Tropski rastlinjak

Iz pisnih virov je razvidno, da Botanični vrt v Ljubljani izmenjuje semena rastlin z drugimi vrtovi že od samih začetkov svojega delovanja v letu 1810. Prvi natisnjeni seznam semen je nastal leta 1889 in od tedaj naprej je ta izmenjava tudi dokumentirana. Od leta 1994 pa Botanični vrt Univerze v Ljubljani v seznamu semen v posebni rubriki redno navaja še semena, nabrana v naravi. V semenski banki v suhem prostoru se tako nahajajo semena okrog 3000 različnih rastlinskih vrst v več kot 12000 vrečkah. V trajni semenski banki pa že skladiščimo 702 vrsti, kar znaša 20,3 odstotka flore Slovenije.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-54-1

Cena: 15 €

Globalna strategija, ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8

Globalna strategija, ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8

Globalna strategija, ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8

Globalna strategija, ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8

Globalna strategija, ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8

KAZALO

POSVETILO ... 8
Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst (točka 8) ... 10
Izvleček ... 10
Uvod ... 10
Kratek zgodovinski pregled odkrivanj vrst na ozemlju današnje Slovenije ... 16
Konvencija o biodiverziteti in globalno varovanje rastlinskih vrst ... 24
Izvajanje Točke 8 v botaničnih vrtovih ... 26
Material in metodika ... 30
Rezultati ... 32
Zbirka Cyclamen purpurascens v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani ... 35
Diskusija ... 36
ZAHVALA ... 46
Literatura ... 48
Tabela 1: Seznam vrst v trajni semenski banki ... 56
Biološko središče ... 100
Kaj pa Botanični vrt? ... 103

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!