Tropski rastlinjak

Izšla je nova knjiga z naslovom: TROPSKI RASTLINJAK V LJUBLJANI

Tekst je v sloveščini in angleščini

Cena knjige: 19 € 

Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

Kazalo


Jože Bavcon, Alenka Marinček, Blanka Ravnjak:
Novi tropski rastlinjak ......................................................................... 7
Zgodovina rastlinjakov................................................................................................ 7
Rastlinjaki v Sloveniji .................................................................................................. 9
Rastlinjaki v Ljubljani ................................................................................................11
Novi rastlinjak v Ljubljani - načrtovanje in dileme.................................................. 13
Material in metodika ................................................................................................ 20
Rezultati in diskusija ................................................................................................. 21

Jože Bavcon, Alenka Marinček, Blanka Ravnjak:
The New Tropical Greenhouse ............................................................ 25
History of Greenhouses ............................................................................................ 25
Greenhouses in Slovenia ........................................................................................... 27
Greenhouses in Ljubljana ......................................................................................... 29
The New Greenhouse in Ljubljana – Planning and Dilemmas................................. 32
Materials and Methods ............................................................................................. 40
Results and Discussion ............................................................................................. 40
Literatura / Literature ............................................................................................... 44

Jože Bavcon:
Vremenske spremembe in rastline ...................................................... 80
Uvod ........................................................................................................................... 80
Materiali in metodika ............................................................................................... 83
Odzivi nekaterih rastlin na sušo (Rezultati in diskusija) ........................................ 84

Jože Bavcon:
Weather Changes and Plants ............................................................. 88
Introduction .............................................................................................................. 88
Material and Methodology ........................................................................................91
Reaction of Certain Plants to Drought (Results and Discussion)........................... 92
Literatura / Literature ............................................................................................... 98

Slikovno gradivo ................................................................................. 102

Jože Bavcon & Janja Makše:
Index seminum annis 2011 et 2010 collectorum ............................ 126

Semina e plantis spontaneis in loco natali
annis 2011 et 2010 lecta ..................................................................... 147

Nada Praprotnik:
Alpski botanični vrt Juliana v Trenti ............................................ 157

Nada Praprotnik:
»Juliana« Alpine Botanical Garden in the Trenta Valley........... 159

Nada Praprotnik, Marija Završnik, Klemen Završnik:
Semina in horto alpino Juliana Museum historiae naturalis
Sloveniae anno 2011 lecta ................................................................. 161

Literatura / Literature ............................................................................................. 171

Stvarno kazalo / Index ............................................................................................ 173

Seeds order form...................................................................................................... 176

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!