Tropski rastlinjak

PROGRAM VODENIH OGLEDOV IN NARAVOSLOVNIH DNI PREDMETNA STOPNJA

Programi se navezujejo na učni načrt predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu ter učni načrt Biologije v 8. in 9. razredu. Učenci se na naših vodenjih rastlin dotaknejo, povohajo in sodelujejo pri delu. Priporočamo ogled od 2 šolskih ur dalje. Ogledamo si zunanji in notranji del vrta. Možna je tudi kombinacija več programov.

Za prijave in informacije glejte prijave in informacije.

Izbirate lahko med naslednjimi programi:

CELOLETNI PROGRAM
Splošni ogled s tropskim rastlinjakom
Rastni cikel rastlin (razmnoževanje rastlin)
Rastlinski organi in lupe
Ekologija rastlin (različna življenjska okolja in prilagoditev rastlin)
Drevesa in grmi
Kraljestvo rastlin – sistematika in biodiverziteta
Rastlinski detektivi
Cvet in opraševalci, čebelnjak in medovite rastline
Plodovina in semena
Mlaka, močvire in barje
Tujerodne in invazivne vrste avtohtone redke in ogrožene vrste
Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
Zdravilne in uporabne rastline
Kemija v rastlinah - izolacija barvil v listih
Biotehnologija in evolucija rastlin
Strupene rastline
Ekskurzija na Ljubljansko barje
Vodeni ogled Po poti Fleischmannovega rebrinca

1. Splošni ogled s tropskim rastlinjakom
Sprehodimo se skozi vse dele Botaničnega vrta: arboretum, skalnjak, tropski rastlinjak, močvirje, rastlinski sistem in si ogledamo nekaj najbolj izstopajočih rastlin. Opazujemo lahko ogrožene, redke ali že skoraj izumrle rastline, vidimo rastline z vseh predelov Slovenije in drugih delov sveta in živali, ki so si našle zatočišče v podobnih pogojih kot v naravi. Obiščemo tudi tropski rastlinjak, kjer si ogledamo najbolj zanimive rastline.

2. Rastni cikel rastlin (razmnoževanje rastlin)
Spoznamo razliko med enoletnicami in trajnicami, kaj so semena in kaj rastline potrebujejo za rast. Semena posejemo v lonček z zemljo in spoznamo razliko med spolnim in nespolnim razmnoževanjem rastlin ter razmnoževanjem s pomočjo človeka. Ogledamo si posebne rastline, ki za razmnoževanje ne potrebujejo semen in se naučimo kaj so potaknjenci. Posadimo rastlino, ki se razmnožuje vegetativno.

3. Rastlinski organi in lupe
Na sprehodu po vrtu si ogledamo različne preobražene rastlinske organe (pasti za žuželke, vitice, korenike, …) in se pogovorimo o njihovi vlogi. S pomočjo mikroskopskih lup si ogledamo njihovo zgradbo (listi, steblo, cvetovi) in spoznamo razliko med enokaličnicami in dvokaličnicami.

4. Ekologija rastlin (različna življenjska okolja in prilagoditev rastlin)
Kaj je ekosistem in kaj ga sestavlja? Sprehodimo se skozi vrt in v različnih delih vrta spoznavamo različne življenjske združbe, za katere so značilne svojevrstne rastline. Spoznavamo žive in nežive dejavnike posameznega okolja (travnik, vodne, močvirske in barjanske rastline, gorske in kraške rastline, med njimi številne ogrožene in zavarovane ter lesne vrste, tropske ter subtropske vrste). Spoznamo vlogo rastlin v ekosistemu, medvrstne odnose, itd.

5. Drevesa in grmi
Kakšna je razlika med lesne in zelnato rastlino? Kakšno steblo ima lesna rastlina? Kaj se nahaja v notranjosti debla? Kakšna je razlika med grmom in drevesom ter kakšna med golosemenko in kritosemenko. V arboretumu si ogledamo sloje, ki ponazarjajo sloje v gozdu. Kaj sploh je gozd in kakšen je njegov pomen? Spoznamo nekaj naših in tujih lesnih vrst. Na delavnici spoznavamo različne dele dreves in jih povežemo s pravo rastlino.

6. Kraljestvo rastlin - sistematika in biodiverziteta
Najprej izvemo kaj sploh je sistematika ter katere kategorije poznamo. Učenci spoznajo kraljestvo rastlin ter njegove predstavnike (zelene alge, mahovi, praprotnice, semenke). Naučimo se kako ločimo steljčnice in brstnice. V kombinaciji s splošnim ogledom, spoznavanjem rastlinskih organov, travnika, lahko učenci spoznavajo razlike med enokaličnicami in dvokaličnicami, golosemenkami in kritosemenkami ter določajo rastline s poenostavljenimi določevalnimi ključi. Učenci lahko naredijo tudi sami svoj določevalni ključ.

7. Rastlinski detektivi
Otroci dobijo učni list z raziskovalnimi nalogami. V manjših skupinah se odpravijo in rešijo zastavljene naloge: opazujejo ali povonjajo rastline, prilepijo list, naredijo poskus, rišejo, iščejo rastline z določenimi lastnostmi in zapišejo svoje ugotovitve. Tovrsten učni list je odličen orientacijsko-raziskovalni pripomoček, ki spodbuja terensko orientacijo, opazovanje in skiciranje. Primeren je kot dodatek ob drugih programih.

8. Cvet in opraševalci, čebelnjak in medovite rastline
Kakšno nalogo imajo cvetovi in kakšna je njihova zgradba? Ogledamo si različne cvetove in se pogovorimo o tem kdo jih oprašuje. Naučimo se kako poteka oprašitev in kako pride do oploditve. Na sprehodu po Botaničnem vrtu si ogledamo rastline, ki jih oprašujejo žuželke in v zameno dobijo nektar. Podrobneje si bomo ogledali kako oprašujejo čebele, na katerih cvetovih nabirajo medičino, mano in cvetni prah ter izvedeli, kakšne barve cvetov so za čebele najbolj privlačne. Ogledali si bomo učni čebelnjak in se pogovarjali o čebeli in njenem življenju. Možna je kombinacija z delavnico cvet, kjer si učenci izdelajo svoj cvet, s katerim se naučijo zgradbe cveta.

9. Plodovi in semena
Rastline naših krajev in rastline tujih dežel jeseni dokončujejo rastno sezono z zorenjem plodov. Ogledali si bomo različne plodove in opisali njihovo zgradbo, razmišljali kdo jih razširja, jih razdelili na sočne in suhe plodove, se naučili kaj je seme, kaj plod in kaj je soplodje. Pogledali bomo v notranjost ploda in si pogledali kje se nahaja seme. Pod lupo si bomo ogledali različna semena ter opazovali razlike med enokaličnicami in dvokaličnicami. S pomočjo jodovice bomo ugotovili, kje v semenu se nahaja škrob.

10. Mlaka, močvirje in barje
V pozni pomladi se prebuja tudi življenje v mlaki. Ogledamo si vretenčarske in nevretenčarske vrste v vrtu. Z mrežicami lovimo živali in si jih pobližje ogledamo ter poskusimo določiti z določevalnimi ključi. Spoznamo vodne in obvodne oz. močvirske rastline in njihove prilagoditve. Kaj sploh je barje in kako se razlikuje od močvirja? Pod lupami si ogledamo kakšne prilagoditve imajo vodne rastline.

 11. Tujerodne in invazivne vrste ter avtohtone, redke in ogrožene vrste
Kaj je tujerodna in kaj invazivna vrsta? Ogledamo nekaj tujerodnih rastlinskih in tudi živalskih vrst ter povemo kako so sploh zašle v naše okolje in kako lahko ljudje pomagamo pri zmanjšanju vnosa. Pogledamo si kako nenavadno se nekatere razmnožujejo in kakšno nevarnost predstavljajo tuje vrste za naše domorodne vrste. Redke in ogrožene vrste so tiste najbolj vabljive za nabiranje. Ste vedeli, da ste lahko zaradi nepravilnega nabiranja tudi kaznovani? Na sprehodu po vrtu spoznamo redke in ogrožene rastline.

 12. Tropski rastlinjak - rastline tropskih in subtropskih krajev in njihove prilagoditve
Tropski rastlinjak je v zimskem času prijetno topel in rastline bujno rastejo, kar nas spominjajo na poletje. Spoznali bomo rastline iz Južne Amerike, Azije, Avstralije in Afrike, med drugim okusno vanilijo, pekoči ingver, arašide, rastline iz časa dinozavrov, papirus, izvedeli, katere liste so uporabljali za knjižne kazalke, poiskali rastline, v katere tropske drevesne žabe odložijo mrest in sami preizkusili kakšen mora biti list, da se na njem ne zadržuje voda. Pogovarjali se bomo o tropskem podnebju in si ogledali različne prilagoditve rastlin.

 13. Zdravilne in uporabne rastline
Na sprehodu po vrtu si ogledamo različne uporabne in zdravilne rastline ter spoznamo v kakšne namene jih uporabljamo in kako jih pripravimo. Spoznamo rastline, ki so hkrati užitne in strupene, tuje in domače rastline za prehrano, ugotavljamo izvir ter njeno uporabnost. Spoznamo nekaj najpogostejših začimbnic, ki jih gojimo na vrtovih. Ogledamo si tudi nekaj najpogostejših zdravilnih rastlin v naravnem okolju in spoznamo, da so nekatere med njimi ogrožene in zavarovane ter da imajo nekatere v različnih količinah različno učinkovino. Poskusimo različne okuse čajev zdravilnih rastlin ter povohamo različna eterična olja.

 14. Kemija v rastlinah - izolacija barvil v listih
Na sprehodu po vrtu si učenci ogledajo in povohajo različne rastline iz katerih pridobivamo eterična olja in se pogovorijo o vsebnosti drugih snovi v rastlinah. Na delavnici poskusijo sami prepoznati vonj eteričnih olj. Učenci naberejo različne liste ter s pomočjo kromatografije spoznavajo katera naravna barvila se nahajajo v listih listih in ali je v zelenih prisotno samo zeleno barvilo, to povežejo s sestavo rastlinske celice.

 15. Biotehnologija in evolucija rastlin
V kakšnih primerih je za rastlino bolj primerno spolno in kdaj nespolno razmnoževanje? Kaj je umetni izbor in križanci? Ali so vse rastline skozi evolucijo nastale naravno? Katere so preživele? Ogledamo si nekaj rastlinskih fosilov. Učenci se spoznajo s pojmom naravni in umetni izbor ter kako se isti genotip v različnem okolju lahko drugače izrazi (fenotip). Ste vedeli, da rastline tudi kloniramo? Na koncu se bomo tudi mi preprosto naučili klonirati rastlino s potaknjenci.

 16. Strupene rastline
V zadnjih letih prihaja do zastrupitev z nabranimi rastlini tudi pri starejših ljudeh. Razlog v tem je nepoznavanje strupenih rastlin. Na sprehodu si bomo ogledali strupene rastline in vam pokazali užitne rastline, ki so jim precej podobne.

17. Ekskurzija na Ljubljansko barje
Na kratko predstavimo Botanični vrt, kjer si pogledamo predvsem barjanske rastline, ki so na Ljubljanskem barju praktično že izumrle. Na samem Barju si pogledamo ostanek šotnega barja Mali Plac, kjer lahko vidimo močvirsko in barjansko rastlinstvo in Jurčevo šotišče, kjer si ogledamo ostanke šote in opazujemo zaraščanje barja na Jurčevem šotišču. Na poti opazujemo in spoznavamo tudi rastlinstvo in živalstvo na travnikih, njivah in v gozdu, ogledamo si mravljišče in naredimo poskus z mravljami, spoznavamo nastanek in zgodovinski razvoj Ljubljanskega barja, se pogovarjamo o koliščarjih in njihovi kulturi, rastlinstvu in živalstvu ter življenju ljudi nekoč in danes, razmišljamo o razlogih za izginjanje močvirij in barij ter možnostih za njihovo ohranitev. Če se za ekskurzijo odločite v času, ko cveti močvirska logarica, si pogledamo še mokrotne travnike v Bevkah in jo opazujemo to v njenem naravnem okolju.

23. Vodeni ogled Po poti Fleischmannovega rebrinca
Med vodenim ogledom se skupina pod vodstvom vodnika seznani s pestrostjo rastlinskih vrst v Botaničnem vrtu in v različnih življenjskih okoljih Grajskega griča, kjer se odpre pogled na sezonsko barvitost rastlinskega sveta. Pot pelje vse do Ljubljanskega gradu – do mesta ponovnega rastišča Fleischmannovega rebrinca, kjer skupino prevzame vodnik Ljubljanskega gradu in jo popelje po pestri in zanimivi preteklosti te poznosrednjeveške trdnjave, simbola slovenske prestolnice.
Po poti Fleischmannovega rebrinca - e-brošura (pdf)

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!