamo skozi vse leto)
Kaj je DNK  in kakšen je njen pomen za življenje? Ali DNK lahko vidimo, otipamo? Na delavnici bomo iz celic zelenjave ali sadja na enostaven način izolirali DNK in si jo lahko tako tudi predstavljali. Pogovarjali se bomo o tej pomembni molekuli ter vlogi molekularne genetike v današnjem svetu.

Monokularne lupe5. Lupe
Kot dopolnilo posameznim učnim temam, ki jih nudimo v Botaničnem vrtu, je sedaj na voljo tudi uporaba binookularnih lup v kombinaciji z računalniškim programom Motic Educator. Dijaki lahko s pomočjo lup spoznavajo miniaturni svet rastlin, ki ga s prostim očesom ne moremo videti. Lupe jim odstrejo pogled v notranjost cveta, cvetnih delov in drugih rastlinskih organov. Prav tako lahko z njihovo pomočjo občudujejo oblikovno pestrost semen in drugih očem skritih struktur na posameznih rastlinskih delih.
(1) Semena
(2) Rastlinski organi
(3) Sistematika

Bidens tripartita (tridelni mrkac)   Hieracium sp. (škržolica)
     
Onosma sp. (rdeci koren)  

6. Ekskurzija na Ljubljansko barje
Na kratko predstavimo Botanični vrt, kjer si pogledamo predvsem barjanske rastline, ki so na Ljubljanskem barju praktično že izumrle. Na samem Barju pa si pogledamo ostanek šotnega barja Mali Plac, kjer lahko vidimo močvirsko in barjansko rastlinstvo in Jurčevo šotišče, kjer si ogledamo ostanke šote in opazujemo zaraščanje barja na Jurčevem šotišču. Če se za ekskurzijo odločite v času ko cveti močvirska logarica, si pogledamo še mokrotne travnike v Bevkah in opazujemo to zaščiteno lepotico v njenem naravnem okolju.

Izvajamo od aprila do septembra.

(1) Ekskurzija na Ljubljansko barje: obisk ostanka barja na Malem Placu z njegovim značilnim rastlinstvom in Jurčevega šotišča
(2) Barjanske rastline v Botaničnem vrtu in ekskurzija na Ljubljansko barje

Priporočamo 3–urno ekskurzijo. 4–urna in 5-urna ekskurzija sta primerni v kombinaciji z ogledom Botaničnega vrta.

7. Vodeni ogled Po poti Fleischmannovega rebrinca
Med vodenim ogledom Po poti Fleischmannovega rebrinca se skupina pod vodstvom vodnika Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani seznani s pestrostjo rastlinskih vrst v botaničnem vrtu in v različnih življenjskih okoljih Grajskega griča, kjer se odpre pogled na sezonsko barvitost rastlinskega sveta. Pot pelje vse do Ljubljanskega gradu – do mesta ponovnega rastišča Fleischmannovega rebrinca, kjer skupino prevzame vodnik Ljubljanskega gradu in jo popelje po pestri in zanimivi preteklosti te poznosrednjeveške trdnjave, simbola slovenske prestolnice.
Po poti Fleischmannovega rebrinca - e-brošura (pdf)

Izvajamo od februarja do novembra.

Zadnja sprememba: Petek 13. December 2019, 20:01.
© 2019 BOTANIČNI VRT