Tropski rastlinjak

belo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska flora

ISBN 978-961-6822-23-7

Tekst je v slovenščini in angleščini

Knjigo je sofinanciral ARRS.

 

Cena: 25 €

 

belo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska florabelo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska flora

belo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska florabelo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska flora

belo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska flora

Povzetek

V delu je obravnavan pojav belo cvetočih različic, ki imajo običajno drugo barvo cveta. Šugar (1990) albinizem definira kot ugotovljeno pomanjkanje pigmentacije v organizmu. Petauer s sod. (1998) albinizem razlaga kot pojav, ki nastane zaradi pomanjkanja barvil. Bel cvet je le najbolj očiten pojav albinizma, ki pa v celoti ne ustreza resnici, ker so prisotni drugi pigmenti. Stearn (1997) zelo natančno loči posamezne pojave bele barve. Zato loči več pojmov kot so: albescens - belkasti, albicans- postaja bel, albicaulis - z belim steblom, albidus- belkast, albiflorus - belo cvetoč se nanaša na cel cvet, albifronsz belimi listi, alboplenus - s polnimi belimi cvetovi, albispinus - z belimi trni, albocinctus - z belo krono, albomaculatus - z belimi pegami, albopictus - belo naškropljen, albopapilosus - z belimi dlakami, albovariegatus – popestren z belo.

Pri belih različicah, ki slovensko morda še najbolj ustreza, je samo cvet bel in se tako loči od večine predstavnikov posameznega rodu ali vrste v naravnih populacijah, ki imajo normalno različno obarvane cvetove. Vendar se tudi belina razlikuje. Ponekod so samo venčni listi beli ali še ti rahlo krem obarvani, drugje so prašniki ali brazde drugače obarvani, pojavljajo pa se tudi povsem beli cvetovi. Belo cvetoče različice tako vsebujejo vse te odtenke do popolnoma belih cvetov.

Delo obravnava te predstavnike pri različnih vrstah in rodovih, ki sem jih skozi desetletja terenskega dela našel v različnih delih Slovenije. Tega bi bilo zanesljivo še več, vendar prva leta način vzorčenja ni bil tako sistematičen, da bi vsako belo različico v naravi izkopal in jo nato prenesel v Botanični vrt, zabeležil z ustrezno številko, posadil v svoj lonček in v nadaljnjih letih potem spremljal njihovo stabilnost.

V delu je podan pregled meni dostopne starejše literature, ki obravnava slovensko floro, v katerem sem poizkušal ugotoviti, ali so o albinih poročali tudi že v starejših delih. Težava je, da mnoge flore in določevalni ključi te posebnosti ne obravnavajo. A če v teh delih ti predstavniki niso omenjeni, še ne pomeni, da jih posamezni avtorji niso opazili. Poleg del, ki obravnavajo našo floro, sem to primerjal še z novejšimi članki s hortikulturnega področja, ki to zelo dobro zaznavajo in o tem bistveno več pišejo kot v strogi botanični literaturi. V različnih ključih za določanje slovenske flore je mnogokrat navedeno, da je možna tudi belo cvetoča različica, kar pa v naravi velikokrat za tisto vrsto, kjer je to navedeno, ne opazimo. Zato za posamezno vrsto navajam ali je bel cvet pri njej pogostejši ali je za njegovo iskanje potrebno veliko časa, včasih celo več let. Ne glede na to, da sem v teh letih veliko časa prebil na terenu, na nahajališčih posameznih raziskovanih vrst, sem ponekod belo cvetoče primerke komaj zasledil, drugje pa verjetno še vedno ostajajo skriti.

Iz raziskave je razvidno, da so belo cvetoče različice v naravi velikokrat šibkejše. Ob prenosu v vrt, kjer jih gojimo v kulturi, pa so lahko enakovredne po habitusu, čvrstosti in velikosti rastline ter razrasti socvetja. Torej so povsem enako razvite kot njihovi v naravi rastoči predstavniki. Tam, kjer konkurenca ni več prisotna in s pomočjo vrtnarjeve roke bele oblike lažje preživijo, albini večinoma kažejo izredno dobro razrast.

Pri nekaterih vrstah je obravnavana gojitev teh predstavnikov iz semen, pobranih v prosti ali kontrolirani oprašitvi. Velikokrat pa do razvoja semen med samo belimi različicami komaj pride.

Delo obravnava belo cvetoče različice posameznih rodov in vrst kot potencialno zanimive za nadaljnjo vzgojo belih različic, z možnostjo nadaljnjega izbora iz sejancev teh predstavnikov. Le-ti lahko predstvaljajo potencialno možnost za nove belo cvetoče različice, ker se mnoge razlikujejo od že poimenovanih.

Kazalo / Index

Kazalo Index 5
Povzetek Conclusion 11
Uvod Introduction 17
Material in metodika Material and methodology 29
Rezultati in diskusija Results and discussion 35
Navadni mali zvonček Common Snowdrop Galanthus nivalis L. 36
Trobentica Primrose Primula vulgaris Huds. 40
Žafran Crocus Crocus L. 46
Dvolistna morska čebulica Two-leaf squill Scilla bifolia L. 50
Navadni jetrnik Common hepatica Hepatica nobilis Mill. 56
Pasji zob Dog’s tooth violet Erythronium dens-canis L. 60
Spomladanska resa Spring Heath Erica carnea L. 66
Navadni volčin Mezereon Daphne mezereum L. 72
Petelinček Corydalis Corydalis L. 78
Močvirska logarica Snake’s Head Fritillary Fritillaria meleagris L. 84
Jagodasta hrušica Common Grape Hyacinth Muscari botryoides (L.) Mill. 88
Brstična penuša, konopnica, mlaja Coral Root Cardamine bulbifera (L.) Crantz (Dentaria bulbifera L.) 92
Navadni zimzelen Lesser Periwinkle Vinca minor L. 96
Navadna mračica Globe Daisy Globularia punctata Lapeyr. 100
Lisasta mrtva kopriva Spotted Deadnettle Lamium maculatum L. 104
Vijolični lučnik Purple Mullein Verbascum phoeniceum L. 106
Navadna potonika Common Peony Paeonia officinalis L. 110
Ilirska perunika Illyrian Iris Iris pallida Lam. subsp. illyrica (Tommasini) T. Wraber 114
Kojniška perunika Kojnik Iris Iris sibirica L. subsp. erirrhiza (Pospichal) T. Wraber 118
Jacquenov ranjak Anthyllis jacquinii A. Kern 122
Rdeča relika Purple Broom Chamaecytisus purpureus Scop. 124
Plazeči skrečnik Blue Bugle Ajuga reptans L. 132
Kukavičja lučca Ragged Robin Lychnis flos-cuculi L. 136
Vretenčasti ušivec Whorled Lousewort Pedicularis verticillata L. 144
Moknati jeglič Bird’s-Eye Primrose Primula farinosa L. 148
Idrijski jeglič Idrija primrose Primula x venusta Host 150
Najmanjši jeglič Fairy Primrose Primula minima L. 154
Navadni jesenček Burning Bush Dictamnus albus L. 156
Francoski lan Blue Flax Linum narbonense L. 160
Materina dušica Common Thyme Thymus L. 162
Triumfettijev glavinec Squarrose Knapweed Centaurea triumfettii All. 164
Rožnati gadnjak Pink Salsify Scorzonera rosea Waldst. & Kit. 166
Ptičja grašica Tufted Vetch Vicia cracca L. 168
Čopasta grebenuša Tufted Milkwort Polygala comosa Schkuhr 170
Rdeča špajka Red Valerian Centranthus ruber (L.) DC. 172
Travniška kadulja Meadow Clary Salvia pratensis L. 176
Žajbelj Common Sage Salvia officinalis L. 184
Ilirski meček Wild gladiolus Gladiolus illyricus Koch 186
Gozdni slezenovec Common Mallow Malva sylvestris L. 192
Navadni ruj Eurasian Smoke Tree Cotinus coggygria Scop. 194
Velecvetna črnoglavka Large Self-heal Prunella grandiflora (L.) Scholler 198
Pisana šmarna detelja Crown Vetch Coronilla varia L. 202
Črna detelja Red Clover Trifolium pratense L. 204
Vrtna ostrožica Larkspur Consolida ajacis (L.) Schur 210
Avstrijski lučnik Verbascum austriacum Schott ex Roem. & Schult. 212
Repuščevolistna zvončica Creeping Bellflower Campanula rapunculoides L. 216
Repuščeva zvončica Creeping Bellflower Campanula rapunculus L. 220
Breskovolistna zvončica Peach-Leaf Bellflower Campanula persicifolia L. 222
Scheuchzerjev repuš Horned Rampion Phyteuma scheuchzeri All. 224
Glavičasti repuš Round-Headed Rampion Phyteuma orbiculare L. 226
Lepki osat Yellow Melancholy Thistle Cirsium erisithales (Jacq.) Scop 228
Barrelierov jetičnik Veronica barrelieri Schott ex Roem. & Schult. (Pseudolysimachion barrelieri (Schott ex Roem. & Schult.) Holub) 232
Navadni gadovec Blueweed Echium vulgare L. 238
Vetrovka, orličastolistni talin Greater Meadow-Rue Thalictrum aquilegiifolium L. 242
Navadni vrednik Wall Germander Teucrium chamaedrys L. 246
Potrošnik Chicory Cichorium intybus L. 248
Poljski grintavec Southern Scabious Scabiosa triandra L. 252
Navadna ciklama Common Cyclamen Cyclamen purpurascens Mill. 254
Črni bezeg Black Elder Sambucus nigra L. 264
Robati luk Mouse Garlic Allium angulosum L. 268
Lepi luk Keeled Garlic Allium carinatum L. subsp. pulchelum Bonnier & Layens 274
Gorski luk German Garlic Allium senescens L. 276
Barvilna mačina Saw Wart Serratula tinctoria L. 280
Gorska nebina European Michaelmas Daisy Aster amellus L. 282
Obmorska nebina Sea Aster Aster tripolium L. 284
Pritlikavi šetraj Satureja subspicata Bartl. ex Vis. subsp. liburnica Šilić 288
Diskusija Discussion 293
Zaključek Conclusion 311
Zahvala Acknowledgements 317
Literatura Literature 327
Stvarno kazalo Subject index 345

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!