Tropski rastlinjak

Rod šipkov je zelo obsežen in šteje okrog 200 vrst, ki se nahajajo v zmernih in subtropskih območjih severne poloble do tropske Azije. Le ena sama vrsta je tudi v tropski Afriki. Šipki so večinoma listopadni in redko zimzeleni grmi, lahko so plezalke in so bolj ali manj bodičasti. V Sloveniji jih raste le dobra desetina, a kljub temu ni njih prepoznavanje in določevanje nič lažje. Morda še celo težje, saj je Slovenija dejansko dežela na prepihu, kjer se stikajo vplivi Alp, Jadrana (Mediterana), Panonske nižine in Dinarskega gorstva, raztezajočega se vzdolž Balkanskega polotoka. Pri različnih rodovih razširjenih v Sloveniji se kaže zelo velika raznolikost znotraj vrste, pri šipkih pa je ta le še bolj izrazita. Na tej zelo majhni površini 20.256 km2 je okrog 3500 različnih rastlinskih vrst, kar daje deželi izredno pestro podobo rastlinskega sveta. Nekateri jo zato imenujejo kar vroča točka Evrope. Šipki ter njihova znotrajvrstna in medvrstna raznolikost pa zanesljivo sodijo v sam vrh raznolikosti. Nahajajo se v vseh fitogeografskih regijah Slovenije, kar le še dodatno vpliva na njihovo pestrost.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-52-7

Cena: 24 €

Šipki, raznolikost v Sloveniji, Rosa

Šipki, raznolikost v Sloveniji, Rosa

Šipki, raznolikost v Sloveniji, Rosa

Šipki, raznolikost v Sloveniji, Rosa

Šipki, raznolikost v Sloveniji, Rosa

Kazalo

Posvetilo ... 10
Recenzija ... 12
Predgovor ... 18
Uvod ... 24
Opis rodu ... 28
Sistematika šipkov ... 34
Opisi v Sloveniji rastočih vrst ... 42
Opisi vrst ... 49
1. Rosa abietina Gren. ex H. Christ – jelov šipek ... 50
2. Rosa agrestis Savi – poljski šipek ... 54
3. Rosa x andegavensis Bast. – anžujski šipek ... 58
4. Rosa arvensis Huds. – njivski šipek, njivni šipek ... 62
5. Rosa balsamica Besser – topolistni šipek ... 66
6. Rosa caesia Sm. – usnjatolistni šipek ... 70
7. Rosa canina L. s. str. – navadni šipek, pasji šipek ... 74
8. Rosa corymbifera Borkh. – hostni šipek ... 78
9. Rosa x dumalis Bechst. – sinjezeleni šipek ... 82
10. Rosa elliptica Tausch – dehteči šipek ... 86
11. Rosa gallica L. – francoski šipek ... 90
12. Rosa glauca Pourr. – rdečelistni šipek ... 94
13. Rosa majalis Herrm. – majski šipek ... 98
14. Rosa marginata Wallr. – Jundzilijev šipek ... 102
15. Rosa micrantha Sm. – drobnocvetni šipek ... 106
16. Rosa multiflora Thunb. – mnogocvetni šipek ... 110
17. Rosa x nitidula Besser – bleščeči šipek ... 114
18. Rosa pendulina L. – vednozeleni šipek ... 118
19. Rosa rubiginosa L. – rjastordeči šipek ... 122
20. Rosa rugosa Thunb. – veleplodni šipek ... 126
21. Rosa sempervirens L. – vednozeleni šipek ... 130
22. Rosa spinosissima L. – bodičasti šipek ... 134
23. Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau – nasršeni šipek ... 138
24. Rosa subcanina (H. Christ) Vuk. – nepravi šipek ... 142
25. Rosa tomentosa Sm. – puhasti šipek ... 146
26. Rosa villosa L. – dlakavi šipek ... 150
Ključ za določanje vrst Rosa L. – šipek ... 154
Križanci in posebnosti ... 170
Opraševanje in raznašanje šipkov ... 178
Ekologija šipkov ... 186
Obrezovanja šipkov nas uči narava ... 190
Etnobotanika ... 194
Zaključek ... 208
Zahvale ... 212
Reference ... 213
Stvarno kazalo ... 220
Slovenska imena ... 222

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!